Strona główna Obietnice wyborcze Podatek od supermarketów

Podatek od supermarketów

Podatek od supermarketów

Beata Szydło

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Priorytetowym zadaniem ministra finansów będzie przygotowanie autopoprawki do budżetu na 2016 rok, tak aby zrealizować jeden z najważniejszych punktów programu, czyli politykę prorodzinną, znaną jako 500 zł na drugie i kolejne dziecko. W mniej zamożnych rodzinach od pierwszego. Aby to osiągnąć wprowadzone zostaną podatki sektorowe, bankowy i od supermarketów, zwiększony o miliard pobór dywidend, zwiększona do półtora miliarda, o miliard do półtora miliarda złotych kwota deficytu oraz poprawiona ściągalność podatku VAT.

Exposé Beaty Szydło, 18.11.2015 r.

Zamrożona

Obietnica zostaje uznana za zamrożoną w sytuacji, gdy zachodzą zewnętrzne przesłanki uniemożliwiające jej realizację, np.: brak wymaganej większości w Sejmie umożliwiającej przegłosowanie danej ustawy, sprzeciw organów unijnych blokujący wprowadzenie danych przepisów, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwiające zmianę prawa. Ocena ta jest przyznawana również obietnicom składanym przez partie opozycyjne, które będą mogły podjąć działania dopiero po przejęciu władzy. 

Sprawdź metodologię

Exposé Beaty Szydło, 18.11.2015 r.

Zamrożona

Obietnica zostaje uznana za zamrożoną w sytuacji, gdy zachodzą zewnętrzne przesłanki uniemożliwiające jej realizację, np.: brak wymaganej większości w Sejmie umożliwiającej przegłosowanie danej ustawy, sprzeciw organów unijnych blokujący wprowadzenie danych przepisów, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwiające zmianę prawa. Ocena ta jest przyznawana również obietnicom składanym przez partie opozycyjne, które będą mogły podjąć działania dopiero po przejęciu władzy. 

Sprawdź metodologię

Beata Szydło w swoim exposé z 18 listopada 2015 r. zapowiedziała, że w celu uzyskania funduszy na realizację polityki prorodzinnej w ramach programu 500+, zostaną między innymi wprowadzone podatki sektorowe, w tym tzw. podatek od supermarketów.

6 lipca 2016 r. uchwalona została ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, potocznie zwanym podatkiem od supermarketów. Miała ona zacząć obowiązywać od 1 września 2016r. Przewidywane wpływy do budżetu państwa z tytułu jej wprowadzenia miały wynieść ok. 1,6 mld zł w 2017 r. Pod- stawą opodatkowania w danym miesiącu miała być kwota przychodu ze sprzedaży ponad 17 mln zł. Stawka opodatkowania miała wynosić 0,8% w przedziale od 17 mln zł do 170 mln zł i 1,4% dla części przychodów większej niż 170 mln zł.

19 września Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce, wydając również nakaz zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia analizy przez Komisję. Według KE państwa członkowskie Unii Europejskiej są organem właściwym do decydowania o systemie podatkowym, jednak powinien on być zgodny z przepisami unijnymi, m.in. nie może państwo w sposób uprzywilejowany traktować pewnego typu przedsiębiorstw np. tylko przez wzgląd na jego mały rozmiar.

KE podała w wątpliwość cel wprowadzenia podatku, jakim miało być wsparcie finansowe programu “500+”. Według KE, “wydaje się (…), że Polska celowo zaprojektowała ten podatek w taki sposób, aby uznaniowo przyznać korzyść określonym przedsiębiorstwom, a mianowicie podmiotom o niższym poziomie przychodów (a więc mniejszym przedsiębiorstwom), ze szkodą dla innych przedsiębiorstw, a mianowicie większych przedsiębiorstw, które zwykle są własnością kapitału zagranicznego. System odniesienia jest zatem z zasady selektywny w sposób, którego nie można uzasadnić celem podatku, jakim jest uzyskanie wpływów do budżetu państwa.”

Jako że Minister Rozwoju i Finansów rozporządzeniem z 18 października 2016 r. wstrzymał stosowanie tego podatku na okres od 1 września do 31 grudnia 2016 r., a terminem płatności podatku za wrzesień 2016r. był 25 październik 2016 r., nie nastąpiła konieczność zwrotu pobranego podatku.

Następnie, ustawą z 15 listopada 2016 r., pobór podatku został odroczony o kolejny rok, tj. do 1 stycznia 2018 r.

30 czerwca 2017 r. KE uznała podatek progresywny od przychodu ze sprzedaży detalicznej za nie- zgodny z prawem unijnym (szczególnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE).

12 października 2017 r. zawieszono stosowanie omawianego podatku do 1 stycznia 2019 r. i w końcu 22 listopada 2018 r. zdecydowano wstrzymać się od jego wprowadzenia jeszcze do 1 stycznia 2020 r. W wyniku dwóch skarg na decyzje KE wniesionych przez Polskę do Trybunału Sprawiedliwości, 16 maja 2019 r. Polska, wspierana przez Węgry, wygrała postępowanie przeciwko KE. Jej decyzje zostały uznane za nieważne. TS stwierdził, że ustanowienie progresywnego podatku nie można traktować jako faworyzowanie pewnych przedsiębiorstw, a więc nie jest ono sprzeczne z prawem UE. Zgodnie z wyrokiem „progresywny charakter stawek podatku od sprzedaży detalicznej, który Komisja uważa za przejaw selektywnej korzyści na rzecz niektórych przedsiębiorstw, stanowi – przeciwnie – nieodłączną część systemu odniesienia, na który składa się ów podatek oraz jego charakterystyczne elementy obejmujące podstawę opodatkowania, podatników, zdarzenie podatkowe i strukturę stawek podatkowych.” Co więcej, „stawki podatkowe, również w przypadku skali progresywnej, stanowią koniecznie część każdego podatku, co Komisja stwierdziła zresztą w pkt 134 swojego zawiadomienia w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE”. W wyniku przychylnego dla rządu polskiego wyroku z 16 maja 2019 r., zgodnie z wydanym 19 lipca 2019 r. tekstem jednolitym ustawy, podatek od sprzedaży detalicznej ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

KE 24 lipca 2019 r. wniosła jednak odwołanie od wyroku TS i stara się o stwierdzenie jego nieważności. Postępowanie odwoławcze jest w toku.

Ze względu na zewnętrzne przeciwności przy wprowadzaniu omawianego podatku i ponieważ odwołanie KE jeszcze nie zostało rozpatrzone, obietnicę uznajemy za zamrożoną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy