Strona główna Obietnice wyborcze Ministerstwo Energetyki

Ministerstwo Energetyki

Ministerstwo Energetyki

Beata Szydło

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Kolejną zmianą jest powołanie Ministerstwa Energii. Ministerstwo to, podobnie zresztą jak Ministerstwo Infrastruktury, będzie miało znaczący udział w realizacji głównego projektu, ale chodzi przede wszystkim o zintegrowanie działań i środków zmierzających do dokonania rzeczywistego przełomu. Energetyka będzie bowiem także jednym z głównych odbiorców wielkich środków, które przeznaczymy na rozwój. Wyodrębnienie tego ministerstwa wynika przede wszystkim ze strategicznego charakteru przedmiotu jego działania i ogromnej ilości problemów, jakie są tutaj do podjęcia. Wśród tych problemów jest także kwestia górnictwa. Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji.

Stenogram exposé premier Beaty Szydło, 18.11.2015

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Stenogram exposé premier Beaty Szydło, 18.11.2015

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Obietnica powstania Ministerstwa Energetyki pojawiła się po raz pierwszy w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. Czytamy w nim: “Ze względu na strategiczne znaczenie bezpieczeństwa energetycznego powołamy do życia Ministerstwo Energetyki, które przejmie kompetencje rozproszone obecnie między różne agendy administracji rządowej”.

Obietnica ta została następnie powtórzona w exposé premier Beaty Szydło, która zapowiedziała:

“Kolejną zmianą jest powołanie Ministerstwa Energii. Ministerstwo to, podobnie zresztą jak Ministerstwo Infrastruktury, będzie miało znaczący udział w realizacji głównego projektu, ale chodzi przede wszystkim o zintegrowanie działań i środków zmierzających do dokonania rzeczywistego przełomu. Energetyka będzie bowiem także jednym z głównych odbiorców wielkich środków, które przeznaczymy na rozwój. Wyodrębnienie tego ministerstwa wynika przede wszystkim ze strategicznego charakteru przedmiotu jego działania i ogromnej ilości problemów, jakie są tutaj do podjęcia. Wśród tych problemów jest także kwestia górnictwa. Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji”.

Utworzenie nowego resortu energetycznego zostało zrealizowane na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii. Zgodnie z nim, w skład Ministerstwa Energii weszły komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy z zakresu działów energia i gospodarka złożami kopalin oraz pracownicy obsługujący te sprawy. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 listopada 2015 r. Na wniosek prezesa Rady Ministrów na urząd Ministra Energii prezydent powołał Krzysztofa Tchórzewskiego.

Celem Ministerstwa Energii jest kompleksowy nadzór nad funkcjonowaniem obszaru energii w Polsce. Działania ministerstwa mają m.in.: doprowadzić do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, a obywatelom stabilnych dostaw energii, stworzyć warunki do rozwoju po- szczególnych sektorów obszaru energii i zwiększyć konkurencyjność sektora. Ministerstwo jest odpowiedzialne za realizację polityki rządu w sektorach energetyki, górnictwa węgla brunatnego i kamiennego, ropy i gazu, a także uczestniczy w realizacji polityki międzynarodowej w zakresie związanym z obszarem energii. ME nadzoruje także funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa działających w tym obszarze.

Wśród celów ministerstwa można wymienić m.in.:

  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
  • rozwój sektora energetycznego,
  • zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw węgla kamiennego i brunatnego z polskich kopalń,
  • restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym zapewnienie finansowania,
  • wspieranie działalności kopalń zabytkowych, kopalnie: Bochnia i Wieliczka,
  • rozwój infrastruktury paliw alternatywnych,
  • zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu,
  • zapewnienie spójnej polityki międzynarodowej Ministerstwa Energii w zakresie organizacji i koordynacji dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej z krajami trzecimi oraz w zakresie spraw związanych z członkostwem Polski w UE,
  • realizacja interesów Skarbu Państwa w podmiotach nadzorowanych i podległych.

Obecnie Ministerstwo Energii pracuje nad projektem „Polityki energetycznej Polski” (PEP), która określać będzie długoterminową wizję rządu dla sektora energii.

Celem Polityki energetycznej Polski jest zapewnienie: bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, a także ochrony środo- wiska. Dokument ten jest przyjmowany przez Radę Ministrów w formie uchwały. Ostatni taki dokument został przyjęty w 2009 roku, obejmując perspektywę do roku 2030. Nowy projekt PEP, obejmujący horyzont do 2040 roku, zakłada między innymi uruchomienie w 2033 r. bloku (o mocy ok. 1-1,5 GW) pierwszej elektrowni jądrowej, a także uruchomienie kolejnych pięciu takich bloków do 2043 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!