Strona główna Wypowiedzi Polska musi podnieść VAT na 23 proc.? Sprawdzamy unijne prawo

Polska musi podnieść VAT na 23 proc.? Sprawdzamy unijne prawo

Polska musi podnieść VAT na 23 proc.? Sprawdzamy unijne prawo

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Ruch Narodowy

To, co rząd mówi o tym, że musi podnieść podatek VAT pod presją Unii Europejskiej i zlikwidować tarczę inflacyjną, jest w części prawdą i w dużej części kłamstwem. Rząd musi bowiem zgodnie z przepisami Unii Europejskiej podnieść VAT z obecnego 0%, ale nie na 23%. Musi zgodnie z pozycją 22. załącznika 3. dyrektywy VAT-owskiej podnieść stawkę VAT do 5%. Wszystko, co jest powyżej 5%, to już będzie dodatkowy dochód sektora publicznego.

Posiedzenie Sejmu, 01.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 01.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • 1 grudnia przegłosowana została ustawa, na mocy której od 1 stycznia 2023 roku wprowadzona zostanie maksymalna cena gazu w wysokości 200,17 zł/MWh.
 • Ustawa przewiduje jednak zwrot podatku VAT dla najbiedniejszych, czym zajmować się mają samorządy.
 • Wraz z początkiem roku powraca VAT na gaz i paliwa, najprawdopodobniej w wysokości 23 proc.
 • Zgodnie z dyrektywą Rady UE minimalna stawka VAT musi wynosić 5 proc. Standardowo stawka ta wynosi 15 proc.
 • Inne kraje pozostają przy oprocentowaniu bliskim 5 proc.
 • Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską jedynie do ustanowienia stawki na minimalnym poziomie 5 proc. Na tej podstawie wypowiedź Krzysztofa Bosaka oceniamy jako prawdziwą. 

Sejm debatuje nad cenami gazu

1 grudnia na posiedzeniu sejmowym debatowano nad ustawą, na mocy której od nowego roku ma wejść tzw. cena maksymalna za gaz w wysokości 200,17 zł/MWh. Ostatecznie ustawa została przegłosowana i wejdzie w życie wraz z nowym rokiem.

1 stycznia 2023 roku ma przynieść za sobą także powrót stawki VAT za gaz i paliwa. Przypomnijmy, że Rządowa Tarcza Inflacyjna ustanowiła stawkę VAT na gaz ziemny od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku na poziomie 0 proc.

Ustawa przewiduje rekompensaty zapłaconego VAT według określonego kryterium dochodowego: 1 500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego oraz 2 100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (art. 18). Jak przewiduje ustawa, wypłata tej rekompensaty będzie pozostawała w obowiązkach samorządów (art. 22).

Odpowiedź Krzysztofa Bosaka

Rząd od nowego roku powraca do opodatkowania gazu. Swoją decyzję tłumaczy naciskami ze strony Komisji Europejskiej, która zagroziła nałożeniem kar na Polskę, gdyby ta nie zniosła zerowego VAT-u od nowego roku. Nadal jednak nie wiadomo, jak wysoki będzie podatek VAT. Najprawdopodobniej jednak nowy rok przyniesie powrót do stawki 23 proc., która obowiązywała przed 1 stycznia 2022.

Na posiedzeniu sejmowym Krzysztof Bosak zasugerował, że rząd nie musi podnosić VAT-u aż do tej wysokości. Wskazał, że dyrektywa Rady Unii Europejskiej zobowiązuje nasz kraj do ustanowienia stawki minimalnej, która na ten moment wynosi 5 proc. 

Wątek ten poszerzył partyjny kolega Bosaka, Stanisław Tyszka. Poseł zamieścił 3 grudnia na Twitterze wpis, w którym wymienił, jakie stawki VAT-u pozostaną w niektórych krajach europejskich. Wspomniał m.in. Niemcy (7 proc.), Estonię (5 proc.) i Słowenię (9,5 proc.).


Co mówi dyrektywa?

Pełna nazwa dokumentu wspomnianego przez Krzysztofa Bosaka to dyrektywa 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Jej najnowsza wersja obowiązuje od 11 czerwca 2022 do 31 grudnia 2023 roku.

W art. 98 wyraźnie określono, że państwa członkowskie mogą stosować nie więcej niż dwie stawki obniżone. Minimalna stawka VAT może wynosić 5 proc. Z kolei podstawowa stawka wynosi min. 15 proc. (art. 97).

Wspomniany przez Krzysztofa Bosaka załącznik III zawiera listę towarów i usług, które mogą być objęte obniżoną stawką VAT. W punkcie 22 załącznika wymieniono:

 • dostawy energii elektrycznej, ciepła sieciowego i chłodzenia sieciowego oraz biogazu produkowanego z surowców,
 • dostawy i instalowanie wysoce wydajnych, niskoemisyjnych systemów ogrzewania, które nie przekraczają określonych poziomów emisji cząstek stałych i którym przyznano etykietę energetyczną UE,
 • do dnia 1 stycznia 2030 roku dostawy gazu ziemnego i drewna opałowego.

Dyrektywa wyraźnie określa więc, że do 1 stycznia 2030 roku stawka VAT na gaz ziemny i drewno opałowe musi pozostać na poziomie minimum 5 proc. Rząd musi zatem zrezygnować z zerowej stawki, ale nie musi też ustanawiać jej na poziomie 23 proc. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!