Fot. P. Tracz / KPRM / flickr.com / Public Domain / modyfikacje demagog.org.pl

Beata Szydło

Posłanka do PE

Partia: Prawo i Sprawiedliwość

44

Sprawdzonych wypowiedzi

30

0

4

9

1

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Beata Szydło
Data i miejsce urodzenia:14-04-1963, Oświęcim
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Etnografia - magister (1987) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie Kulturą (1998) - studia podyplomowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zarządzanie Samorządem Terytorialnym w UE (2001) - studia podyplomowe

Zawód:Polityk
Partia:Prawo i Sprawiedliwość
Wybrany dnia:26-05-2019
Województwo:Małopolskie
Okręg:Nr 10 (Kraków)
Liczba głosów:525 811

Biogram:

Urodzona 15 kwietnia 1963 r. w Oświęcimiu. Posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W 1987 r. ukończyła studia w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a dwa lata później – muzealnicze studia podyplomowe na tej samej uczelni. W latach 1989-1995 była doktorantką na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Dwukrotnie ukończyła studia podyplomowe z zarządzania: w 1997 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2001 r. – w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Pracowała w instytucjach kultury w Małopolsce. W latach 1986-1995 była zatrudniona w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W 1998 r. została burmistrzem rodzinnej gminy Brzeszcze. W latach 1998-2002 pełniła także funkcję radnej powiatu oświęcimskiego. W 2002 r. została wybrana radną sejmiku województwa małopolskiego. W 2005 r. wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości i z tej listy została wybrana na posła V kadencji. W 2005 r. weszła do Sejmu z najlepszym wynikiem w okręgu chrzanowskim. (głosowało na nią 14 447 wyborców). Natomiast w wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskała drugi najlepszy w kraju wynik z list PiS (zaufało jej 96 127 wyborców). W 2010 r. została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Od listopada 2015 r. do grudnia 2017 r. pełniła funkcję Prezesa Rady Ministrów. Następnie objęła stanowisko wicepremiera i przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 r. uzyskała mandat europosła startując z list komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

Obietnice rok 2017

W trakcie realizacji

Program Mieszkanie Plus

3 czerwca 2016 roku podczas zwołanej konferencji prasowej Premier Beata Szydło wraz z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem oraz wiceministrem w MIB Kazimierzem Smolińskim przedstawiła główne elementy programu „Mieszkanie Plus”, będącego częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jak wskazano, program „Mieszkanie plus”

W trakcie realizacji

Finansowanie służby zdrowia

26 lipca 2016 r. podczas konferencji prasowej, która odbyła się po posiedzeniu Rady Ministrów, minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej “Narodowa Strategia Zdrowia” wraz z planowanym harmonogramem wprowadzania zmian. Proponowana strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce składa się z pięciu prior

W trakcie realizacji

Gabinety lekarskie i stomatologiczne w szkołach

Prawo dzieci i młodzieży do świadczeń zdrowotnych, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zrealizowana

Podwyższenie emerytur

25 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła “Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (UD134)”  

Projekt zakłada m.in podwyższenie najniższych emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 882,56 zł do 1000 zł tj. o 117,44 zł. (dotyczy

Zrealizowana

Ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum

Reforma edukacji była jednym z głównych zadań jakie postawiła Premier Beata Szydło przed swoim Rządem w expose. Cały ciężar przygotowania i promowania tej reformy spadł na Ministerstwo Edukacji Narodowej i przewodzącą mu minister Annę Zalewską.

Reforma edukacji proponowana przez rząd opierać ma się w głównej mierze na reorganizacji etapów nauczania

Zrealizowana z opóźnieniem

Obniżenie wieku emerytalnego

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego stanowiła ważny punkt w czasie kampanii parlamentarnej w 2015 roku. Zapowiedź zniesienia podwyższenia wieku emerytalnego do 67. roku życia pojawiła się już w programie PiS z 2014 roku. Została powtórzona także w trakcie konwencji programowej “Myśląc Polska”, a także w trakcie kampanii wyborczej obecnego prezyden

Zrealizowana z opóźnieniem

Bezpłatne leki dla seniorów

Obietnica darmowych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia była jednym ze sztandarowych punktów programu wyborczego w czasie kampanii parlamentarnej PiS z 2015 roku.

Projekt ustawy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd 9 lutego 2016 roku i złożony w Se

Zrealizowana z opóźnieniem

Ochrona polskiej ziemi

Ochrona polskiej ziemi to jeden z kluczowych postulatów Prawa i Sprawiedliwości skierowany do rolników, a także szeroko pojętego elektoratu wiejskiego, zawarty w exposé. Mowa jest o nim zarówno w  programie partii z 2014 r., jak również w materiałach po konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy z 2015 r. Była to jedna z obietnic wyborczych obecneg

W trakcie realizacji

Poprawa ściągalności VATu

badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że istniejąca w Polsce luka VAT wynosi 24 procent i jest jedną z największych w całej Unii Europejskiej. Różnica pomiędzy przewidywanymi dochodami z podatku VAT a kwotą rzeczywiście osiągniętą kosztowała budżet państwa w roku 2014 ponad 9 mld złotych. Istnienie problemu wyłudzania podatku VA

W trakcie realizacji

Umocnienie Banku Gospodarki Krajowej

Zmiany w dziedzinie funkcjonowania kluczowych instytucji rozwojowych zostały ujęte w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętym uchwałą Rady Ministrów 16 lutego 2016. Plan zakłada “stworzenie, w oparciu o funkcjonujące instytucje wspierania rozwoju (…) zintegrowanej struktury instytucji rozwoju w ramach Grupy Polskiego Funduszu

Rozwoju S.A

Bez podjętych działań

Likwidacja umów śmieciowych

Temat tzw. umów śmieciowych (umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy pracodawcą, a pracownikami) stał się ważnym zagadnieniem kampanii wyborczej w 2015 r. poruszanym przez wszystkie partie. Likwidację samych umów śmieciowych jako takich postulowało Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe ugrupowania sugerowały zmiany polegające głównie na zmianie opoda

Zrealizowana

Program 500 Plus

Pod tą obietnicą kryje się rządowy program “Rodzina 500 plus”, który ma za zadanie wspomóc rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez wydawanie świadczeń wychowawczych w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin najuboższych lub z dziećmi niepełnosprawnymi pieniądze są wypłacane także na pierwsze bądź jedyn

W trakcie realizacji

Podniesienie do 8 tys. złotych kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku jest jedną z  kluczowych zmian gospodarczych, które proponował kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda podczas kampanii prezydenckiej oraz Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami parlamentarnymi w  minionym roku. Premier Beata Szydło obiecała w swoim exposé, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona w ciągu pierwszych 100 d

Zrealizowana z opóźnieniem

Podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 12 złotych

Obietnica ustanowienia minimalnej stawki godzinowej zostało ogłoszona przez Beatę Szydło w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej – 12 września 2015 r. Pomimo,że była to jedna ze sztandarowych obietnic kampanijnych Prawa i Sprawiedliwości, nie znalazła się w programie partii z 2014 roku. Nie było również o niej mowy w lipcu 2015 r. podczas  Konw

Zrealizowana z opóźnieniem

Ubezpieczenia rolnicze

W Programie Rolnym PiS z 2014 roku w przypadku ubezpieczeń od upraw rolnych zwraca się uwagę na potrzebę rozpoczęcia prac nad instrumentami pomagającymi rolnikowi ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń rolniczych. W ramach wsparcia dla systemu ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie opisano w nim potrzebę udoskonalenia systemu ubezpiec

Zrealizowana

Cofnięcie obowiązku szkolnego dla 6-latków

Kwestia zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków stanowiła wiodący temat zarówno w czasie wyborów prezydenckich jak i parlamentarnych. Została ona zawarta jako jeden z punktów Programu PiS z 2014 roku oraz została poruszona podczas Konwencji Programowej “Myśląc Polska” w 2015 roku.

Aktem prawnym, który rozpoczynał proces wprowadzania obowią

Zrealizowana

Likwidacja godzin karcianych

Godziny karciane to instytucja zapisana w Karcie nauczyciela w art. 42 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z jej założeniami nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum miał obowiązek prowadzenia dwóch godzin, a nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jednej godziny zajęć w ramach swojego czasu pracy, wykonując zajęcia i czynności inne niż dydaktyczne, wynikające z za

Zrealizowana

Nowelizacja ustawy o odbieraniu dzieci z uwagi na ubóstwo

W warstwie deklaratywnej zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym zapowiadane były przez Prawo i Sprawiedliwość już w programie partii z 2014 roku w podrozdziale „Polityka rodzinna”, gdzie obiecywano: Skończymy z nasilającą się praktyką zabierania dzieci z domów z powodu ubóstwa rodziców. Wprowadzimy ograniczenia prawne, by takie działania były wy

Zrealizowana

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki. Na mocy rozporządzenia utworzono nowy resort, Ministerstwo Rozwoju, w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz likwidacji dotychczasowego Min

Zrealizowana

Utworzenie Ministerstwa Energii

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2016 roku powołano Ministerstwo Energii. Zgodnie z rozporządzeniem w skład ME wchodzą komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju zajmujące się sprawami dotyczącymi energii i złóż, wraz z pracownikami obsługującymi te sektory. Rozporządzenie weszło w życie wraz z ogłoszeniem, czyli 27.11.2015 roku. N

Zrealizowana

Obniżenie CIT dla małych firm

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który dotyczył obniżenia stawki podatku dochodowego  z 19% do 15% wpłynął do Sejmu 24 czerwca 2016 r.

Projekt przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wr

Bez podjętych działań

Podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców

Zgodnie z informacjami z 31 października 2016 r., pozyskanymi przez portal money.pl, dowiadujemy się, że na pytanie zadane Ministerstwu Finansów przez ww. portal na temat obietnicy podwójnego odpisu inwestycyjnego, odpowiedziano: „Exposé stanowi ramowy plan prac rządu na najbliższe 4 lata. Część z zapowiedzi zmian podatkowych z exposé została już z

Bez podjętych działań

Narodowe Forum Przedsiębiorców

Obietnica powołania Narodowego Forum Przedsiębiorców padła już w trakcie kampanii wyborczej, konkretnie 7 października 2015 r. Jej współautorem był poprzedni minister finansów – Paweł Szałamacha, który wzorował się na rozwiązaniach finlandzkich w kwestii kontaktu świata biznesu i polityki. Później, 21 października premier Szydło podczas wizyty w Po

W trakcie realizacji

Bilion złotych na rozwój

W swoim expose Premier Beata Szydło wspomniała o projekcie biliona zł na rozwój. 16 lutego 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przedłożonego przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego. Plan ten zakłada ponad bilion zł na inwestycje w ciągu najbliższych lat. 10 czerwca 2016 r. Sejm

Częściowo zrealizowana

System zachęt inwestycyjnych

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju są wymienione następujące działania mające formę zachęt inwestycyjnych:

-Stworzenie ram działania dla struktur administracyjnych w zakresie wspierania i obsługi inwestorów:

– stworzenie systemu oceny inwestycji,

– podejmowanie działań promocyjnych i aktywnego poszukiwania inwestorów,

– integracja instyt

Częściowo zrealizowana

Bezpłatne i dostępne przedszkola

Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Od 1 września 2013 r. rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnego naucz

Częściowo zrealizowana

Podatek bankowy i od supermarketów

W Polsce od 1 lutego 2016 roku obowiązuje tzw. podatek bankowy (podatek od niektórych instytucji finansowych) nałożony na banki, SKOK-i, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe. Przedmiotem opodatkowania podatkiem są aktywa wymienionych podmiotów. Według ustawy ten podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.

Podatek od sprzedaży detalicz

Bez podjętych działań

System LTRO

W swoim expose premier Beata Szydło opowiedziała się za wykorzystaniem LTRO, stwierdzając iż pozwoli to na zmniejszenie luki kredytowej ograniczającej wejście na rynek małych i dużych przedsiębiorstw. Zaznaczyła jednak, że zastosowanie tej metody wymagałoby współpracy z bankiem narodowym.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowana prz

W trakcie realizacji

Rozbudowa gazoportu

11 grudnia 2015 roku do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynął pierwszy statek z transportem skroplonego gazu ziemnego, którego dostawcą jest Qatargas Operating Company Limited. Dostawa ta odbyła się w ramach testów, kolejna dostawa na rozruch terminalu miała miejsce w lutym 2016 roku. 27 kwietnia 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolen

Zrealizowana

Przeprowadzenie audytu rządów PO-PSL

11 maja 2016 r. w trakcie 18. posiedzenia Sejmu przez Radę Ministrów przedstawiony został “Raport o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)”.

Każdy z resortów został poddany szczegółowej kontroli, czego wyniki prezentowali poszczególni ministrowie podczas wspomnianego posiedzenia Se

Bez podjętych działań

Zwiększenie o miliard poboru dywidend

Szacowana kwota, która ma wpłynąć do Skarbu Państwa z racji poboru dywidend każdego roku wskazywana jest w dokumencie “Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa”. Dokument ten opracowywany i publikowany jest przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz stanowi on część uzasadnienia do ustawy budżetowej na kolejny rok.

Na rok 2015 szacowano, iż dochod

Obietnice rok 2016

W trakcie realizacji

Program Mieszkanie Plus

Zapowiedzi te są realizowane poprzez wdrażanie programu “Mieszkanie Plus”, którego szczegóły zostały ogłoszone 12 października w Katowicach na wspólnej konferencji premier Beaty Szydło, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka (główne założenia programu zostały zaprezentowane wcze

W trakcie realizacji

Finansowanie służby zdrowia

26 lipca 2016 r. podczas konferencji prasowej, która odbyła się po posiedzeniu Rady Ministrów, minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej “Narodowa Strategia Zdrowia” wraz z planowanym harmonogramem wprowadzania zmian. Proponowana strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce składa się z pięciu prior

W trakcie realizacji

Gabinety lekarskie i stomatologiczne w szkołach

Prawo dzieci i młodzieży do świadczeń zdrowotnych, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegóło

W trakcie realizacji

Podwyższenie emerytur

25 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła “Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (UD134)” Projekt zakłada m.in. podwyższenie najniższych emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 882,56 zł do 1000 zł tj. o 117,44 zł. (dotyczy

W trakcie realizacji

Ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum

Reforma edukacji była jednym z głównych zadań jakie postawiła Premier Beata Szydło przed swoim Rządem w expose. Cały ciężar przygotowania i promowania tej reformy spadł na Ministerstwo Edukacji Narodowej i przewodzącą mu Minister Annę Zalewską. Reforma edukacji proponowana przez Rząd opierać ma się w głównej mierze na reorganizacji etapów nauczania

W trakcie realizacji

Obniżenie wieku emerytalnego

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego stanowiła ważny punkt w czasie kampanii parlamentarnej w 2015 roku. Zapowiedź zniesienia podwyższenia wieku emerytalnego do 67. roku życia pojawiła się już w programie PiS z 2014 roku. Została powtórzona także w trakcie konwencji programowej “Myśląc Polska”, a także w trakcie kampanii wyborczej obecnego prezyden

Zrealizowana z opóźnieniem

Bezpłatne leki dla seniorów

Obietnica darmowych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia była jednym ze sztandarowych punktów programu wyborczego w czasie kampanii parlamentarnej PiS z 2015 roku. Projekt ustawy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd 9 lutego 2016 roku i złożony w Se

Zrealizowana z opóźnieniem

Ochrona polskiej ziemi

Ochrona polskiej ziemi to jeden z kluczowych postulatów Prawa i Sprawiedliwości skierowany do rolników, a także szeroko pojętego elektoratu wiejskiego, zawarty w exposé. Mowa jest o nim zarówno w programie partii z 2014 r., jak również w materiałach po konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy z 2015 r. Była to jedna z obietnic wyborczych obecnego

W trakcie realizacji

Poprawa ściągalności VATu

Z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że istniejąca w Polsce luka VAT wynosi 24 procent i jest jedną z największych w całej Unii Europejskiej. Różnica pomiędzy przewidywanymi dochodami z podatku VAT a kwotą rzeczywiście osiągniętą kosztowała budżet państwa w roku 2014 ponad 9 mld złotych. Istnienie problemu wyłudzania podatku VA

W trakcie realizacji

Umocnienie Banku Gospodarki Krajowej

Zmiany w dziedzinie funkcjonowania kluczowych instytucji rozwojowych zostały ujęte w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętym uchwałą Rady Ministrów 16 lutego 2016. Plan zakłada “stworzenie, w oparciu o funkcjonujące instytucje wspierania rozwoju (…) zintegrowanej struktury instytucji rozwoju w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju S.A

Bez podjętych działań

Likwidacja umów śmieciowych

Temat tzw. umów śmieciowych (umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy pracodawcą, a pracownikami) stał się ważnym zagadnieniem kampanii wyborczej w 2015 roku poruszanym przez wszystkie partie. Likwidację samych umów śmieciowych jako takich postulowało Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe ugrupowania sugerowały zmiany polegające głównie na zmianie opo

Zrealizowana

Program 500 Plus

Pod tą obietnicą kryje się rządowy program “Rodzina 500 plus”, który ma za zadanie wspomóc rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez wydawanie świadczeń wychowawczych w wysokości 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin najuboższych lub z dziećmi niepełnosprawnymi pieniądze są wypłacane także na pierwsze bądź jedyn

W trakcie realizacji

Podniesienie do 8 tys. złotych kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku jest jedną z kluczowych zmian gospodarczych, które proponował kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda podczas kampanii prezydenckiej oraz Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami parlamentarnymi w minionym roku. Premier Beata Szydło obiecała w swoim exposé, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona w ciągu pierwszych 100 dni

W trakcie realizacji

Podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 12 złotych

Obietnica ustanowienia minimalnej stawki godzinowej zostało ogłoszona przez Beatę Szydło w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej – 12 września 2015 r. Pomimo,że była to jedna ze sztandarowych obietnic kampanijnych Prawa i Sprawiedliwości, nie znalazła się w programie partii z 2014 roku. Nie było również o niej mowy w lipcu 2015 r. podczas Konwe

W trakcie realizacji

Ubezpieczenia rolnicze

W Programie Rolnym PiS z 2014 roku w przypadku ubezpieczeń od upraw rolnych zwraca się uwagę na potrzebę rozpoczęcia prac nad instrumentami pomagającymi rolnikowi ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń rolniczych. W ramach wsparcia dla systemu ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie opisano w nim potrzebę udoskonalenia systemu ubezpieczeń upraw r

Zrealizowana

Cofnięcie obowiązku szkolnego dla 6-latków

Kwestia zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków stanowiła wiodący temat zarówno w czasie wyborów prezydenckich jak i parlamentarnych. Została ona zawarta jako jeden z punktów Programu PiS z 2014 roku oraz została poruszona podczas Konwencji Programowej “Myśląc Polska” w 2015 roku. Aktem prawnym, który rozpoczynał proces wprowadzania obowią

Zrealizowana

Likwidacja godzin karcianych

Godziny karciane to instytucja zapisana w Karcie nauczyciela w art. 42 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z jej założeniami nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum miał obowiązek prowadzenia dwóch godzin, a nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jednej godziny zajęć w ramach swojego czasu pracy, wykonując zajęcia i czynności inne niż dydaktyczne, wynikające z za

Zrealizowana

Nowelizacja ustawy o odbieraniu dzieci z uwagi na ubóstwo

W warstwie deklaratywnej zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym zapowiadane były przez Prawo i Sprawiedliwość już w programie partii z 2014 roku w podrozdziale „Polityka rodzinna”, gdzie obiecywano: Skończymy z nasilającą się praktyką zabierania dzieci z domów z powodu ubóstwa rodziców. Wprowadzimy ograniczenia prawne, by takie działania były wy

W trakcie realizacji

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki. Na mocy rozporządzenia utworzono nowy resort, Ministerstwo Rozwoju, w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz likwidacji dotychczasowego Min

Zrealizowana

Utworzenie Ministerstwa Energii

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2016 roku powołano Ministerstwo Energii. Zgodnie z rozporządzeniem w skład ME wchodzą komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju zajmujące się sprawami dotyczącymi energii i złóż, wraz z pracownikami obsługującymi te sektory. Rozporządzenie weszło w życie wraz z ogłoszeniem, czyli 27.11.2015 roku. N

W trakcie realizacji

Obniżenie CIT dla małych firm

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który dotyczy obniżenia stawki z 19% do 15% dla tych podatników, którzy w roku ubiegłym uzyskali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro wpłynął do sejmu 10 lutego 2016

Bez podjętych działań

Podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców

Zgodnie z najnowszymi informacjami z dnia 31.10.16 r., pozyskanymi przez portal money.pl, dowiadujemy się, że na pytanie zadane Ministerstwu Finansów przez ww. portal na temat obietnicy podwójnego odpisu inwestycyjnego, odpowiedziano: “Exposé stanowi ramowy plan prac rządu na najbliższe 4 lata. Część z zapowiedzi zmian podatkowych z exposé została

Bez podjętych działań

Narodowe Forum Przedsiębiorców

Obietnica powołania Narodowego Forum Przedsiębiorców padła już w trakcie kampanii wyborczej, konkretnie 7 października 2015 r. (źródła: naszdziennik.pl, wyborcza.pl). Jej współautorem był poprzedni minister finansów – Paweł Szałamacha, który wzorował się na rozwiązaniach finlandzkich w kwestii kontaktu świata biznesu i polityki. Dalej, 21 październ

W trakcie realizacji

Bilion złotych na rozwój

W swoim expose Premier Beata Szydło wspomniała o projekcie biliona zł na rozwój. 16 lutego 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przedłożonego przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego. Plan ten zakłada ponad bilion zł na inwestycje w ciągu najbliższych lat. 10 czerwca 2016 r. Sejm

Bez podjętych działań

System zachęt inwestycyjnych

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju są wymienione następujące działania mające formę zachęt inwestycyjnych:

-Stworzenie ram działania dla struktur administracyjnych w zakresie wspierania i obsługi inwestorów:

– stworzenie systemu oceny inwestycji,

– podejmowanie działań promocyjnych i aktywnego poszukiwania inwestorów,

– integracja instyt

Bez podjętych działań

Bezpłatne i dostępne przedszkola

Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Od 1 września 2013 r. rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnego naucz

Częściowo zrealizowana

Podatek bankowy i od supermarketów

W Polsce od 1 lutego 2016 roku obowiązuje tzw. podatek bankowy (podatek od niektórych instytucji finansowych) nałożony na banki, SKOK-i, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe. Przedmiotem opodatkowania podatkiem są aktywa wymienionych podmiotów. Według ustawy ten podatek wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Podatek od sprzedaży detaliczn

W trakcie realizacji

System LTRO

W swoim expose premier Beata Szydło opowiedziała się za wykorzystaniem LTRO, stwierdzając iż pozwoli to na zmniejszenie luki kredytowej ograniczającej wejście na rynek małych i dużych przedsiębiorstw. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowana przez Ministra Morawieckiego przewiduje preferencyjne kredyty dla przedsiębiorstw które wpro

W trakcie realizacji

Rozbudowa gazoportu

11 grudnia 2015 roku do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynął pierwszy statek z transportem skroplonego gazu ziemnego, którego dostawcą jest Qatargas Operating Company Limited. Dostawa ta odbyła się w ramach testów, kolejna dostawa na rozruch terminalu miała miejsce w lutym 2016 roku. 27 kwietnia 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolen

Zrealizowana

Przeprowadzenie audytu rządów PO-PSL

11 maja 2016 r. w trakcie 18. posiedzenia Sejmu przez Radę Ministrów przedstawiony został “Raport o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)”. Każdy z resortów został poddany szczegółowej kontroli, czego wyniki prezentowali poszczególni ministrowie podczas wspomnianego posiedzenia Sej

Bez podjętych działań

Zwiększenie o miliard poboru dywidend

Szacowana kwota, która ma wpłynąć do Skarbu Państwa z racji poboru dywidend każdego roku wskazywana jest w dokumencie “Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa”. Dokument ten opracowywany i publikowany jest przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz stanowi on część uzasadnienia do ustawy budżetowej na kolejny rok. Wspominany dokument nie został je