Strona główna Wypowiedzi Opodatkowanie odpraw w spółkach Skarbu Państwa

Opodatkowanie odpraw w spółkach Skarbu Państwa

Opodatkowanie odpraw w spółkach Skarbu Państwa

Stanisław Karczewski

Senator
Prawo i Sprawiedliwość

Zwiększyliśmy do 70 proc. opodatkowanie odpraw, które dostawali wcześniej politycy [w spółkach Skarbu Państwa].

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Dnia 25 listopada 2015 roku wprowadzono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy ona spółek skarbu państwa. Ustawa zakłada, że część odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy lub rozwiązania jej przed upływem terminu, przekraczająca trzykrotnie wysokość miesięcznego wynagrodzenia, zostanie obłożona podatkiem w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

Nowe przepisy dotyczą także odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, O ile w przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia, to wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji ustalono wysokość odpowiadającą wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawą objęte zostały osoby zasiadające w spółkach skarbu państwa, zarówno politycy, jak i osoby spoza świata polityki.

Ustawa została przyjęta na posiedzeniu Sejmu z dnia 25 listopada 2015r. Podczas głosowania za jej przyjęciem opowiedzieli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i klubu Kukiz ’15.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!