Czas czytania: około min.

Opodatkowanie odpraw w spółkach Skarbu Państwa

12.06.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dnia 25 listopada 2015 roku wprowadzono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy ona spółek skarbu państwa. Ustawa zakłada, że część odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu, przekraczająca trzykrotnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia, zostanie obłożona podatkiem w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

Nowe przepisy dotyczą także odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, O ile w przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia, to wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji ustalono wysokość odpowiadającą wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawą objęte zostały osoby zasiadające w spółkach skarbu państwa, zarówno politycy, jak i osoby spoza świata polityki.

Ustawa została przyjęta na posiedzeniu Sejmu z dnia 25 listopada 2015r. Podczas głosowania za jej przyjęciem opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i klubu Kukiz ’15.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.