Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosły zarobki prezesa Narodowego Banku Polskiego?

O ile wzrosły zarobki prezesa Narodowego Banku Polskiego?

O ile wzrosły zarobki prezesa Narodowego Banku Polskiego?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

Narodowy Bank Polski (…) jego prezes w zeszłym roku zarobił o 20 proc. więcej niż w roku poprzedzającym.

Konferencja prasowa, 27.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 27.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Borysa Budki uznajemy za prawdziwą, ponieważ zarobki prezesa Narodowego Banku Polskiego wzrosły z 794 771 zł brutto w roku 2019 do 946 871 zł brutto w roku 2020 (wzrost o 19,1 proc.).

Ile wynoszą zarobki prezesa NBP?

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim art. 66 ust. 6 informacja o wysokości wynagrodzeń prezesa, wiceprezesów, członków Zarządu NBP, osób zajmujących stanowiska dyrektora departamentu i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy jest jawna i podlega udostępnieniu przez prezesa NBP w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej NBP do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to udostępnienie.

Z najnowszej opublikowanej informacji wynika, że prezes NBP w 2020 roku zarobił 946 871 zł brutto. Według informacji dotyczącej roku 2019 zarobki prezesa wyniosły 794 771 zł brutto, zatem zeszłoroczna pensja Adama Glapińskiego, obecnie urzędującego na tym stanowisku, wzrosła o 19,1 proc. w stosunku do jego wynagrodzenia za rok poprzedni. Z powyższych danych wynika również, że w 2020 roku przeciętne miesięczne zarobki prezesa NBP opiewały na kwotę blisko 79 tys. zł brutto. W ubiegłym roku wzrosły również zarobki wiceprezesów polskiego banku centralnego. W przypadku pierwszego zastępcy prezesa wzrost ten wyniósł 11,5 proc. – z 715 644 zł brutto w 2019 roku do 798 160 zł brutto w 2020 roku. Z kolei drugi wiceprezes w ubiegłym roku otrzymał łącznie 757 121 zł brutto, co oznacza wzrost o ponad 14 proc. względem roku 2019, w którym zarobił 663 021 zł brutto.

Ile wynosiły zarobki w poprzednich latach?

Adam Glapiński objął urząd prezesa NBP w czerwca 2016 roku. Biorąc pod uwagę pierwszy pełny rok sprawowanego urzędu (2017), jego zarobki wyniosły 777 362 zł brutto, a w kolejnym roku spadły do 709 611 zł brutto.

Poprzednim prezesem był Marek Belka, który pełnił funkcję od czerwca 2010 roku do czerwca 2016 roku. W latach 2011-2015 jego zarobki brutto prezentowały się następująco:

 • rok 2011: 653 021 zł,
 • rok 2012: 766 909 zł,
 • rok 2013: 704 382 zł,
 • rok: 2014: 704 021 zł,
 • rok 2015: 800 162 zł.

Zarobki pozostałych prezesów od roku 1995 można znaleźć na stronie NBP.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!