Strona główna Wypowiedzi Od kiedy w Warszawie funkcjonuje system indykatywnych oddolnych krajowo określonych wkładów?

Od kiedy w Warszawie funkcjonuje system indykatywnych oddolnych krajowo określonych wkładów?

Od kiedy w Warszawie funkcjonuje system indykatywnych oddolnych krajowo określonych wkładów?

Beata Szydło

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Cieszy nas, że od czasu szczytu COP 19 w Warszawie funkcjonuje system indykatywnych oddolnych krajowo określonych wkładów, które pozwalają na wdrażanie własnych rozwiązań dostosowanych do zróżnicowanej specyfiki środowiska i gospodarek stron porozumień, nie zaś odgórnie ustalanych celów redukcyjnych.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie decyzją 1/CP.19, punkt 1b, podjętą na szczycie COP19 (Conference of Parties) w Warszawie, zobowiązano strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) do przedstawienia zaplanowanych na poziomie krajowym wkładów (Intended Nationally Determined Contributions, INDCs) do globalnego porozumienia klimatycznego zmierzającego do osiągnięcia celów określonych w punkcie 2 Konwencji, jakim jest stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie który zapobiegnie groźnemu wpływowi czynników antropogenicznych na system klimatyczny (“stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”).

 

Decyzja nie określa formy prawnej tych wkładów (“without prejudice to the legal nature of the contributions”) ani nie określa celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw. Wkłady powinny być jednak klarowne, transparentne i zrozumiałe (“in a manner that facilitates the clarity, transparency and understanding of the intended contributions”). Strony konwencji powinny je ogłosić ze znacznym wyprzedzeniem przed 21 szczytem COP w Paryżu (grudzień 2015), jeżeli to możliwe do końca pierwszego kwartału 2015r. (“well in advance of the twenty-first session of the Conference of the Parties [by the first quarter of 2015 by those Parties ready to do so]”).

 

Zgodnie z branżowymi źródłami, na konwencji COP 19 w Warszawie po raz pierwszy przyjęto formalnie tego typu proces. Po raz pierwszy został również przedstawiony w prawnie wiążącej formie termin na ich złożenie. Pomimo iż nie istniały przeszkody do deklaracji przez strony konwencji ich wkładu do planowanego porozumienia przed szczytem w Warszawie, można uznać że system formalnie istnieje od czasu decyzji 1/CP.19. Wypowiedź należy zatem uznać za prawdziwą.
Ze złożonymi przez państwa wkładami można zapoznać się na stronach internetowych UNFCCC.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!