Strona główna Wypowiedzi Polacy nie obawiają się o bezpieczeństwo w swojej okolicy

Polacy nie obawiają się o bezpieczeństwo w swojej okolicy

Polacy nie obawiają się o bezpieczeństwo w swojej okolicy

Błażej Poboży

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Prawo i Sprawiedliwość

Przywołam inne badanie. W tej chwili poziom bezpieczeństwa w Polsce, w takim odczuciu lokalnym, jest na najwyższym, rekordowym poziomie w historii. Osiąga nawet 96 proc. 

6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET, 15.10.2022

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET, 15.10.2022

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

 • W tegorocznym badaniu CBOS dotyczącym poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością 96 proc. badanych wskazało, że uważa swoją najbliższą okolicę za bezpieczną.
 • W poprzednich badaniach CBOS jedynie raz uzyskano lepszy wynik. Miało to miejsce w 2019 roku. Wówczas 98 proc. respondentów uznało swoją najbliższą okolicę za bezpieczną.
 • Tegoroczny wynik nie jest więc rekordowy. W związku z tym, że wypowiedź zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi, zgodnie z naszą metodologią oceniamy ją jako częściowo fałszywą.

Znaczna większość Polaków czuje się bezpiecznie w okolicy zamieszkania

CBOS w swoich badaniach dotyczących poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością od lat uzyskuje wyniki mówiące, że Polacy najczęściej uważają, że ich najbliższa okolica jest miejscem bezpiecznym i spokojnym.

W czerwcu 2022 roku odsetek tych opinii sięgał 96 proc. i jest o 1 punkt proc. wyższy niż przed rokiem. Przeciwne zdanie wykazuje jedynie 4 proc. badanych.

Od 2016 roku nieprzerwanie ponad 90 proc. respondentów (z lekkimi wahaniami) twierdzi, że ich najbliższa okolica jest bezpieczna. Najwyższy wynik w historii padł w 2019 roku i wynosił aż 98 proc. W ostatnich kilku latach wyniki prezentowały się następująco:

To, gdzie mieszkamy, nie ma większego wpływu na nasze poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa nie różni się znacząco w zależności od charakteru i wielkości zamieszkiwanej miejscowości.

Stosunkowo najczęściej okolicę swego miejsca zamieszkania za bezpieczną uważają mieszkańcy największych miast (99 proc.), ale też niewiele rzadziej mieszkańcy wsi (97 proc.), miast do 20 tys. mieszkańców (96 proc.) i ośrodków miejskich od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (97 proc.).

Grupą o najniższym poczuciu bezpieczeństwa są mieszkańcy miast liczących od 20 tys. do 100 tys. – 92 proc. tych osób uważa najbliższą okolicę za bezpieczną.

2⁄5 ankietowanych obawia się przestępczości

Na podobnym poziomie jak rok temu utrzymują się także deklaracje badanych dotyczące ich poczucia zagrożenia przestępczością.

W 2022 roku aż 40 proc. respondentów obawia się, iż mogą stać się ofiarami przestępstwa (o 1 punkt proc. mniej niż przed rokiem).

Większość z nich deklaruje raczej umiarkowane obawy (36 proc.), a tylko 4 proc. bardzo się tego obawia. Niemal 3⁄5 badanych (58 proc.) nie ma poczucia, by mieli paść ofiarą jakiegoś przestępstwa.

Które grupy czują się najbardziej zagrożone przestępczością?

Poczucie zagrożenia przestępczością częściej odczuwają:

 • kobiety (47 proc.),
 • osoby między 55. a 64. rokiem życia (49 proc.),
 • mieszkańcy średnich i dużych miast (kolejno 45 proc. w miastach od 20 tys. do 100 tys. i 48 proc. w miastach od 100 tys. do 500 tys. ludności),
 • uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (54 proc.),
 • oceniający swoje warunki materialne jako złe (48 proc.).

Spośród grup społeczno-zawodowych stosunkowo najwięcej tego typu obaw żywią uczniowie i studenci oraz pracownicy administracyjno-biurowi (po 51 proc.).

Kto obawia się najmniej?

Natomiast rzadziej poczucie osobistego zagrożenia przestępczością dotyczy:

 • mężczyzn (65 proc. z nich nie obawia się, że mogą stać się ofiarami przestępstwa),
 • mieszkańców największych aglomeracji (64 proc.),
 • osób o dochodach od 4 tys. zł wzwyż (66 proc.),
 • badanych dobrze oceniających swoje warunki materialne (61 proc.).

Pośród grup społeczno-zawodowych są to z kolei: technicy i średni personel (72 proc.), rolnicy (70 proc.), przedsiębiorcy (66 proc.) oraz osoby bezrobotne (80 proc.).

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wyglądają opinie Polaków na temat bezpieczeństwa życia w Polsce, zapoznaj się z naszą analizą wypowiedzi Krzysztofa Kwiatkowskiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy