Strona główna Wypowiedzi Poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków. Co mówią statystki?

Poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków. Co mówią statystki?

Poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków. Co mówią statystki?

Błażej Poboży

Prawo i Sprawiedliwość

Polacy mówią o bezpieczeństwie, czują się bezpiecznie. Pokazują to wszystkie badania opinii społecznej. Jeżeli 86 proc. Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie w Polsce w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą no jest (…) wielkoskalowa wojna, to dobrze to świadczy o kondycji polskiego państwa. Więcej powiem, w wymiarze lokalnym to poczucie bezpieczeństwa przekracza nawet 90 proc.

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 10.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 10.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według najbardziej aktualnego sondażu CBOS 83 proc. Polaków twierdzi, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Przeciwnego zdania jest 13 proc. respondentów.
  • 96 proc. Polaków sądzi, że ich najbliższa okolica (dzielnica, osiedle, wieś) jest miejscem bezpiecznym i spokojnym.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.
  • Równocześnie według sondażu z lutego 2023 roku 73 proc. Polaków sądzi, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski. Z innego raportu CBOS wynika, że zdaniem 42 proc. obywateli istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski.

Poboży: wojna wpływa na życie Polaków

Podczas dyskusji w programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” politycy podjęli temat bieżących problemów, które Polacy poruszą przy wielkanocnym stole. 

Błażej Poboży zauważył, że wiele wyzwań, z którymi mierzy się Polska, ma swoje źródło w trwającej na wschodzie wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Pomimo tego, jak zauważył polityk, wielkim sukcesem państwa jest zapewnianie Polsce bezpieczeństwa. 

Polityk przywołał dane z badań opinii publicznej, z których wynika, że w znaczącej większości obywatele czują się bezpiecznie w swoim kraju oraz we własnej okolicy.

CBOS: 8 na 10 Polaków czuje się bezpiecznie w Polsce

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) corocznie publikuje raport dotyczący poczucia bezpieczeństwa Polaków. Respondenci odpowiadają na następujące pytanie: „Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?”

Według danych z czerwca ubiegłego roku 83 proc. Polaków odpowiedziało na pytanie twierdząco. Natomiast zdaniem około co ósmej osoby w naszym państwie było niebezpiecznie (13 proc.). Swojego zdania nie wyraziło 4 proc. respondentów.

Poczucie bezpieczeństwa w Polsce jest wysokie i od siedmiu lat utrzymuje się na poziomie powyżej 80 proc. 

Poczucie bezpieczeństwa idzie w parze z dobrą sytuacją materialną

W ostatnim raporcie CBOS podkreśla, że przekonanie o bezpieczeństwie częściej wyrażają mężczyźni niż kobiety. Ponadto opinię taką podzielają raczej respondenci w średnim i starszym wieku (powyżej 45. roku życia). Wśród najmłodszych (od 18 do 24 lat) poziom negatywnych ocen sięgnął 22 proc.

O tym, że Polska jest bezpiecznym miejscem do życia, częściej przekonani są Polacy w dobrej sytuacji socjoekonomicznej. Najczęściej o poczuciu bezpieczeństwa mówią osoby z wysokimi dochodami na osobę w rodzinie (powyżej 4 tys.; 91 proc.) i dobrze oceniające swoje warunki materialne (87 proc.).

Również częściej o bezpieczeństwie przekonane są osoby prawicowe (91 proc.). Wśród osób deklarujących poglądy lewicowe i centrowe było to odpowiednio 75 proc. i 86 proc.

Polacy czują się bardzo bezpiecznie we własnej okolicy

CBOS na potrzeby swoich raportów pyta również o to, czy Polacy uważają, że ich miejsce zamieszkania (dzielnica, osiedle, wieś) można nazwać bezpiecznym i spokojnym. 

Okazuje się, że w czerwcu 2022 roku odsetek opinii twierdzących wyniósł 96 proc. Jedynie co dwudziesty piąty Polak uważał swoją okolicę za niebezpieczną (4 proc.).

Poczucie bezpieczeństwa wśród respondentów od 2016 roku utrzymuje się na poziomie powyżej 90 proc. W ostatnich latach rekordowy poziom odnotowano w 2019 roku (98 proc.).

Poczucie bezpieczeństwa nie różni się znacząco w zależności od charakteru i wielkości zamieszkiwanej miejscowości. Najczęściej okolicę swego miejsca zamieszkania za bezpieczną uważają mieszkańcy największych miast (99 proc.), ale też niewiele rzadziej mieszkańcy wsi (97 proc.), miast do 20 tys. mieszkańców (96 proc.) i ośrodków miejskich od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (97 proc.).

Wojna w Ukrainie powodem do obaw dla wielu Polaków

Od czasu inwazji rosyjskiej na Ukrainę CBOS comiesięcznie publikuje informacje dotyczące podejścia Polaków do tego tematu. Respondenci stają przed następującym pytaniem: „Czy, Pana(i) zdaniem, wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski czy też nie?”

W marcu 2022 roku tuż po wybuchu wojny, aż 85 proc. Polaków czuło powody do obaw. Niemal połowa ankietowanych (47 proc.) zdecydowanie zgodziła się, że wojna zagraża naszemu bezpieczeństwu.

Rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji odsetek ten spadł do 73 proc. Już co czwarty Polak (23 proc.) nie uważa, aby wojna stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju.

Z innego raportu CBOS, opublikowanego w czerwcu 2022 roku, wynika, że zdaniem 42 proc. Polaków istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski. To wzrost o 12 punktów proc. względem poprzedniego sondażu w 2020 roku. Do największego wzrostu w tym zakresie doszło na przełomie 2013 i 2014 roku (z poziomu 16 proc. do 41 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!