Strona główna Wypowiedzi Polski węgiel idzie na eksport. Ile go sprzedaliśmy w tym roku?

Polski węgiel idzie na eksport. Ile go sprzedaliśmy w tym roku?

Polski węgiel idzie na eksport. Ile go sprzedaliśmy w tym roku?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

Od stycznia do maja z Polski eksportowano blisko 3 mln ton węgla.

Fakty po Faktach, 22.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fakty po Faktach, 22.07.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Od stycznia do maja 2022 roku Polska wyeksportowała łącznie 2,88 mln t węgla i węgla brunatnego za łączną kwotę 3,10 mld zł.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.
 • Oprócz tego eksportujemy również inne surowce węglowe i pochodzące od węgla. Do maja łączny eksport węgla, węgla brunatnego i surowców pochodzących od węgla wyniósł 6,02 mln t.
 • Równocześnie Polska importuje więcej węgla, niż sprzedaje. W tym roku kupiliśmy już 5,68 mln t węgla i węgla brunatnego. W poprzednich latach mieliśmy do czynienia z podobnym trendem, a import przeważał nad eksportem.

Polsce grożą niedobory węgla?

Węgiel jest dla wielu Polaków istotnym paliwem pozwalającym na ogrzewanie mieszkania. W tym roku, wraz z nadchodzącym sezonem grzewczym i nałożeniem embarga na rosyjski węgiel, zaczęły pojawiać się obawy, że naszemu państwu grozi deficyt tego surowca oraz znaczący wzrost cen.

Rząd stara się uspokajać obywateli, przekonując, że węgla w Polsce nie zabraknie, zarówno dzięki naszemu własnemu wydobyciu, jak i importowi z innych państw.

W czerwcu przyjęta została ustawa zapewniająca gwarantowaną cenę 996,60 zł za 3 tony tego surowca, natomiast w lipcu przyjęty został projekt jednorazowego dodatku węglowego wynoszącego 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego ogrzewanego węglem.

Rozwiązania rządowe krytykuje opozycja, zwracając uwagę na nieodpowiedzialną politykę energetyczną, niewystarczające zapasy węgla oraz znaczący wzrost cen. Borys Budka w programie „Fakty po Faktach” podkreślił, że w czasie, gdy w kraju brakuje tego surowca, polski węgiel w ogromnych ilościach jest eksportowany za granicę.

Podobną informację dwa dni wcześniej przekazała Joanna Pandera z think tanku Forum Energii. Posiłkując się danymi rządowymi, wykazała, że od początku roku wyeksportowano poza Polskę ok. 2,8 mln t węgla za 3 mld zł.


Do maja wyeksportowano z Polski ponad 6 mln ton węgla i produktów węglowych

Informacje dotyczące polskiego eksportu znajdziemy na platformie złożonej z Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) oraz Dziedzinowej Bazy Wiedzy (DBW). W zakładce „Handel zagraniczny” przyjrzymy się raportom dotyczącym obrotu towarowego w krajach w podziale na towary.

Dzięki bazie danych wyekstrahowaliśmy interesujące nas informacje. Najbardziej aktualne dane dotyczą handlu od stycznia do maja 2022 roku.

Polska w tym okresie wyeksportowała 2,88 mln ton produktów z kategorii „Węgiel: brykietki i inne podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla”, zarabiając przy tym 3,09 mld zł. Większość eksportowanego towaru stanowił węgiel bitumiczny (1,60 mln t), w tym głównie koksowy (1,43 mln t). Sam węgiel, bez antracytu i węgla bitumicznego, to eksport na poziomie 1,14 mln ton.

Oprócz tego Polska eksportowała węgiel brunatny, którego sprzedaliśmy 4,4 tys. t za 2,9 mln zł. Eksportowano również torf o łącznym wolumenie 33 tys. t (za 30 mln zł) oraz koks i półkoks w ilości 3,1 mln t (7 mld zł).

Oznacza to, że biorąc pod uwagę tylko kategorie: węgiel i węgiel brunatny, od stycznia do maja 2022 roku Polska wyeksportowała 2 881 161 723 kg tego surowca, czyli ok. 2,88 mln t.

Polska więcej importuje, niż eksportuje

analizowanych danych dowiemy się również, że w okresie od stycznia do maja 2022 roku Polska importowała więcej węgla, niż go eksportowała. Dotychczas kupiliśmy łącznie 5,68 mln t węgla, wydając na to ok. 5,03 mld zł.

Niewielką część tego importu stanowił węgiel brunatny. Do maja kupiliśmy go 76 tys. t za 35,4 mln zł. Polska kupiła również niecałe 164 tys. t torfu oraz 62,6 tys. t koksu i półkoksu.

Trend utrzymuje się od kilku lat

Gdy sięgniemy do archiwalnych danych, to przekonamy się, że import przeważał nad eksportem również w poprzednich latach.

W przeszłości import i eksport były na podobnym poziomie (w roku 2015 i 2016 przeważał eksport). Jednak od 2017 roku więcej węgla do nas przyjeżdża, niż opuszcza nasz kraj:

 • W 2015 roku Polska eksportowała 9,45 mln t węgla i węgla brunatnego, a importowała 8,70 mln t.
 • W 2016 roku Polska eksportowała 9,38 mln t, a importowała 8,79 mln t.
 • W 2017 roku Polska eksportowała 7,40 mln t, a importowała 13,36 mln t.
 • W 2018 roku Polska eksportowała 5,25 mln t, a importowała 19,77 mln t.
 • W 2019 roku Polska eksportowała 4,61 mln t, a importowała 17,04 mln t.
 • W 2020 roku Polska eksportowała 4,76 mln t, a importowała 13,11 mln t.
 • W 2021 roku Polska eksportowała 6,53 mln t, a importowała 12,76 mln t.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!