Czas czytania: około min.

Jak kształtują się wpływy z podatków do budżetu państwa?

27.04.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji Ministerstwa Finansów z szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń-marzec 2017 dochody państwa z tytułu podatków wzrosły o ok.23,8% rok do roku.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-marzec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o ok. 40,6% r/r. (tj. o ok. 12,2 mld zł), i wyniosły ok. 42,3 mld zł
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,1% r/r. (tj. ok. 0,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 4,8% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł),
  • dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 15,2% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł), i wyniosły ok. 5 mld zł.

Dane za okres styczeń-marzec w roku 2015 to prezentują się następująco:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 7,8% w porównaniu z I kwartałem 2014 roku i wyniosły 28,5 mld zł
  • Dochody z podatku CIT były wyższe o 14,5% r/r, i wyniosły 4 mld zł.

Porównując cały rok 2016 z rokiem 2015 możemy zobaczyć, że:

  • dochody podatku VAT wyniosły ok. 126,6 mld zł co oznaczało wzrost o 2,8% w stosunku do dochodów uzyskanych w 2015 r.
  • dochody z podatku CIT w roku 2016 wyniosły ok. 26,3 mld zł.i były wyższe, o 2% w stosunku do roku 2015.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.