Strona główna Obietnice wyborcze Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka

Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka

Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka

Beata Szydło

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Wprowadzamy premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka. (…) Kiedy rozmawiałam z minister Elżbietą Rafalską i zastanawiałyśmy się, co można wprowadzić, co można zaproponować, żeby rodzice decydowali się na to, żeby mieć więcej niż jedno dziecko i żeby te dzieci rodziły się szybciej, to właśnie mówiłyśmy o tym, że to jest być może przełomowy moment, jeżeli wprowadzimy taki program.

Konwencja PiS „Polska jest jedna”, 14.04.2018

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Konwencja PiS „Polska jest jedna”, 14.04.2018

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Obietnica premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka pojawiła się na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Polska jest jedna” w dniu 14.04.2018 r. Podczas swojego wystąpienia, ówczesna wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło zadeklarowała: „wprowadzamy premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka. (…) Kiedy rozmawiałam z minister Elżbietą Rafalską i zastanawiałyśmy się, co można wprowadzić, co można zaproponować, żeby rodzice decydowali się na to, żeby mieć więcej niż jedno dziecko i żeby te dzieci rodziły się szybciej, to właśnie mówiłyśmy o tym, że to jest być może przełomowy moment, jeżeli wprowadzimy taki program”. Premier Szydło nie sprecyzowała jednak w swojej obietnicy, jak dokładnie miałaby wyglądać taka premia.

Dwa dni po konwencji, 16 kwietnia 2018 r. minister Rafalska w wywiadzie dla Super Expressu wyjaśniła, że premia będzie dotyczyć narodzin drugiego dziecka, jeżeli urodzi się ono w ciągu dwóch lat od narodzin pierwszego. Przedmiotową premią miałby z kolei być „wydłużony dodatkowy urlop, trzymiesięczny”. Minister zaznaczyła jednocześnie, iż program ten nie będzie obejmował każdego kolejnego dziecka (trzeciego, czwartego, itd.). Dodała również, że rząd rozważa także inne mechanizmy wsparcia, w postaci chociażby zagwarantowania pierwszeństwa w żłobkach i przedszkolach.

Rozszerzenia tego programu także na trzecie i kolejne dzieci nie wykluczył z kolei w wywiadzie dla radia TOK FM wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. W czerwcu 2018 roku w Porannej rozmowie RMF FM do kwestii stanu realizacji tej obietnicy od- niosła się sama wicepremier Szydło, która zapytana przez Roberta Mazurka, kiedy można spodziewać się konkretnych projektów ustaw, zadeklarowała, że po wakacjach trafią one do Sejmu, a uchwalone zostaną jeszcze do końca roku tak, aby mogły one zacząć obowiązywać od początku roku 2019.

Deklaracja złożona w wywiadzie dla RMF FM przez wicepremier Szydło nie doczekała się realizacji w jesiennym sezonie prac legislacyjnych Sejmu. W lutym 2019 roku Gazeta Wyborcza informowała, że obietnica premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka napotkała opór ze strony nieprzychylnych temu pomysłowi członków rządu, w związku z czym jej realizacja została wstrzymana. W maju 2019 roku na antenie radia RMF FM, wicepremier Szydło, wówczas już kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w odpowiedzi na pytania Krzysztofa Ziemca o stan realizacji obietnicy stwierdziła: “Jeżeli chodzi przede wszystkim o kwestie związane ze wsparciem rodzin – my postawiliśmy w rządzie w tym momencie na poszerzenie programu 500+ jako tego programu, który jest powszechnym, który spełnia oczekiwania, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodzin. (…) Tamte projekty są przygotowane do realizacji, natomiast nie będą wprowadzane w życie w tej chwili, dlatego że podjęliśmy decyzję – nad czym również pracował Komitet Społeczny – że w tej chwili bardziej oczekiwanym przez rodziny jest właśnie wspieranie poprzez upowszechnienie programu 500+”. W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem o stan prac legislacyjnych nad zapowiadaną przez wicepremier Szydło, a potwierdzoną również przez minister Rafalską, obietnicą premii za urodzenie kolejnego dziecka. Informacje te, w ocenie resortu, nie stanowią informacji publicznej i nie mieszczą się w pojęciu informacji publicznej, objętym ustawą 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Prawo do żądania udzielenia informacji publicznej obejmuje jedynie określone fakty. Informacje publiczna nie obejmuje więc zamierzeń planów czy pomysłów roboczych o ile nie przybrały postaci dokumentu. Choć ministerstwo nie odniosło się stricte do meritum naszego pytania, potwierdziło, że nie nastąpiła żadna formalizacja tej obietnicy w postaci istniejącego dokumentu, np. przygotowanego projektu ustawy. Przeczy to wypowiedzi Beaty Szydło, która w majowym wywiadzie dla RMFu sugerowała, że projekt ten jest „przygotowany do realizacji”.

Obietnicę wprowadzenia premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka, z uwagi na kończącą się kadencję parlamentu oraz niepodjęcie jakichkolwiek działań legislacyjnych w kierunku jej realizacji, uznajemy za niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!