Strona główna Wypowiedzi Kiedy złożono projekty ustaw dotyczących aborcji i zakazu edukacji seksualnej?

Kiedy złożono projekty ustaw dotyczących aborcji i zakazu edukacji seksualnej?

Kiedy złożono projekty ustaw dotyczących aborcji i zakazu edukacji seksualnej?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowa Lewica

Ja przypominam, że wiele z tych projektów obywatelskich, w tym projekt pani Kai Godek, ten zakazujący aborcji, wpłynęły do Sejmu już lata temu. Projekt dotyczący aborcji wpłynął (…) trzy lata temu (…), projekt zakazujący edukacji seksualnej dwa lata temu.

Wywiad Polityczny, TOK FM, 15.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wywiad Polityczny, TOK FM, 15.04.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oceniamy jako prawdę, ponieważ projekty ustaw, o których mowa, wpłynęły do Sejmu w listopadzie 2017 (projekt o aborcji) i marcu 2018 roku (projekt zakazujący edukacji seksualnej). Fakt, że projekt o aborcji wpłynął później niż dokładnie trzy lata temu, mieści się w granicy błędu i nie wpływa na ocenę wypowiedzi.

Projekty Godek i Pankiewicza

30 listopada 2017 roku do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Został on opracowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” reprezentowany przez Kaję Godek. Projekt zakłada usunięcie z ustawy możliwości aborcji ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby płodu (tzw. przesłanka eugeniczna). Pozostałe dwa przypadki dopuszczające legalne przerwanie ciąży (czyli zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety ciężarnej oraz ciąża w wyniku czynu zabronionego) zostały zachowane. 

Projekt został skierowany do I czytania w Sejmie jeszcze w czasie poprzedniej kadencji Sejmu. 10 stycznia 2018 roku odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu, ostatecznie projekt skierowano do prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 22 listopada 2019 roku projekt ponownie skierowano do I czytania w Sejmie, które odbyło się 16 kwietnia 2016 roku. Tym razem posłowie zdecydowali o skierowaniu dokumentu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia.

Drugi kontrowersyjny obywatelski projekt wpłynął do Sejmu 28 marca 2018 roku. Proponuje on ustawę o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny. Inicjatywę reprezentuje Olgierd Pankiewicz. Zmiany mają na celu „ochronę dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją, która (…) dotyka tysięcy najmłodszych Polaków za pośrednictwem tzw. »edukacji« seksualnej”. Zgodnie z projektem propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej przez m.in. nauczycieli podlegałoby karze pozbawienia wolności do lat trzech.

W czasie poprzedniej kadencji Sejmu nie miały miejsca żadne prace nad projektem. Do pierwszego czytania skierowano go 22 listopada 2019 roku, a odbyło się ono 16 kwietnia 2020 roku. Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Podsumowując, wypowiedź Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oceniamy jako prawdziwą, ponieważ przytoczony przez nią projekt ustawy dotyczący zakazu edukacji seksualnej wpłynął do sejmu dwa lata temu (w marcu 2018 roku), a projekt ustawy o aborcji – niemal dwa i pół roku temu (w listopadzie 2017 roku). Fakt, że projekt o aborcji wpłynął później niż dokładnie trzy lata temu, mieści się w granicy błędu i nie wpływa na ocenę wypowiedzi.

Co się dzieje z obywatelskimi projektami ustaw po zakończeniu kadencji Sejmu?

Oba opisane wyżej projekty jako inicjatywy obywatelskie nie podlegają zasadzie dyskontynuacji. Oznacza to, że prace nad nimi nie zostają zamknięte (jak większość spraw) wraz z zakończeniem kadencji Sejmu. Kwestię tę reguluje art. 4. ust. 3. ustawy z dnia 24 czerwca 1999  roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli:

Projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy. W takim wypadku Marszałek Sejmu zarządza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz jego doręczenie posłom.

Z punktu widzenia działalności Sejmu nowej kadencji nie ma również znaczenia, kiedy takie projekty zostały pierwotnie złożone.

Zasady dotyczące przebiegu prac nad inicjatywami obywatelskimi przez Sejm nowej kadencji zawarto w art. 13.:

W wypadku określonym w art. 4 ust. 3 pierwsze czytanie odbywa się nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu.

Pierwsze posiedzenie Sejmu obecnej kadencji miało miejsce 12 listopada 2019 roku. Pół roku od tego dnia minie 12 maja. Kolejne posiedzenie zaplanowano natomiast na 27 i 28 maja, a zatem już po dopuszczalnym ustawą terminie procedowania projektów obywatelskich złożonych w Sejmie w poprzedniej kadencji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!