Strona główna Wypowiedzi Stopa inwestycji w Polsce. Jak wypadamy na tle UE?

Stopa inwestycji w Polsce. Jak wypadamy na tle UE?

Stopa inwestycji w Polsce. Jak wypadamy na tle UE?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

Tymczasem szorujemy po dnie Unii Europejskiej, bo inwestycje, czyli inaczej mówiąc udział inwestycji w polskim PKB, wynosi 16 proc. – tyle, co w Grecji.

Gość Wydarzeń, 08.07.2022

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 08.07.2022

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

 • W 2021 roku stopa inwestycji w Polsce wyniosła 16,6 proc., co było drugim najniższym wynikiem w UE razem z Bułgarią.
 • Najniższe nakłady inwestycyjne w stosunku do PKB odnotowano w Grecji (12,9 proc.)
 • Piotr Zgorzelski trafnie zauważa, że stopa inwestycji w Polsce jest jedną z najniższych w UE. Myli się jednak, co do wysokości stopy inwestycji w Grecji, która jest niższa niż w Polsce. W związku z tym wypowiedź uznajemy za częściowo fałszywą.

Fiasko planu Morawieckiego

Piotr Zgorzelski 8 lipca w programie „Gość Wydarzeń” skrytykował politykę gospodarczą prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak przypomniał, zgodnie z planem Morawieckiego, poziom inwestycji w Polsce w relacji do PKB miał osiągnąć 25 proc. Tymczasem obecnie stopa inwestycji ma wynosić zaledwie 16 proc. tak jak w Grecji.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu niski poziom inwestycji bierze się m.in. z braku zaufania przedsiębiorców do przepisów podatkowych, które co chwile są zmieniane.

Stopa inwestycji w Polsce na tle państw UE

Dane dotyczące nakładów inwestycyjnych w stosunku do produktu krajowego brutto (PKB) w państwach UE są gromadzone przez Eurostat. Zgodnie z najnowszymi statystykami w poprzednim roku stopa inwestycji w przypadku Polski osiągnęła 16,6 proc. w relacji do PKB. 

Był to drugi najgorszy wynik w UE ex aequo z Bułgarią. Niżej od Polski znalazła się wyłącznie Grecja, która na inwestycje w stosunku do PKB przeznaczyła 12,9 proc. 

Rekordziści przeznaczają ponad 25 proc.

Najwięcej nakładów brutto na środki trwałe w stosunku do PKB przeznaczyły w 2021 roku Estonia (28,6 proc.) i Węgry (27,1 proc.). Za nimi znalazły się Austria (25,7 proc.), Szwecja (25,6 proc.) i Czechy (25,5 proc.).

W 2021 roku średnia stopa inwestycji w Unii Europejskiej wyniosła 22 proc., a w strefie euro 21,9 proc.

Czym jest właściwe stopa inwestycji?

Stopa inwestycji w gospodarce narodowej to relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB wyrażonego w cenach stałych lub bieżących. Na środki trwałe w metodologii Eurostatu składają się:

 • budynki i budowle,
 • maszyny i urządzenie techniczne,
 • systemy uzbrojenia,
 • melioracje szczegółowe,
 • kultywowane zasoby biologiczne,
 • prawa własności intelektualnej, w tym m.in. nakłady na działalność badawczą i rozwojową.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy