Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły ceny usług finansowych świadczonych przez banki?

O ile wzrosły ceny usług finansowych świadczonych przez banki?

O ile wzrosły ceny usług finansowych świadczonych przez banki?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Ceny usług finansowych świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły w listopadzie o 43,9 proc. rok do roku – podał GUS. PMM i KNF skomentują ?

Twitter, 19.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 19.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego ceny w listopadzie 2020 roku wzrosły o 3 proc. względem listopada 2019 roku (przy wzroście cen usług na poziomie o 7,8 proc. i towarów – o 1,3 proc.).
  • Największy skok cen odnotowano w przypadku wywozu śmieci (53,5 proc) oraz w usługach finansowych świadczonych przez banki i inne instytucje (43,9 proc.).

W związku z powyższym wypowiedź Janusza Piechocińskiego uznajemy za prawdziwą.

Czym właściwie jest inflacja?

Inflacja to powszechny wzrost cen w gospodarce. W Polsce jest mierzona przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie wyników:

  • badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym,
  • badania budżetów gospodarstw domowych (dane o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne).

Informacje publikowane przez GUS są podawane na dwa sposoby: względem miesiąca poprzedniego oraz względem tego samego miesiąca roku poprzedniego. W statystkach znajdziemy także podział uwzględniający wzrost cen w poszczególnych sektorach gospodarki.

Inflacja w listopadzie

Zgodnie z najnowszym komunikatem GUS w listopadzie 2020 roku ceny wzrosły o 3 proc. względem listopada roku 2019. Wyższy wzrost odnotowano w przypadku usług (7,8 proc.). Z kolei ceny towarów skoczyły o 1,3 proc. Porównując dane w odniesieniu do października bieżącego roku, widzimy, że ceny wzrosły o 0,1 proc (przy wzroście cen usług o 0,5 proc. i spadku cen towarów o 0,1 proc.).

Rekordowy wzrost na tle wyszczególnionych kategorii zaobserwowano w przypadku wywozu śmieci. Ceny w stosunku do listopada roku 2019 wzrosły o 53,5 proc. Drugie w kolejności znajdują się usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje. W tej kategorii odnotowano wzrost na poziomie 43,9 proc. Ceny poszły w górę znacząco także w usługach fryzjerskich, kosmetycznych i pielęgnacyjnych (13 proc.) Powyżej 10 proc. wzrost cen odnotowano również w przypadku: usług stomatologicznych (13,3 proc.), usług opieki społecznej (12,8 proc.) oraz opłat radiowo-telewizyjnych (11,6 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!