Strona główna Wypowiedzi Powstanie Porozumienia Centrum

Powstanie Porozumienia Centrum

Powstanie Porozumienia Centrum

Jarosław Kaczyński

Nieco przypomina mi to rocznicę 12 maja 1990 roku, czyli datę powstania Porozumienia Centrum.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

wPolityce.pl, 13.06.2014

O utworzeniu partii Porozumienie Centrum jej przywódcy powiadomili dziennikarzy zgromadzonych na konferencji prasowej w dniu 12 maja 1990. Dzień ten uważa się za oficjalną datę powstania partii.

Wśród sygnatariuszy Porozumienia z 12 maja 1990 reprezentowani byli przedstawiciele następujących organizacji:

 • Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy,
 • Forum Demokratyczne Mazowsze,
 • Chrześcijańska Demokracja Kraków,
 • Klub Myśli Politycznej Dziekania,
 • Młodzi Chrześcijańscy Demokraci,
 • Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”,
 • Centrum Demokratyczne,
 • Grupa Polityczna Wola,
 • Kongres Liberalno-Demokratyczny,
 • Komitety Obywatelskie.

Po I Kongresie, który odbył się na Politechnice Warszawskiej w dniach 2–3 marca 1991, z uczestnictwa w Porozumieniu wycofał się KLD. Uczyniły to również PSL „Solidarność”, PSL Mikołajczykowskie, ChDSP i Chrześcijańska Partia Pracy. Podczas kongresu dokonano ponownego wyboru przewodniczącego, którym został Jarosław Kaczyński, który uzyskał 368 głosów, podczas gdy jego kontrkandydat Janusz Andruszkiewicz – 40).

[Źródło: Antoni Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Wyd. 2, popr. i uzup., Wydawnictwo Arcana, Kraków 2002, s. 124]

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy