Czas czytania: około min.

Opodatkowanie odpraw w spółkach Skarbu Państwa

12.06.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adam Nurkiewicz / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en

Prawda

Uzasadnienie

Dnia 25 listopada 2015 roku wprowadzono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy ona spółek skarbu państwa. Ustawa zakłada, że część odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu, przekraczająca trzykrotnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia, zostanie obłożona podatkiem w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

Nowe przepisy dotyczą także odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, O ile w przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia, to wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji ustalono wysokość odpowiadającą wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawą objęte zostały osoby zasiadające w spółkach skarbu państwa, zarówno politycy, jak i osoby spoza świata polityki.

Ustawa została przyjęta na posiedzeniu Sejmu z dnia 25 listopada 2015r. Podczas głosowania za jej przyjęciem opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i klubu Kukiz ’15.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub