Strona główna Wypowiedzi Polska buduje nowe farmy wiatrowe. Ile energii nam zapewniają?

Polska buduje nowe farmy wiatrowe. Ile energii nam zapewniają?

Polska buduje nowe farmy wiatrowe. Ile energii nam zapewniają?

Ireneusz Zyska

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Otóż od 2015 r. przybyło ponad 1,5 GW mocy zainstalowanej w wietrze na lądzie, dzisiaj jest to moc ponad 7 GW mocy zainstalowanej. A trzeba powiedzieć, że w aukcjach OZE, które odbyły się w ostatnich 3 latach, zakontraktowaliśmy kolejne blisko 5 GW i one zostaną wybudowane.

Posiedzenie Sejmu, 26.01.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 26.01.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

 • W 2015 roku moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wynosiła 4,5 GW. W 2020 roku było to już 6,3 GW.
 • W styczniu 2022 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły, że moc zainstalowana farm wiatrowych to już 7,3 GW. Oznacza to wzrost o 2,8 GW od 2015 roku. Wzrost o 1,5 GW nastąpił w porównaniu do 2016 roku.
 • W ramach systemu aukcyjnego OZE Polska zakontraktowała co najmniej 3,4 GW energii z farm wiatrowych, a według wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej w ciągu ostatnich 6 lat mogło to być nawet 5 GW energii.
 • W wyniku rozstrzygnięcia aukcji z lat 2019, 20202021 może powstać 3,89 GW energii wiatrowej.
 • odpowiedzi otrzymanej od Ministerstwa Klimatu i Środowiska dowiedzieliśmy się, że pomiędzy 2019 a 2021 rokiem na aukcjach zakontraktowano powstanie 3,92 GW nowej mocy zainstalowanej z farm wiatrowych na lądzie.
 • Dane dotyczące mocy zakontraktowanej z aukcji potwierdził również Urząd Regulacji Energetyki. Dzięki aukcjom z lat 2019–2021 mamy pozyskać kolejne 3,93 GW mocy zainstalowanej z farm wiatrowych.
 • Wzrost mocy zainstalowanej od 2015 roku był wyższy, niż zasugerował polityk, a z drugiej strony nowe farmy zakontraktowane w ramach systemu aukcyjnego przez trzy ostatnie lata dostarczą nam mniej niż 5 GW mocy. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściową prawdę.

Aktualizacja 18.01.2024

Z początkiem 2024 nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Fotowoltaika w Polsce

Pod koniec stycznia w sejmie procedowany był poselski projekt ustawy dotyczący odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem projektu było wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zakończenie przez jednostki samorządu terytorialnego realizacji rozpoczętych projektów grantowych na budowę lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Na mównicy wypowiedział się Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu i środowiska, odpowiedzialny w rządzie za odnawialne źródła energii. Podkreślił on sukcesy partii rządzącej na tym polu i przypomniał, że w ciągu ostatnich lat znacząco wzrasta ilość energii produkowanej z elektrowni wiatrowych. Zapowiedział również, że nowe kontrakty zapewnią nam jeszcze więcej energii z tego źródła.

Temat prądu generowanego przez elektrownie wykorzystujące OZE pojawiał się już na naszym portalu. O tym, jakie inwestycje podejmował w tym zakresie rząd PO-PSL, przeczytasz w tej analizie.

Coraz więcej energii z wiatru

Na odnawialne źródła energii (OZE) składają się m.in.: energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, energia z biomasy i energia geotermalna. W tej analizie zajmiemy się tylko energią pozyskiwaną z wiatru, z której pochodzi 69 proc. całej mocy OZE w Polsce.

Źródło: PGGEEO

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki(URE) znajdziemy informacje dotyczące OZE i dane o zainstalowanej mocy (MW). Najbardziej aktualny raport pochodzi z marca ubiegłego roku i opisuje stan energetyki wiatrowej do końca 2020 roku.

 • W 2015 roku instalacje wykorzystujące energię wiatru dysponowały mocą zainstalowaną na poziomie 4 582,036 MW, czyli ok. 4,5 GW.
 • W 2016 instalacje dysponowały mocą na poziomie 5 807,416 MW, czyli ok. 5,8 GW.
 • W 2017 instalacje dysponowały mocą na poziomie 5 848,671 MW, czyli ok. 5,8 GW.
 • W 2018 instalacje dysponowały mocą na poziomie 5 864,443 MW, czyli ok. 5,9 GW.
 • W 2019 instalacje dysponowały mocą na poziomie 5 917,243 MW, czyli ok. 5,9 GW.
 • W 2020 instalacje dysponowały mocą na poziomie 6 347,111 MW, czyli ok. 6,3 GW.

Na te dane powołuje się również Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w opublikowanym w maju 2021 roku raporcie dotyczącym lądowej energetyki wiatrowej w Polsce.

Źródło: MRiT

Jak możemy zauważyć, pomiędzy 2015 a 2020 rokiem zainstalowana moc z instalacji wiatrowych wzrosła z poziomu 4,58 GW do 6,35 GW, czyli o 1,77 GW.

W 2021 roku przebiliśmy granicę 7 GW

Na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych znajdziemy jedynie dane podsumowujące sytuację do 2020 roku. Bardziej aktualne informacje są dostępne w komunikatach prasowych wydawanych przez PSE.

W połowie 2021 roku PSE poinformowały na Twitterze, że moc zainstalowana farm wiatrowych przekroczyła 7 GW mocy – 1 sierpnia osiągnęliśmy poziom 7 065 MW.


W styczniu 2022 roku odnotowano kolejny znaczący wzrost. Na początku tego roku PSE ogłosiło, że moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła 7 306 MW, czyli 7,3 GW.

Rekordy bijemy również pod względem ilość generowanego prądu. 29 stycznia PSE poinformowało, że w szczytowym momencie dnia farmy wiatrowe pracowały z mocą 6 682,8 MW, czyli 6,6 GW.


Aukcje zapewnią nam jeszcze więcej mocy

Od 2015 roku istnieje w Polsce system aukcyjny dla odnawialny źródeł energii. System ten zapewnia konkurencyjność podmiotów przystępujących do aukcji, co przekłada się na maksymalnie korzystne ceny energii elektrycznej, a w konsekwencji ma wpływ na koszty energii elektrycznej oferowanej odbiorcom końcowym.

Aukcję wygrywają bowiem przedsiębiorcy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii.

W ramach systemu działa również tzw. reguła wymuszania konkurencji. Zgodnie z nią aukcje wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii i których oferty nie przekroczyły 100 proc. całej wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu aukcyjnym i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

2019 roku w wyniku rozstrzygnięcia aukcji pozyskano ok. 2,2 GW nowych mocy z technologii wiatrowej. Aukcje z roku 2020 zapewniły blisko 0,93 GW mocy. W maju i czerwcu 2021 roku przeprowadzono aukcje, podczas których zakontraktowano powstanie kolejnych 0,3 GW z farm wiatrowych. Natomiast w wyniku rozstrzygnięcia grudniowej aukcji mogą powstać lądowe farmy wiatrowe o mocy ok. 0,46 GW.

W aukcjach OZE, które odbyły się w ostatnich 3 latach, zakontraktowaliśmy więc ok. 3,89 GW mocy dla instalacji wiatrowych.

Ministerstwo: przez ostatnie trzy lata zakontraktowano powstanie 4 GW mocy

Zwróciliśmy się z pytaniem w trybie informacji publicznej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aby przekonać się, ile mocy zakontraktowano z aukcji w ciągu ostatnich lat.

odpowiedzi otrzymanej od Ministerstwa dowiedzieliśmy się, że kontrakty aukcyjne dotyczą produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co może się jedynie dodatkowo wiązać z powstaniem nowej mocy zainstalowanej.

Ministerstwo powołało się na informacje Urzędu Regulacji Energetyki, z których wynika, że w latach:

 • od 2018 do 2020 roku zakontraktowano 148,9 TWh energii z projektów wiatrowych, co ma przełożyć się na wzrost mocy zainstalowanej o 4,29 GW,
 • od 2019 do 2021 roku zakontraktowano 122 TWh energii elektrycznej – oznacza to powstanie 3,92 GW mocy zainstalowanej w instalacjach wykorzystujących energię wiatru na lądzie.

Dane te potwierdził Urząd Regulacji Energetyki. Z otrzymanej odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w latach 2019–2021 system aukcyjny zapewnił nam nowe 3,93 GW mocy zainstalowanej z farm wiatrowych.

URE podkreśliło, że w ostatnich latach zwycięskie oferty aukcyjne obejmowały jedynie instalacje wiatrowe na lądzie.

Od 2015 roku aukcje przyniosły 5 GW mocy z wiatru

Do 2020 roku przeprowadzono wiele aukcji, w ramach których wsparcie otrzymało ponad 2 tys. instalacji. Według szacunków Urzędu Regulacji Energetyki dotychczasowe aukcje miały zapewnić Polsce ok. 3,4 GW nowej mocy w ramach technologii wiatrowych.

Instytut Energetyki Odnawialnej w podsumowaniu sześciu lat funkcjonowania systemu wyliczył, że aukcje zapewniają finansowanie dla instalacji mających zapewnić Polsce co najmniej 5 GW energii z wiatru.

Polski plan rozwoju energetyki wiatrowej

Z raportu „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce” możemy dowiedzieć się więcej o planach rozwoju tej gałęzi energetyki w perspektywie nadchodzących lat. Polskie

Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) przewiduje na podstawie projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, że zainstalowana moc w energetyce wiatrowej znacząco wzrośnie.

Od 2030 roku dużą rolę zaczną odgrywać elektrownie wiatrowe zainstalowane na Morzu Bałtyckim, a liczba wiatraków budowanych na lądzie ma docelowo zmaleć.

Źródło: MRiT

Autorzy raportu przewidują, że do 2030 roku moc zainstalowana w energetyce wiatrowej wzrośnie do co najmniej 11 GW. Scenariusz maksymalny przewiduje, że możemy uzyskać nawet do 22 GW energii.

Źródło: MRiT

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!