Strona główna Wypowiedzi Jak zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci za rządów PiS?

Jak zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci za rządów PiS?

Jak zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci za rządów PiS?

Beata Szydło

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

O 94 proc. zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Dane o 94% zmniejszonym ubóstwie wśród dzieci znajdują się w raporcie EAPN: Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy. Jak wskazuje raport powstały w grudniu 2016 r. są to jedynie przewidywania, które w przypadku ubóstwa dzieci oparte są na danych Banku Światowego. Szacunek polega na obliczeniu miar ubóstwa i nierówności w modelu (i na danych z konkretnego roku badania) bez 500+ oraz obliczenie ich po wprowadzeniu tego świadczenia do modelu i porównaniu otrzymanych wartości. Nie brano pod uwagę możliwego wpływu 500+ na zachowania osób w gospodarstwach domowych, np. zmniejszenia dochodu z zarobków w wyniku ewentualnych rezygnacji z pracy oraz konsekwencji tych zmian dla innych niż 500+ świadczeń. Zgodnie z przewidywaniami skrajne ubóstwo wśród dzieci ma zmniejszyć się z 11,9% do 0,7%. Jest to więc zmiana o 11,2 pp., a skala wpływu pokazuje zmniejszenie ubóstwa o 94%.

Są to tylko przewidywania co do skali zmniejszenia ubóstwa; w tej chwili nie ma danych, które pokazywałyby obniżenia ubóstwa wśród dzieci, opierających się o zbliżoną metodologię badań – temat ubóstwa analizował chociażby Główny Urząd Statystyczny w raporcie “Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r.”, w którym czytamy: “W 2016 r. zaobserwowano istotną poprawę sytuacji gospodarstw domowych z dziećmi do lat 18. Skutkiem tego był widoczny spadek zasięgu ubóstwa skrajnego wśród dzieci w wieku 0-17 lat (z 9% w 2015 r. do nieco mniej niż 6% w 2016 r.)”. Liczby zatem różnią się od tych z raportu EAPN. 

Wypowiedź Beaty Szydło uznajemy za manipulację, ponieważ za pomocą przewidywań opisywanych przez EAPN próbuje uwypuklić dokonania rządu, jeśli chodzi o efekty wprowadzenia programu 500+.

 

 

Share The Facts
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

 

O 94% zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci.

 

 

 

Skrócony kod do wstawiania na stronęLink oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!