Strona główna Wypowiedzi Skąd do Polski trafiają odpady?

Skąd do Polski trafiają odpady?

Skąd do Polski trafiają odpady?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

(W ostatnich 2 latach – przyp. Demagog) Przyjęliśmy 800 tys. ton śmieci, z Niemiec, ale również z Nigerii.

Debata prezydencka w TVP, 17.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata prezydencka w TVP, 17.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ do Polski w ciągu ostatnich dwóch lat trafiło 839,4 tys. ton śmieci. Wśród krajów, z których transportowano odpady do naszego kraju, są m.in. Niemcy oraz Nigeria.

W poniższej analizie słowa „śmieci” oraz „odpady” są stosowane wymiennie. Przytoczone wartości odnoszą się do odpadów/śmieci, które zostały przetransportowane w ramach tzw. procedury zgłoszenia regulowanej rozporządzeniem nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego. Przewidziana jest ona dla:

  • odpadów niebezpiecznych,
  • różnego rodzaju mieszanin,
  • odpadów, które nie są wymienione ani na „zielonej”, ani „bursztynowej” liście (tzw. odpady niesklasyfikowane),
  • wszelkich odpadów przeznaczonych do zagospodarowania w procesach unieszkodliwienia.

Należy również podkreślić, że śmieci przywożone z zagranicy do Polski na podstawie decyzji GIOŚ nie są kierowane na składowiska odpadów ani do instalacji naruszających z zakresu ochrony środowiska. Za działanie nielegalne uznaje się przywóz do Polski odpadów/śmieci komunalnych.

Liczba przywiezionych śmieci nie uwzględnia odpadów z procedury informowania, gdyż są one transportowane zgodnie z zasadami swobodnego przemieszczania towarów.

Ile śmieci trafiło do Polski w ciągu ostatnich dwóch lat?

Według danych, które zostały opublikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w odpowiedzi na zapytanie senatora PO Krzysztofa Brejzy, do Polski w roku 2019 przywieziono 405 tys. ton odpadów. Rok wcześniej liczba ta była o ok. 30 tys. większa – 434,4 tys. ton. Z kolei w roku 2017 do naszego kraju trafiło 377,7 tys. ton śmieci. W poprzednich dwóch latach wartości te były zdecydowanie niższe: odpowiednio 256 tys. ton i 154 tys. ton.

Należy również podkreślić, że w roku 2018 do Polski nie trafiło 158,8 tys. odpadów ze względu na wyrażenie sprzeciwu przez GIOŚ. W roku 2017 było to 357,9 tys., w roku 2016 514,2 tys., a w roku 2015 298,9 tys.

Kierunki przywozu śmieci do Polski

W latach 2017, 2018 i 2019 do Polski najwięcej śmieci trafiało z Niemiec. Odpady od naszego zachodniego sąsiada stanowiły kolejno: 38,64 proc., 57,64 proc. i 67,81 proc. całości. Na drugim i trzecim miejscu w roku 2018 uplasowały się Włochy (5,82 proc.) i Austria (5,39 proc.). Natomiast Nigeria była odpowiedzialna jedynie za 0,49 proc. przytransportowanych śmieci.

W roku 2018 na drugim i trzecim miejscu znalazły inne państwa: Wielka Brytania (8,39 proc.) oraz Szwecja (7 proc.). Udział Nigerii stanowił tym razem 1,49 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!