Czas czytania: około min.

Pomoc humanitarna świadczona przez UE

11.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

 

Faktycznie, jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, od Unii Europejskiej pochodzi około 50% globalnych funduszy na pomoc doraźną. Za pomoc humanitarną odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO), powołana do życia w 1992roku. W 2011r. UE zapewniła pomoc humanitarną w wysokości 1 154 mln EUR dla 117 mln ludzi w 91 krajach spoza UE. W tym, na pomoc związaną z klęskami żywiołowymi przekazano aż 38% budżetu, pozostałe 20% wydatkowano na kryzysy i interwencje ad hoc, w tym na głód w Somalii, poważny kryzys żywnościowy w regionie Rogu Afryki (który pochłonął środki w wysokości 181 mln EUR) oraz na konflikty w Libii, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Iraku, 42% na  przedłużające się oraz złożone sytuacje kryzysowe m.in. w Sudanie, Sudanie Południowym, Palestynie i Demokratycznej Republice Konga.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.