Strona główna Obietnice wyborcze Program EtnoPolska

Program EtnoPolska

Program EtnoPolska

Beata Szydło

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Wprowadzamy program który te zespoły regionalne będzie wspierał.

Wystąpienie Beaty Szydło na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, 14.04.2018 r.

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Wystąpienie Beaty Szydło na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, 14.04.2018 r.

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica wprowadzenia programu EtnoPolska padła na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości 14 kwietnia 2018 roku, jako jeden z projektów kierowanych głównie do samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich, nakierowany na budowę ich tożsamości i poczucia wspólnoty. Według ówczesnej wicepremier Beaty Szydło, program EtnoPolska miał wspierać zespoły regionalne i twórców ludowych.

Start programu EtnoPolska został ogłoszony na wspólnej konferencji wicepremier Szydło i ministra kultury i dziedzictwa narodowego 27 lipca 2018 r. Wicepremier podkreśliła, że przedsięwzięcie jest dedykowane artystom ludowym, zespołom folklorystycznym oraz wszystkim środowiskom promującym kulturę tradycyjną. Inicjatywa będzie realizowana w mniejszych ośrodkach. Według słów ministra kultury Piotra Glińskiego, “Program Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska” jest wyjściem do Polski lokalnej, w którym chodzi nie tylko o wsparcie artystów ludowych, ale także promocję np. zwyczajów wiejskich. Minister Gliński podkreślił, że ciągłym kłopotem jest równomierny, sprawiedliwy dostęp do dóbr i instytucji kultury. W ten sposób uzasadnił on chęć rządu dla wsparcia małych, lokalnych środowisk tworzących i odbierających kulturę. Minister zaznaczył, że na dofinansowanie liczyć mogą także twórcy i konserwatorzy tzw. kultury niematerialnej, m.in. promujący wszelkie zwyczaje wiejskie.

Program EtnoPolska został wprowadzony w życie jeszcze w 2018 roku. Jest on realizowany pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego pierwsza edycja funkcjonowała w ramach już wcześniej działającego programu Kultura – Interwencje. W ramach pierwszej edycji grantów Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska wyłoniono 231 beneficjentów spośród 648 wnioskodawców i przyznano im dotacje w łącznej wysokości 6 900 000 zł na realizację zadań wzmacniających lokalną tożsamość kulturową i zwiększających uczestnictwo w kulturze. W drugiej edycji programu EtnoPolska 2019, z grona 715 wnioskodawców wyłoniono 251 beneficjentów, którzy otrzymają dotacje w łącznej wysokości 10 000 000 zł na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

Jak informuje Narodowe Centrum Kultury, program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. kulturalnych. Służy on m.in. działaniom z zakresu:

 • edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialne,
 • twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego,
 • inwentaryzacji lokalnych zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
 • uzupełniania i renowacji strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Zgodnie z regulaminem, o dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych)
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Obecnie odbywa się już druga edycja programu Etnopolska. W ostatniej edycji wśród licznych beneficjentów znaleźli się m.in.:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku (zakup strojów ludowych dla kapeli)
 • Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowie (koronka klockowa)
 • Stowarzyszenie Przyjaciele Grodziska Owidz (organizacja inscenizacji święta Dziadów)
 • Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu (Roztoczański Festiwal Kapel Ludo- wych i Jarmark Roztoczański)
 • Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi (Festiwal Tra- dycji i Zabawy)
 • Towarzystwo Przyjaciół Lipsk (Nowa moda na pisankę)
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli (Szlakiem przydrożnych kapliczek) Obietnicę wprowadzenia programu Etnopolska oceniamy jako zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy