Czas czytania: około min.

Jak zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci za rządów PiS?

07.07.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Dane o 94% zmniejszonym ubóstwie wśród dzieci znajdują się w raporcie EAPN: Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy. Jak wskazuje raport powstały w grudniu 2016 r. są to jedynie przewidywania, które w przypadku ubóstwa dzieci oparte są na danych Banku Światowego. Szacunek polega na obliczeniu miar ubóstwa i nierówności w modelu (i na danych z konkretnego roku badania) bez 500+ oraz obliczenie ich po wprowadzeniu tego świadczenia do modelu i porównaniu otrzymanych wartości. Nie brano pod uwagę możliwego wpływu 500+ na zachowania osób w gospodarstwach domowych, np. zmniejszenia dochodu z zarobków w wyniku ewentualnych rezygnacji z pracy oraz konsekwencji tych zmian dla innych niż 500+ świadczeń. Zgodnie z przewidywaniami skrajne ubóstwo wśród dzieci ma zmniejszyć się z 11,9% do 0,7%. Jest to więc zmiana o 11,2 pp., a skala wpływu pokazuje zmniejszenie ubóstwa o 94%.

Są to tylko przewidywania co do skali zmniejszenia ubóstwa; w tej chwili nie ma danych, które pokazywałyby obniżenia ubóstwa wśród dzieci, opierających się o zbliżoną metodologię badań – temat ubóstwa analizował chociażby Główny Urząd Statystyczny w raporcie “Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r.”, w którym czytamy: “W 2016 r. zaobserwowano istotną poprawę sytuacji gospodarstw domowych z dziećmi do lat 18. Skutkiem tego był widoczny spadek zasięgu ubóstwa skrajnego wśród dzieci w wieku 0-17 lat (z 9% w 2015 r. do nieco mniej niż 6% w 2016 r.)”. Liczby zatem różnią się od tych z raportu EAPN. 

Wypowiedź Beaty Szydło uznajemy za manipulację, ponieważ za pomocą przewidywań opisywanych przez EAPN próbuje uwypuklić dokonania rządu, jeśli chodzi o efekty wprowadzenia programu 500+.

 

 

Share The Facts
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

 

O 94% zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci.

 

 

 

Skrócony kod do wstawiania na stronęLink oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub