Strona główna Wypowiedzi Poparcie dla elektrowni jądrowej w Polsce jest wysokie

Poparcie dla elektrowni jądrowej w Polsce jest wysokie

Poparcie dla elektrowni jądrowej w Polsce jest wysokie

Anna Moskwa

Prawo i Sprawiedliwość

To poparcie (dla energetyki jądrowej w Polsce – przyp. Demagog) sięga już 80 proc.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM, 03.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Popołudniowa rozmowa w RMF FM, 03.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według badania z listopada 2021 roku, przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 74 proc. Polaków popierało budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Rok wcześniej poparcie było niższe o 12 pkt proc.
  • Pod koniec października br. pracownia Social Changes ustaliła, że 56 proc. Polaków jest za budową dwóch elektrowni atomowych. W kolejnym miesiącu, według United Surveys, za budową elektrowni jądrowych w Polsce było 83,4 proc. badanych. W sondażu IBRiS poparcie jest jeszcze wyższe i wynosi 85,7 proc.
  • Istnieją badania opinii publicznej, według których poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce sięga 80 proc., dlatego wypowiedź minister Moskwy oceniamy jako zgodną z prawdą.

W Polsce powstaną pierwsze elektrownie jądrowe

Rada Ministrów w środę 2 listopada przyjęła uchwałę w sprawie budowy w Polsce elektrowni jądrowych. Polskie reaktory zostaną zbudowane według amerykańskiej konstrukcji AP1000. Pierwszy blok elektrowni ma powstać do 2033 roku.

Dwa dni wcześniej, w Seulu, strona polska i koreańska podpisały listy intencyjne w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Do końca roku firmy odpowiedzialne za realizację projektu mają przygotować studium wykonalności. Na jego podstawie poznamy harmonogram prac.

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM dziennikarz Piotr Salak zapytał minister klimatu i środowiska Annę Moskwę o problem, jakim może być brak poparcia dla atomu. Według minister Moskwy poparcie to sięga 80 proc.

Niemal ¾ Polaków w 2021 roku popierało atom

Według ostatniego badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 roku aż 74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Przeciwny był co piąty badany, natomiast odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 6 proc. respondentów.

Ponadto znaczna większość osób wskazała, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi (78 proc.). Respondenci zazwyczaj zgadzali się ze stwierdzeniem, że jest to dobry sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju (82 proc.).

W porównaniu z badaniem z 2020 roku widać znaczny wzrost poparcia dla energetyki jądrowej w Polsce. Wtedy budowę elektrowni popierało 62,5 proc. badanych.

Poparcie dla atomu przekroczyło 80 proc.

Najnowsze badania opinii publicznej, sprawdzające poparcie dla atomu, zostały opublikowane już po analizowanej wypowiedzi minister Moskwy z 3 listopada. Zarówno według ustaleń United Surveys, jak i IBRiS za budową elektrowni jądrowej w Polsce jest ponad 80 proc. Polaków.

W przeprowadzonym w dniach 4-6 listopada sondażu United Surveys 44,4 proc. badanych zdecydowanie poparło budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Łącznie z grupą respondentów, którzy na pytanie o poparcie dla atomu odpowiedzieli „raczej tak” (39 proc.), poparcie dla elektrowni osiągnęło 83,4 proc.

sondażu IBRiS, przeprowadzonego w tych samych dniach, wynika, że 56,7 proc. Polaków zdecydowanie popiera pomysł budowy elektrowni atomowej w Polsce. Kolejne 29 proc. również ocenia ten pomysł jako raczej dobry. Daje to łączne poparcie na poziomie 85,7 proc.

Im więcej elektrowni, tym mniejsze poparcie?

Od obrazu przedstawionego przez United Surveys i IBRiS odstają wyniki sondażu Social Changes, przeprowadzonego w dniach 28-31 października. Na główne pytanie dotyczące poparcia dla atomu pozytywnie odpowiedziało 56 proc. badanych.

Niższy wynik względem pozostałych sondaży może wynikać z treści pytania zadanego respondentom. Brzmiało ono: „Czy popiera Pani/Pan budowę w Polsce 2-óch elektrowni atomowych, zaplanowanych w ramach rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej?”. W ten sposób sprawdzono więc nie tylko ogólne poparcie dla atomu, lecz poparcie dla budowy dwóch elektrowni atomowych, i to w ramach konkretnego, rządowego programu.

Social Changes zapytało również o poparcie dla budowy większej liczby elektrowni, także przez prywatnych przedsiębiorców. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 42 proc. respondentów. Na niższy wynik mógł mieć wpływ nie tylko fakt pytania o większą liczbę elektrowni, lecz także wspomnienie o prywatnych przedsiębiorcach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!