Strona główna Wypowiedzi Rząd Tuska wygasza Elektrownię Bełchatów? Zaczęło się za rządu PiS

Rząd Tuska wygasza Elektrownię Bełchatów? Zaczęło się za rządu PiS

Rząd Tuska wygasza Elektrownię Bełchatów? Zaczęło się za rządu PiS

Dawid Jankowski

Radny RM Oleśnica
Prawo i Sprawiedliwość

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała do Komisji Europejskiej projekt wygaszania polskiej elektrowni PGE Bełchatów. (…) Mieliśmy dobry rząd na trudne czasy, a teraz mamy… i kamieni milowych kupę.

TikTok, 06.02.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

TikTok, 06.02.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Rząd PiS zgłosił województwo łódzkie do unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki z tego funduszu są przeznaczane na transformację regionów bazujących na wydobyciu węgla. Jednym z takich obszarów w województwie łódzkim jest podregion piotrkowski, w którym znajduje się Elektrownia Bełchatów. 
 • W grudniu 2022 roku Komisja Europejska zaakceptowała Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, który przewiduje stopniowe wygaszanie Elektrowni Bełchatów. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził TPST w uchwale z kwietnia 2023 roku.
 • Zatwierdzony TPST przewidywał, że do końca stycznia 2024 roku polskie władze przedstawią szczegółowe etapy dotyczące wygaszania Elektrowni Bełchatów (s. 4). Stosowny dokument PGE i Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało Komisji Europejskiej.
 • Plan wygaszania Elektrowni Bełchatów powstał jeszcze za rządów PiS i został zaakceptowany przez KE w 2022 roku. Komisja otrzymała od rządu Donalda Tuska dokument, który precyzował wcześniejsze założenia. Na tej podstawie wypowiedź Dawida Jankowskiego oceniamy jako manipulację.

KO likwiduje elektrownię w Bełchatowie?

„Hennig-Kloska chce zlikwidować elektrownię PGE Bełchatów” – napisał na TikToku Dawid Jankowski. Lokalny polityk w krótkim nagraniu skrytykował obecną minister klimatu i środowiska, która miała przekazać do Komisji Europejskiej dokument w sprawie wygaszania Elektrowni Bełchatów.

Jednocześnie Jankowski, który startował w wyborach samorządowych z listy Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedział się pochlebnie o rządzie Mateusza Morawieckiego: „Mieliśmy dobry rząd na trudne czasy” – stwierdził. Radny z Oleśnicy pomija jednak fakt, że Polska już w 2022 roku zobowiązała się wobec UE do wygaszenia elektrowni w Bełchatowie. A do tego zobowiązania nie mogłoby dojść, gdyby nie wniosek złożony przez rząd PiS w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Rząd PiS zgłosił województwo łódzkie do FST

Unia Europejska utworzyła Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, aby wspierać w latach 2021–2027 transformację regionów, których gospodarki bazują na wydobyciu węgla. Wśród beneficjentów programu jest województwo łódzkie, które zostało zgłoszone do niego przez rząd PiS.

W komunikacie ministerstwa funduszy i polityki regionalnej z lutego 2021 roku podkreślano, że ze środków unijnych skorzysta zwłaszcza podregion piotrkowski, w którym znajduje się Elektrownia Bełchatów (s. 6).

Szczegółowe kwestie ustalane są w ramach Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST). W nich samorządy w porozumieniu z KE definiują obszary, które otrzymają wsparcie. Dokumenty zawierają opis planowanych działań. Bez ich zatwierdzenia przez KE niemożliwe jest uzyskania finansowania.

Porozumienie z KE w sprawie Elektrowni Bełchatów

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt TPST w czerwcu 2021 roku. Zgodnie z nim wygaszanie Elektrowni Bełchatów będzie następowało między 2030 a 2036 rokiem (s. 4).

„Według obecnych założeń wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następowało od 2030 r. do 2036 r. Efektywna transformacja regionu, w tym odchodzenie od konwencjonalnej energetyki węglowej, będzie możliwa, dzięki zaangażowaniu wszystkich możliwych podmiotów i środków publicznych i prywatnych oraz przy założeniu, że województwo łódzkie zostanie objęte przez KE wsparciem ze środków FS”.

Następnie treść Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji była przedmiotem negocjacji między władzami województwa łódzkiego a Komisją Europejską. Porozumienie wypracowano w grudniu 2022 roku. KE informowała, że „Polska zobowiązała się, że do 2030 r. w znacznym stopniu ograniczy wydobycie i spalanie węgla brunatnego w tym regionie” [Elektrowni Bełchatów – przyp. Demagog].

Łódzkie zatwierdziło TPST

W kwietniu 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę, w której zatwierdził Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. W ostatecznej wersji znalazły się kamienie milowe transformacji. Jeden z nich zakłada zakończenie wydobycia w Polu Bełchatów do 2028 roku oraz zgłoszenie do wyłączenia jednego z bloków Elektrowni Bełchatów do 2030 roku (s. 4).

W TPST możemy również przeczytać, że do stycznia 2024 roku polskie władze przedłożą zmieniony plan (s. 4). Nowy dokument miał uwzględnić zmiany w poprzednich latach pod względem emisji CO2 i produkcji energii elektrycznej. Według zapowiedzi nowy dokument miał zawierać także bardziej szczegółowy harmonogram głównych etapów transformacji w 2026 i 2028 roku, jeżeli chodzi o: 

 • wydobycie węgla brunatnego w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie,
 • zużycie węgla brunatnego, 
 • produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego 
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych w Elektrowni Bełchatów.

Aktualizacja TPST. Dokument trafił do KE

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, pod koniec stycznia aktualizację Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji sporządziło PGE (odpowiedzialne za zarządzanie elektrownią w Bełchatowie) oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dokument, który został przekazany Komisji Europejskiej, jest konsekwencją wcześniejszych decyzji – zarówno rządu PiS, jak i Zarządu Województwa Łódzkiego.

Portal Dzień Dobry Bełchatów wskazuje, że zgodnie z przekazanym dokumentem wydobycie węgla ma spaść z 30,1 mln t w 2020 roku do 17,3 mln t w roku 2026 i 14,4 mln t w roku 2028. Natomiast produkcja energii ma zostać ograniczona z 27,4 TWh w 2020 roku do 14,2 TWh w 2026 roku i do 11,8 TWh w 2028 roku.

Docelowo – do roku 2030 – emisja CO2 powinna zostać zredukowana do poziomu 6,9 mln t, z kolei produkcja energii elektrycznej do 6,9 TWh.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!