Strona główna Wypowiedzi Sprawa WSI, którzy posłowie opowiedzieli się przeciwko likwidacji?

Sprawa WSI, którzy posłowie opowiedzieli się przeciwko likwidacji?

Sprawa WSI, którzy posłowie opowiedzieli się przeciwko likwidacji?

Bronisław Komorowski

(…) głosowałem w Platformie jako jedyny, bo przecież wielu posłów z innych środowisk było również przeciwko likwidacji WSI (…)

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&18&11, 24.05.2006.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&18&11, 24.05.2006.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Bronisław Komorowski jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji i jedyny członek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, zagłosował przeciw projektowi ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, który doprowadził do likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

Podobnie jak obecny Prezydent RP, zagłosowało wówczas także 47 innych posłów. Jeden członek KP LPR (Piotr Ślusarczyk) oraz 46 przedstawicieli KP SLD.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!