Strona główna Wypowiedzi Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Marcin Horała

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Wiecie państwo za co faktycznie dostaliśmy jedyny wyrok (TSUE – przyp. Demagog), jaki dostaliśmy w tych latach? Za brak polityki antysmogowej za rządów PO-PSL.

Debata wyborcza Czas Decyzji w TVN24, 8.10.2019 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza Czas Decyzji w TVN24, 8.10.2019 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Poseł Marcin Horała mówiąc o wyroku Trybunału Sprawiedliwości ma na myśli wyrok z 22 lutego 2018r. Komisja Europejska, zaskarżyła 15 czerwca 2016r. Polskę o uchybienie obowiązkom państwa członkowskiego UE, poprzez przekraczanie dopuszczalnych norm dobowych i rocznych pyłu PM10 w latach od 2007 do co najmniej 2013 oraz o brak wdrożenia programów ochrony powietrza i odpowiednich przepisów prawnych mających na celu szybsze osiągnięcie norm. Skarga poprzedzona była kilkukrotną prośbą strony polskiej, o odroczenie terminu a także wyłączenie konieczności osiągnięcia norm na podstawie art. 22 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Kilkukrotnie także Komisja Europejska stwierdzała naruszenia przez Polskę Dyrektywy i wzywała do usunięcia tych uchybień. Ostatecznie Komisja skierowała sprawę do TS, gdzie uznano jej rację.

Marcin Horała w swojej wypowiedzi twierdzi, że był to jedyny przegrany przez Polskę proces w TS za kadencji PiS. Nie jest to jednak prawda. Inne wyroki, w których Trybunał uznał Polskę winną, to m.in.:

 • wyrok z 24 czerwca 2019 r. w sprawie sędziów Sądu Najwyższego, w którym TS uznał, że w sposób nieuprawniony zastosowano przepisy wprowadzające obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego do urzędujących sędziów powołanych do tego sądu przed dniem 3 kwietnia 2018 r. (data wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym), jednocześnie przyznano Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prawa do przedłużenia czynnej służby sędziów owego sądu po ukończeniu przez nich nowo określonego wieku przejścia w stan spoczynku.
 • wyrok z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych, dzikiej fauny i flory oraz ptactwa. TS uznał, że   Polska uchybiła zobowiązaniom nałożonym na nią przez prawo unijne m.in.:
  •  ponieważ nie zapewniła ścisłej ochrony poprzez skuteczny zakaz celowego zabijania, niepokojenia oraz niszczenia terenów rozrodu chrząszczy saproksylicznych, a mianowicie bogatka wspaniałego, zgniotka cynobrowego, konarka tajgowego, rozmiazga kolweńskiego w Nadleśnictwie Białowieża
  • ponieważ nie zagwarantowano ochrony pewnym gatunkom ptaków, w tym przede wszystkim sóweczki, włochatki, dzięcioła białogrzbietego i dzięcioła trójpalczastego. Nie zapewniono, aby nie były one zabijane ani płoszone w okresie lęgowym i wychowu młodych, a ich gniazda lub jaja nie były umyślnie niszczone, uszkadzane lub usuwane w Nadleśnictwie Białowieża.
 •  wyrok z 13 czerwca 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. W tym wypadku Polskę uznano winną, ponieważ Polska nie przyjęła środków koniecznych do zagwarantowania niezależności organizacyjnej i decyzyjnej organu dochodzeniowego od przedsiębiorstwa kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej kontrolowanych przez Ministra Infrastruktury.

Z kontekstu wypowiedzi nie da się wywnioskować, aby poseł Horała w jakikolwiek sposób zawężał zakres wyroków TSUE np. do określonej tematyki sporu.  Z tego też względu analizowaną wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!