Strona główna Wypowiedzi Obraza uczuć religijnych. Ile przestępstw rocznie stwierdza policja?

Obraza uczuć religijnych. Ile przestępstw rocznie stwierdza policja?

Obraza uczuć religijnych. Ile przestępstw rocznie stwierdza policja?

Krzysztof Śmiszek

Wiceminister Sprawiedliwości
Nowa Lewica

Żyjemy w Polsce i wiemy, jak w praktyce działają przepisy art. 195, 196 Kodeksu karnego, gdzie się penalizuje tzw. obrazę uczuć religijnych. Mamy tych postępowań rocznie kilka, kilkanaście.

Wywiad Polityczny, 05.10.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wywiad Polityczny, 05.10.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Według statystyk policyjnych w 2020 roku na mocy art. 195 art. 196 Kodeksu karnego wszczęto łącznie 157 postępowań i stwierdzono 111 przestępstw.
  • W poprzednich latach również wszczęto więcej niż kilkanaście postępowań rocznie. W 2019 roku było ich 110, a w 2018 – 87.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako fałszywą.

Solidarna Polska za zaostrzeniem kar

Na początku kwietnia br. politycy Solidarnej Polski przedstawili swój projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Zaproponowali rozwiązania zaostrzające dotychczasowe przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych.

Politycy ugrupowania podkreślali nieskuteczność obecnych regulacji, przez którą – według nich – wzrasta liczba przestępstw przeciwko osobom wierzącym ze względu na wyznawaną przez nich religię.

Projekt poselski nie został poparty przez PiS, w związku z czym politycy SP zainicjowali zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem „W obronie chrześcijan”. W październiku projekt został złożony w Sejmie z 380 tys. podpisów. 


Nawet trzy lata więzienia za przestępstwa na tle religijnych

W projekcie obywatelskim zostały zaproponowane trzy zmiany Kodeksu karnego. Przede wszystkim dotychczasowy art. 196 sankcjonujący obrazę uczuć religijnych nabrałby następującego brzmienia:

„1. Kto publicznie lży lub wyszydza kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty lub obrzędy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych”.

Ponadto do art. 195 – dotychczas sankcjonującego przeszkadzanie w publicznym wykonywaniu aktu religijnego lub obrzędu żałobnego – miałby zostać dodany przepis nakładający karę do 3 lat więzienia dla osób, które swoim zachowaniem doprowadziły do przerwania uroczystości.

Zwolennicy projektu przyznają, że jedną z głównych motywacji do zaostrzenia kar były Czarne Protesty i Strajki Kobiet, podczas których miało rzekomo dochodzić do profanacji kościołów i zakłócania nabożeństw.

Ostatnią proponowaną zmianą jest uzupełnienie kodeksu o art. 27a, który ma zapewnić wolność do wyrażania przekonań, ocen lub opinii związanych z wyznawaną religią.

Śmiszek: Ziobro chce stworzyć państwo wyznaniowe

Do proponowanych reform odniósł się Krzysztof Śmiszek na antenie radia Tok FM. Poseł Lewicy skrytykował nowe przepisy, które jego zdaniem są niepotrzebne i sprawią, że prokuratura będzie musiała „zajmować się też memami” krytykującymi chrześcijan (więcej o memach dowiesz się z naszej analizy).

Śmiszek zaznaczył, że nie wierzy, aby nowe przepisy mogły się przysłużyć wyznawcom innych religii niż chrześcijaństwo. Zasugerował przy tym, że dotychczas na mocy przepisów dotyczących obrazy uczuć religijnych prowadzi się jedynie od kilku do kilkunastu spraw rocznie.

Prawo o obrazie uczuć religijnych obowiązuje nie tylko w Polsce, ale również w co najmniej 12 państwach w Europie i nawet w 84 na całym świecie więcej dowiesz się na ten temat, sięgając do naszej analizy.

Ponad 100 postępowań rocznie

Statystyki dotyczące postępowań w sprawie obrazy uczuć religijnych znajdziemy na stronie polskiej Policji, z podziałem na sprawy sankcjonowane przez art. 195 art. 196

W 2020 roku zostało wszczętych 27 postępowań z tytułu przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego lub obrzędom żałobnym (art. 195), z czego w 14 przypadkach stwierdzono przestępstwo.

Równolegle z powodu obrazy uczuć religijnych (art. 196) wszczęto 130 postępowań, z czego przestępstwo zidentyfikowano w 97 przypadkach.

Liczba spraw wzrosła za rządów Zjednoczonej Prawicy

Oznacza to, że na podstawie dwóch wspomnianych artykułów w 2020 roku toczyło się 157 postępowań, w których stwierdzono 111 przestępstw.

Rok wcześniej toczyło się 110 postępowań, a dwa lata temu 87. W 2017 roku policja prowadziła 107 spraw z tytułu artykułów chroniących uczucia religijne. 

Niezależnie od roku postępowań w sprawie art. 195 i 196 jest więcej niż kilkanaście, zarówno gdy bierzemy pod uwagę wszczęte postępowania, jak i tylko stwierdzone przestępstwa.

Za rządów Zjednoczonej Prawicy doszło do wzrostu zarówno w kwestii wszczynanych postępowań, jak i wykrywalności przestępstw. W 2015 i 2016 roku nie stwierdzono ani jednego przestępstwa na mocy art. 195, natomiast w 2020 roku wykryto ich 14. W przypadku art. 196 nastąpił wzrost z 32 stwierdzonych przestępstw w 2015 roku do 97 w roku 2020.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!