Strona główna Wypowiedzi Polska z drugim najniższym bezrobociem w UE

Polska z drugim najniższym bezrobociem w UE

Polska z drugim najniższym bezrobociem w UE

Zbigniew Kuźmiuk

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

(W Polsce – przyp. Demagog) jedno z najniższych poziomów bezrobocia (w Unii Europejskiej – przyp. Demagog). W tej chwili to jest drugie miejsce wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia – 2,7 proc.

Gość Wiadomości, 10.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 10.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z dostępnymi danymi z Eurostatu Polska w maju br. miała drugą najniższą stopę bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, wynoszącą 2,7 proc.
 • Niższym bezrobociem mogli poszczycić się jedynie Czesi ze stopą bezrobocia równą 2,5 proc.
 • Dane GUS wskazują, że bezrobocie w Polsce wyniosło 5,1 proc. na koniec maja br.
 • Różnice w wynikach obydwu instytucji są spowodowane stosowaniem różnej metodologii.
 • Wypowiedź Zbigniewa Kuźmiuka uznajemy zatem za prawdziwą.

Kuźmiuk o zasługach NBP

Zbigniew Kuźmiuk podczas programu Gość Wiadomości stanął w obronie Adama Glapińskiego, mówiąc, że to nie on podnosi stopy procentowe, tylko Rada Polityki Pieniężnej, w skład której wchodzi 10 osób – w tym prezes NBP. Europoseł dalej mówił o zasługach NBP, dzięki któremu wsparto polskich przedsiębiorców i pracowników po skutkach pandemii.

Kuźmiuk w dalszej części wypowiedzi stwierdził, że to właśnie dzięki temu wsparciu udzielonemu przez bank centralny Polska ma drugie najniższe bezrobocie wśród krajów UE.

Bezrobocie w Unii Europejskiej i państwach strefy euro

Zgodnie z najnowszymi danymi zebranymi przez Eurostat w maju br. bezrobocie w Polsce wyniosło 2,7 proc. Lepszy wynik spośród państw unijnych miały jedynie Czechy (2,5 proc.). Oprócz Polski i Czech jeszcze jeden kraj miał bezrobocie poniżej 3 proc. i były to Niemcy, które znalazły się zaraz za Polską (2,8 proc.).

Jedynym państwem, w którym poziom bezrobocia przekroczył 10 proc., była Hiszpania (13,1 proc.). Przed nią znalazły się Włochy (8,1 proc.), a trzeci najwyższy wynik miała Szwecja (7,8 proc.), gdzie poziom bezrobocia jest niemal niezmienny od marca br.

Za maj nie ma dostępnych danych dla Grecji, jednak w poprzednim miesiącu bezrobocie w tym kraju było drugie najwyższe w UE (12,7 proc.).

Bezrobocie w całej Unii Europejskiej wyniosło 6,1 proc., z kolei wśród 19 państw strefy euro bezrobocie wyniosło 6,6 proc.

Bezrobocie w Polsce wg GUS

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia na koniec maja br. wyniosła 5,1 proc. Najgorzej sytuacja wyglądała w województwach warmińsko-mazurskim (7,9 proc.), podkarpackim (7,5 proc.) i kujawsko-pomorskim (7,1 proc.).

Majowa stopa bezrobocia była najniższa od października 2019 roku.

Od stycznia do maja br. poziom bezrobocia regularnie spadał. Jeszcze w styczniu było 927,1 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, w lutym – 921,8 tys., w marcu – 902,1 tys., w kwietniu – 878 tys. i w maju – 850,2 tys., co stanowi najlepszy wynik w tym roku.

Różnice w metodologii

Różnice w danych Eurostatu i GUS wynikają z innych metodologii stosowanych w obydwu urzędach statystycznych.

Eurostat mierzy stopę bezrobocia poprzez obliczenie procentu osób w wieku od 15 do 74 lat niemających pracy, ale zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni i aktywnie poszukujących pracy od ostatnich czterech tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

GUS natomiast za stopę bezrobocia uznaje odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w stosunku do całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!