Strona główna Wypowiedzi Republika wyznaniowa w Polsce?

Republika wyznaniowa w Polsce?

Republika wyznaniowa w Polsce?

Bronisław Komorowski

On [Krzysztof Szczerski] mówi wprost, pisze o potrzebie powołania republiki wyznaniowej w Polsce, o potrzebie funkcjonowania przedstawicieli Kościoła Katolickiego w Senacie, mówi o dyktaturze ewangelii.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź została zakwalifikowana jako manipulacja, ponieważ wprowadza w błąd poprzez umieszczenie częściowo prawdziwych informacji w odbiegającym od oryginalnego kontekście. Tekst K. Szczerskiego, do którego odnosi się prezydent B. Komorowski, nie stanowił programu politycznego. Artykuł „Polska – republika wyznaniowa” był wyłącznie esejem teoretycznym z zakresu filozofii polityki i przedstawiała alternatywną wizję dziejów III RP.

W roku 2005, Krzysztof Szczerski napisał artykuł “Polska – republika wyznaniowa” dla filozoficznego kwartalnika społeczno-kulturalno-politycznego “Pressje” („Pressje” 2005, nr 5, s. 17-26). Rzeczywiście podnosił on w swoim artykule, że należałoby przekształcić III RP w swego rodzaju „republikę wyznaniową”. K. Szczerski był zdania, że w Senacie powinni zasiadać przedstawiciele Episkopatu Kościoła Katolickiego, jak również przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich. Ponadto Szczerski uważał, że w sferze publicznej potrzebna jest “dyktatura ewangelii”. Miałaby ona polegać na oparciu życia politycznego w kraju na zasadach moralnych nawiązujących do cnót chrześcijańskich. Podstawą legitymizacji takiej „republiki wyznaniowej” miałyby być „powinności moralne” zakotwiczone w „dbałości o dobro wspólne poprzez mobilizację ludzi do działania na rzecz własnego rozwoju i współdziałania w tym zakresie z innymi i tym samym tworzenia dobra nadrzędnego”. Niemniej jednak artykuł ma charakter eseju teoretycznego z zakresu filozofii polityki i przedstawia swego rodzaju alternatywną wizję dziejów III RP.

Warto też zwrócić przywołać tutaj słowa samego autora Krzysztofa Szczerskiego z 2011 r., który w wywiadzie dla portalu Kresy TV podkreślił, że jego artykuł miał jedynie charakter “prowokacji intelektualnej”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!