Strona główna Wypowiedzi Samochody elektryczne. Kto jest liderem sprzedaży?

Samochody elektryczne. Kto jest liderem sprzedaży?

Samochody elektryczne. Kto jest liderem sprzedaży?

Sławomir Mentzen

Poseł
Nowa Nadzieja

Samochody elektryczne. […] Jeszcze 3 lata temu Unia Europejska była liderem w sprzedaży samochodów elektrycznych […] obecnie Chiny produkują 3 razy więcej samochodów elektrycznych niż Europa.

YouTube, 18.04.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

YouTube, 18.04.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Według danych IEA w 2020 roku w państwach UE sprzedano 1,05 mln aut elektrycznych, a w Chinach: 1,14 mln. Między 2010 a 2023 rokiem sprzedaż w Chinach była wyższa niż w UE. W 2023 roku Chiny sprzedały ponad 3 razy więcej samochodów niż UE.
  • 2020 roku to Europa, a nie – Unia Europejska, przez jeden rok była liderem sprzedaży. Unia Europejska nie jest równoznaczna Europie. Zgodnie z metodologią IEA (s. 7) do statystyk wliczono m.in. Wielka Brytanię, Norwegię, Szwajcarię czy Islandię.
  • Zgodnie ze sprawozdaniem analityków rynkowych z firmy S&P Global w 2023 roku w Europie wyprodukowano ok. 2 mln samochodów elektrycznych, a w Chinach: 6,4 mln, czyli trzykrotnie więcej.
  • Unia Europejska nie była dotąd liderem sprzedaży samochodów elektrycznych. Trzy lata temu była nim cała Europa. Nie wypacza to jednak tezy o obecnie dużym dystansie między UE a Chinami w sprzedaży i w produkcji samochodów elektrycznych. Wypowiedź oceniamy więc na częściową prawdę.

Sławomir Mentzen: Unia Europejska to jest skansen

Sławomir Mentzen na swoim kanale na YouTubie w jednym z filmów powołał się na dane sprzedaży samochodów elektrycznych na świecie w latach 2020–2023. Dane na przedstawionym wykresie rzeczywiście potwierdzają, że w 2020 roku Europa była liderem sprzedaży samochodów elektrycznych, ale w kolejnych latach została szybko przegoniona przez Chiny.

Lider Konfederacji oprócz danych dotyczących sprzedaży samochodów elektrycznych powoływał się na szereg liczb, które miały potwierdzać tezę, według której Unia Europejska stała się „skansenem” wskutek nadmiernej liczby regulacji oraz prowadzonej polityki klimatycznej. 

Sprzedaż samochodów elektrycznych na świecie

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (ang. International Energy Agency, IEA) od 2020 roku zauważalny jest znaczący wzrost liczby sprzedawanych samochodów elektrycznych na całym świecie. Od 2020 do 2022 roku ta liczba zwiększyła się ponad trzykrotnie, tym samym przebijając w 2022 roku próg sprzedanych 10 mln sztuk samochodów elektrycznych. 

IEA przewidziała znaczny wzrost sprzedaży również w 2023 roku. W pierwszym kwartale sprzedano aż o 25 proc. więcej samochodów elektrycznych niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Kilka dni po wypowiedzi Sławomira Mentzena ukazał się nowy raport Agencji, który potwierdził tę prognozę.

Zdecydowanie najwięcej samochodów elektrycznych jest sprzedawanych w Chinach. Co więcej, Chiny mogą pochwalić się jednocześnie najbardziej dynamicznym wzrostem sprzedaży tych pojazdów w ciągu ostatnich lat. 

Ile samochodów elektrycznych sprzedaje się w Chinach, a ile w Europie?

Zgodnie z danymi z raportu IEA  pt. „Global EV Outlook 2023”, w 2016 roku Chiny, USA i państwa europejskie sprzedawały zbliżoną liczbę samochodów elektrycznych (odpowiednio: 0,3 mln, 0,2 mln i 0,2 mln). W kolejnych latach zauważalnie na prowadzenie wysunęły się Chiny, które zostały wyprzedzone przez państwa europejskie wyłącznie raz – w 2020 roku. W 2021 roku Chiny wróciły na prowadzenie. Dobrze obrazuje to poniższy wykres.

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Chinach stanowi od 2021 roku ponad połowę światowego rynku tych pojazdów. W 2022 roku Chiny sprzedały ponad dwa razy więcej aut niż państwa europejskie, a w 2023 roku (zgodnie z prognozami, które potwierdziła opublikowana po dniu wypowiedzi nowa edycja raportu) sprzedały ich 2,35 razy więcej. 

Ile aut sprzedało się w Unii Europejskiej?

W raporcie IEA czytamy (s. 7), że statystyki dotyczące 2020 roku przedstawiają sprzedaż w państwach UE oraz w Norwegii, w Islandii, w Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii. Statystyki dla samej Unii Europejskiej są dostępne w bazie danych IEA.

Od 2010 do 2023 roku nie doszło do sytuacji, aby sprzedaż w państwach UE była wyższa niż w Chinach. W 2020 roku w państwach Unii Europejskiej sprzedano 1,05 mln samochodów elektrycznych. Tymczasem w Chinach sprzedano ich 1,14 mln, czyli więcej.

W 2023 roku w Chinach sprzedano ponad trzy razy więcej samochodów elektrycznych niż w Unii Europejskiej. Dostępne dane, obrazujące zmiany od 2016 do 2023 roku, są widoczne na poniższym wykresie.

O ile więcej samochodów produkują Chiny od reszty świata?

W raporcie „Deep Dive: Electric vehicles and batteries”, przygotowanym przez analityków finansowych z firmy S&P Global, przedstawiono m.in. dane dotyczące produkcji samochodów elektrycznych w poszczególnych regionach świata.

W przypadku Chin (razem z Hongkongiem) produkcja samochodów elektrycznych w 2023 roku wynosiła 6 397,92 tys. aut, czyli ok. 6,4 mln. Liczba ta była wyższa niż w każdym innym regionie. Na drugim miejscu znalazła się Europa, która w 2023 roku wyprodukowała 2 042,23 tys. pojazdów (2 mln), a podium zamknęła Ameryka Północna z liczbą 1 125,29 tys. (ok. 1,1 mln). Oznacza to, że Chiny wyprodukowały trzykrotnie więcej pojazdów niż Europa.

W raporcie uwzględniono również Japonię oraz Koreę Południową, które w analogicznym okresie wyprodukowały 677,49 tys. samochodów (0,7 mln). Pozostałe państwa określone jako „inne” odpowiadały za wytworzenie 179,52 tys. aut (prawie 0,2 mln).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!