Strona główna Obietnice wyborcze Narodowe Forum Przedsiębiorców

Narodowe Forum Przedsiębiorców

Narodowe Forum Przedsiębiorców

Beata Szydło

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Jeżeli Polacy nam zaufają i będziemy tworzyć rząd, wówczas powołam do życia Narodowe Forum Przedsiębiorców – nowoczesny think-tank, który będzie ciałem doradczym dla premiera polskiego rządu, ale będzie też miejscem dyskusji i debaty, ścierania się różnych koncepcji, w którym będą brali udział ludzie świata nauki i przedsiębiorcy.

Konferencja prasowa, 07.10.2015

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 07.10.2015

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Obietnica powołania Narodowego Forum Przedsiębiorców padła z ust kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezesa Rady Ministrów, Beaty Szydło, podczas konferencji prasowej 7 października 2015 r.

Jeżeli Polacy nam zaufają i będziemy tworzyć rząd, wówczas powołam do życia Narodowe Forum Przedsiębiorców – nowoczesny think-tank, który będzie ciałem doradczym dla premiera polskiego rządu, ale będzie też miejscem dyskusji i debaty, ścierania się różnych koncepcji, w którym będą brali udział ludzie świata nauki i przedsiębiorcy” – powiedziała Szydło. Towarzyszący jej poseł PiS Paweł Szałamacha, autor programu gospodarczego partii, wyjaśnił, że Narodowe Forum Przedsiębiorców ma być ciałem doradczym podobnym do tego, które działa np. w Finlandii. „Będzie ono tworzyć strategię rozwoju gospodarczego przy dużym udziale przedsiębiorców” – dodał.

Obietnicę utworzenia Narodowego Forum Przedsiębiorców po zwycięskich dla PiSu wyborach parlamentarnych powtórzyła premier Szydło w swoim exposé: „potencjał intelektualny Polaków można wykorzystać lepiej. Nauka musi ściśle współpracować z biznesem. Pomoże w tym Narodowe Forum Przedsiębiorców, które powołamy przy Prezesie Rady Ministrów”.

Narodowe Forum Przedsiębiorców z przedwyborczych zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości jest organem o zbliżonych funkcjach do istniejącej wówczas Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Powstała ona za rządów Donalda Tuska, a jej zadaniem była niezależna ocena pomysłów gospodarczych rządu. W jej skład wchodzili ekonomiści, naukowcy i praktycy biznesu. Jej członkiem był między innymi obecny premier, Mateusz Morawiecki, wtedy prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA.

7 grudnia 2015 roku szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk poinformował, że Beata Szydło nie powoła Rady Gospodarczej. „Uznajemy, że nie ma potrzeby budowania ciała na poprzedni wzór” – dodał. Według Kowalczyka Rada Ministrów miała „korzystać z efektów pracy Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę”, a konsultacje z jej ekspertami miały mieć charakter nieformalny.

Narodowa Rada Rozwoju jest z kolei gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.

Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

NRR składa się z 9 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych Rady:

Każda z sekcji liczy od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń Rady. Sekretarzem NRR jest pan Konrad Dziobek Doradca Społeczny Prezydenta RP, a wsparcie organizacyjne zapewnia Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju.

Temat obietnicy Narodowego Forum Przedsiębiorców powrócił podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W trakcie swojego wystąpienia, premier Beata Szydło zapowiedziała powstanie rady doradczej przedsiębiorców przy rządzie. Szefowa rządu podkreśliła, że chodzi o to, by w radzie byli praktycy. Przypomniała, że była o tym również mowa w kampanii wyborczej: „za- deklarowałam wtedy, że powstanie takie narodowe forum przedsiębiorców i myślę, że jest to ten konkret, który dziś wywożę z Krynicy” – dodała.

Zespół Demagoga nie dotarł jednak do jakichkolwiek informacji świadczących o dalszej realizacji tej obietnicy, w związku z czym uznajemy ją za niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!