Czas czytania: około min.

Beata Szydło w TVP1 o szkolnych gabinetach stomatologicznych

05.11.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Powiat myślenicki, w którym znajduje się gmina Pcim, realizuje w szkołach Program profilaktyki próchnicy. Powiat w styczniu 2009 uzyskał 85% współfinansowanie programu „Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia” przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach programu powiat myślenicki zakupił sprzęt, natomiast do zadań gminy należy nadzór, umożliwienie funkcjonowania sprzętu poprzez pokrycie kosztów mediów oraz ubezpieczenie urządzeń. Gmina zatrudnia również stomatologa i pomoc dentystyczną.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.