Strona główna Wypowiedzi Opłaty dla banków spółdzielczych

Opłaty dla banków spółdzielczych

Opłaty dla banków spółdzielczych

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Skala tego, co się wydarzyło w systemie SKOK, po pierwsze godzi w bankowość, także w bankowość spółdzielczą, a najzdrowszą częścią naszej bankowości jest sektor banków spółdzielczych i szkoda, że także ten sektor dzisiaj płaci podwyższonymi wpłatami, bo to jest bodajże, jak pamiętam, system tylko banków spółdzielczych zapłaci w tym roku dodatkowe 190 milionów złotych właśnie na ten fundusz gwarancyjny (…)

 

Gość Radia ZET, 20.03.2015

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 20.03.2015

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Decyzją Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wysokość stawek opłat wnoszonych przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania w 2015 roku rzeczywiście wzrosła:

  • w przypadku opłaty rocznej z 0,1% do 0,189% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe, na dzień 31 grudnia 2014 r. (uchwała nr 28/2014)
  • w przypadku opłaty ostrożnościowej z 0,04% do 0,05% 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe, na dzień 31 grudnia 2014 r. (uchwała nr 29/2014)

Jednak określenie wysokości wpływów z tego tytułu do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, szczególnie z samego tylko sektora banków spółdzielczych jest na ten moment przedwczesne i nie do zweryfikowania w żadnym dostępnym publicznie źródle.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje o wysokości zgromadzonych środków i uzyskanych wpływach w Raporcie Rocznym dostępnym na stronie Funduszu www.bfg.pl (przykładowy Raport Roczny za rok 2013). Jest on natomiast po zebraniu i opracowaniu potrzebnych informacji publikowany z reguły w roku kolejnym, niż ten którego dotyczy.

W związku z tym dla rzetelnej weryfikacji tej wypowiedzi potrzebne są dane, które zostaną udostępnione przez BFG w Raporcie Rocznym za rok 2015, który na tę chwilę nie jest dostępny i ukaże się najprawdopodobniej dopiero w roku 2016.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!