Strona główna Wypowiedzi Sektor bankowy w pierwszych miesiącach 2022 roku. Jakie notuje zyski?

Sektor bankowy w pierwszych miesiącach 2022 roku. Jakie notuje zyski?

Sektor bankowy w pierwszych miesiącach 2022 roku. Jakie notuje zyski?

Adam Szłapka

Minister do spraw Unii Europejskiej
Nowoczesna

Po pierwsze, system bankowy w Polsce, no, ma się nieźle. (…) Zysk w porównaniu do zeszłego roku to jest o 100 proc.

Kawa na ławę, 24.04.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 24.04.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według danych Narodowego Banku Polskiego w lutym 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, zysk sektora bankowego wzrósł o 97 proc.
  • W styczniu wzrost rok do roku wyniósł z kolei 223 proc.
  • W 2021 roku wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8,9 mld zł (w porównaniu do minus 0,3 mld zł poprzednim roku).
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Antyinflacyjny pakiet ratunkowy PO

Politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali swój „pakiet ratunkowy dla polskich rodzin”, w którym zawarte są propozycje walki z rosnącą inflacją. Swoje postulaty zaprezentowali 20 kwietnia podczas briefingu prasowego.

– Platforma Obywatelska ma odpowiedź. Prezentujemy pakiet ochrony polskich rodzin przed drożyzną. Ten pakiet składa się z trzech elementów. Chcemy zaproponować 20-procentowe podwyżki dla wszystkich zatrudnionych w sektorze publicznym, chcemy zamrozić kredyty na poziomie, który będzie gwarantował spłacalność tego kredytu, i chcemy zaproponować obligacje antydrożyźniane – mówił Cezary Grabarczyk.

Szłapka: nieodpowiedzialna polityka Glapińskiego powodem inflacji

O pomysły PO zapytano kilka dni później Adama Szłapkę w programie „Kawa na ławę”. Poseł zaczął od skrytykowania rządu za zrzucanie odpowiedzialności za wzrost cen na inwazję Rosji w Ukrainie. Według Szłapki inflacja będąca wynikiem wojny dopiero do nas przyjdzie, a za obecną sytuację odpowiada przede wszystkim Narodowy Bank Polski oraz rząd.

Następnie poseł odniósł się do pomysłu zamrożenia kredytów. Propozycja PO polega na zamrożeniu oprocentowania rat na poziomie tych obowiązujących w grudniu 2021 roku. Wówczas raty nie uwzględniałyby tegorocznych podwyżek stóp procentowych, dzięki czemu byłyby niższe.

Jak zauważył Szłapka, wielu kredytobiorców zaufało prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu, gdy mówił, że stopy procentowe nie będą podnoszone. Szłapka stwierdził też, że system bankowy „ma się nieźle”, czego dowodem jest m.in. stuprocentowy wzrost zysków polskich banków oraz ich „nadpłynność” przejawiająca się skupywaniem przez banki własnych akcji.

Zysk sektora bankowego w pierwszych miesiącach 2022 roku

Według najbardziej aktualnych i pochodzących z końca marca danych Narodowego Banku Polskiego zysk sektora bankowego w lutym 2022 roku wyniósł 4,124 mld zł. W tym samym okresie przed rokiem banki zarobiły 2,09 mld zł. Oznacza to wzrost o 97,4 proc. rok do roku.

Całkowite przychody operacyjne netto w styczniu 2022 roku wyniosły 14,82 mld zł, co przekłada się na wzrost o 29 proc. rok do roku. Przychody z tytułu odsetek w lutym wyniosły 12,79 mld zł, zwiększając się o 61,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, natomiast wynik prowizyjny wyniósł 3,83 mld zł, rosnąc 16,3 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 7,69 mld, czyli o 18,3 proc. wyższe niż przed rokiem. W styczniu 2022 roku zysk sektora bankowego wyniósł 1,66 mld zł. W porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej wzrost wyniósł aż 222,7 proc. (w styczniu 2021 roku zysk sektora bankowego wyniósł 515 mln zł).

Wyniki finansowe banków w 2021 roku

Na początku kwietnia Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wynik finansowy netto sektora bankowego w 2021 roku wyniósł 8,9 mld zł w stosunku do minus 0,3 mld zł w roku poprzednim.

Na dodatni wynik sektora finansowego złożyły się zyski netto o wartości 14,5 mld zł osiągnięte przez 542 banki oraz straty netto o wartości 5,5 mld zł poniesione przez 36 banków.

Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2021 roku była wyższa niż rok wcześniej o 9,3 proc. i wyniosła 2 556,7 mld zł. Wartość kredytów sektora niefinansowego zwiększyła się z kolei o 4,6 proc. do kwoty 1 186,4 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 7,9 proc. do 1 537 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!