Strona główna Wypowiedzi O ile zwiększył się odsetek Polaków, u których zdiagnozowano nowotwór?

O ile zwiększył się odsetek Polaków, u których zdiagnozowano nowotwór?

O ile zwiększył się odsetek Polaków, u których zdiagnozowano nowotwór?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

Nowotwory w Polsce. Liczba Polaków, u których diagnozowany jest co roku nowotwór złośliwy, dramatycznie wzrosła – aż o 42% w ciągu ostatnich 15 lat. Eksperci mówią o “tsunami onkologicznym”.

Twitter, 12.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 12.02.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi w latach 2004-2018 liczba osób, u których w ciągu roku wykryto nowotwór złośliwy, zwiększyła się o ok. 38 proc. Wartość ta mieści się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu.
  • Przytoczone przez Piotra Zgorzelskiego dane mówiące o wzroście 42 proc. odnoszą się do lat 1999-2014. Informacja na ten temat została zawarta m.in. w raporcie fundacji Alivia.

Ile nowotworów jest diagnozowanych w Polsce?

Instytucją odpowiedzialną za rejestrację nowotworów w Polsce jest Krajowy Rejestr Nowotworów, będący częścią Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Odstęp czasowy między zakończeniem zbierania danych przez Krajowy Rejestr Nowotworów a ich publikacją wynosi dwa lata. Najnowsza publikacja została wydana w roku 2020.

Według informacji zawartych w biuletynie „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2018 roku” Krajowy Rejestr Nowotworów zanotował 167 446 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe (w tym 83 876 zachorowań u kobiet i 83 570 u mężczyzn). Biorąc pod uwagę liczbę bezwzględną zachorowań w 2004 roku (121 297), można stwierdzić, że w ciągu ostatnich piętnastu lat (pomiędzy rokiem 2004 a 2018), z których dane są publiczne i ogólnodostępne, roczna zachorowalność na nowotwory zwiększyła się o 38 proc. Dokładne liczby zarejestrowanych zachorowań w ostatnich latach zawiera poniższa tabela:

 

Źródło: raport „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2018 roku”

 

Piotr Zgorzelski prawdopodobnie odnosi się do informacji zawartej w raporcie fundacji Alivia, który został opublikowany w roku 2017. Autorzy w streszczeniu przytaczają dane dla lat 1999-2014:

„Coraz więcej Polaków choruje na raka – co roku przybywa ok. 160 tys. nowych chorych, a w ciągu ostatnich 15 lat roczna zachorowalność wzrosła o 42% – eksperci mówią o »tsunami onkologicznym«. Czy jesteśmy na nie przygotowani?”.

Na stronie 10 raportu możemy przeczytać, że 

„Pomiędzy rokiem 1999 a 2014 roczna zachorowalność na choroby nowotworowe zwiększyła się o 42%”.

Tsunami onkologiczne

Zachorowalność oraz umieralność na nowotwory złośliwe to narastający problem polskiego społeczeństwa. Zgodnie z prognozami liczba zachorowań na nowotwory złośliwe miała osiągnąć 177,4 tys. w roku 2019 oraz 182,5 tys. roku 2020, co oznaczałoby dalszą tendencję wzrostową w rocznych przypadkach zachorowań na nowotwory.

Jedną z przyczyn coraz większej liczby zachorowań jest stopniowa zmiana w strukturze wieku ludności, prowadząca do wzrostu udziału osób starszych w populacji. Częstość występowania nowotworów jest zależna m.in. od wieku. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem do ok. 65-69. roku życia. Natomiast osoby powyżej 65. roku życia są najliczniejszą grupą, w której zdiagnozowano nowotwór.

Źródło: raport „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2018 roku”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy