Strona główna Wypowiedzi Polski sektor bankowy. W czyich rękach się znajduje?

Polski sektor bankowy. W czyich rękach się znajduje?

Polski sektor bankowy. W czyich rękach się znajduje?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

46 proc. sektora bankowego (w Polsce – przyp. Demagog) jest w rękach państwa.

Gość Radia ZET, 27.04.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 27.04.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według danych KNF z lutego 2022 roku Skarb Państwa posiada 46,8 proc. kapitału w sektorze bankowym.
 • Uwzględniając również prywatnych inwestorów z Polski, polski kapitał stanowi ponad połowę sektora bankowego.
 • Oprócz Skarbu Państwa i kapitału prywatnego udział w aktywach ma również kapitał zagraniczny. Inwestorzy pochodzą m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Francji.
 • roku 2017, po raz pierwszy od roku 1999, udział inwestorów krajowych w aktywach sektora stał się wyższy od udziału inwestorów zagranicznych.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Inflacja szaleje

Inflacja w Polsce jest na rekordowo wysokim poziomie od przeszło 20 lat. W marcu ceny w porównaniu z analogicznym miesiącem zeszłego roku wzrosły o 11 proc. Natomiast wstępny szacunek na kwiecień mówi o wzroście do 12,3 proc.

Borys Budka, goszcząc na antenie radia ZET, zauważył, że na skutek inflacji (i reakcji NBP) negatywne konsekwencje ponoszą kredytobiorcy, którzy płacą wyższe raty z powodu podniesienia stóp procentowych. Ponadto Polacy tracą oszczędności, gdyż siła nabywcza pieniądza traci na wartości.

Recepta Budki na walkę z inflacją

Przewodniczący kluby parlamentarnego PO zapytany o to, jakie działania podjąłby w walce z inflacją, wskazał na emisję obligacji przez Skarb Państwa (w celu ograniczenia podaży pieniądza), pozyskanie środków w ramach Funduszu Odbudowy, stabilizację kursu waluty oraz zmianę polityki banków.

Przy okazji Budka skrytykował premiera za nieudolność, wypominając mu, że niemal połowa banków w Polsce jest w rękach państwa, w których, zasiadają „ludzie Morawieckiego”.

Polski kapitał przeważa

Według najnowszego opracowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w lutym 2022 roku w Polsce działało niemal 570 banków i instytucji bankowych. 90 proc. z nich to banki komercyjne, 7 proc. – banki spółdzielcze, a 3 proc.to oddziały instytucji kredytowych.

Źródło: KNF

Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia kapitału, większość banków znajduje się w „polskich rękach”. 46,8 proc. udziałów w aktywach posiada Skarb Państwa, a na polski kapitał prywatny przypada 10,8 proc. Łącznie polskie podmioty kontrolują 57,6 proc. kapitału.

Pozostała część przypada na kapitał zagraniczny. Z opracowania za rok 2020 wynika, że spośród inwestorów zagranicznych największy udział mają ci pochodzący z Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Francji.

Przełom nastąpił w 2017 roku

Publikacje KNF za lata 2017–2020 wskazują, że polski kapitał w sektorze bankowym przeważał nad kapitałem zagranicznym. Udział polskich podmiotów oscylował między 53 a 56 proc. W poszczególnych latach udział polskiego kapitału prezentował się następująco:

Natomiast w roku 2016 polski kapitał stanowił 43,4 proc. Relatywnie wysoki przyrost między 2016 a 2017 rokiem wynikał z przejęcia banku Pekao SA przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA i Polski Funduszu Rozwoju SA.

W konsekwencji po raz pierwszy od 1999 roku udział inwestorów krajowych w aktywach sektora stał się wyższy od udziału inwestorów zagranicznych.

Źródło: KNF

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!