Strona główna Wypowiedzi Studia medyczne w Polsce. Ile trwa wykształcenie lekarza?

Studia medyczne w Polsce. Ile trwa wykształcenie lekarza?

Studia medyczne w Polsce. Ile trwa wykształcenie lekarza?

Józefa Szczurek-Żelazko

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

To Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło ilość uczelni kształcących lekarzy. Wie pan, w 2015 roku było 15 uczelni, na których kształceni byli lekarze, a w tej chwili, wie pan, ile jest? 23. Tylko że proces kształcenia lekarza trwa 15-13 lat.

Gość Wiadomości, 07.02.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 07.02.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • W 2015 roku kierunek lekarski był dostępny na 15 uczelniach. Obecnie w roku akademickim 2022/2023 kandydaci mogli wybierać spośród 23 uczelni.
  • Studia lekarskie są studiami jednolitymi magisterskimi o łącznej długości 12 semestrów (6 lat). Po studiach absolwenci odbywają 13-miesięczny staż, który umożliwia im wpis na listę lekarzy.
  • Absolwenci mają do dyspozycji 77 specjalizacji, dla których czas trwania szkolenia specjalizacyjnego waha się od 4 do 10 lat. Na szkolenie można dostać się w trybie rezydenta lub w trybie pozarezydenckim, po skończeniu stażu i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu.
  • Prawo do wykonywania zawodu lekarza można uzyskać po 7 latach i 1 miesiącu. Dopiero po uwzględnieniu szkolenia specjalizacyjnego ścieżka edukacyjna przyszłego lekarza trwa od 11 do 17 lat.
  • Posłanka przytoczyła prawidłową informację na temat liczby uczelni z kierunkiem lekarskim, jednak przeszacowała czas wymagany do uzyskania tytułu lekarza. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściową prawdę.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Szymański: studenci medycyny nie mogą dostać się na specjalizację

W programie „Gość Wiadomości” 7 lutego pojawili się Tomasz Szymański i Józefa Szczurek-Żelazko. Poseł PO wypomniał obozowi rządzącemu trudną sytuację polskich szpitali i odwołał się do rekordowej skali zadłużeń szpitali, o czym więcej przeczytasz w innej naszej analizie. Tomasz Szymański podkreślił dodatkowo, że już teraz brakuje miejsc rezydenckich oraz miejsc na specjalizacje, przez co osoby kończące studia medyczne nie mogą się dalej kształcić w zawodzie.

Posłanka Szczurek-Żelazko odparła zarzuty – podkreśliła, że za rządów PiS zauważalnie wzrosła liczba uczelni z kierunkiem lekarskim. Dodała, że na efekty tej zmiany będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat, ponieważ wykształcenie lekarza trwa więcej niż 10 lat.

Rząd dąży do większej liczby miejsc na studiach medycznych

Dążenia obecnego rządu do zwiększenia liczby przyjęć na studia lekarskie w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych w zawodzie lekarza są wspomagane przez wydawanie pozwoleń na tworzenie kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach. Na łamach Demagoga wykazaliśmy, że do 2021 roku limit przyjęć wzrósł o 34,28 proc.

Zestawienie uczelni posiadających w swojej ofercie edukacyjnej kierunki lekarskie jest corocznie publikowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2015 roku (czyli ostatniego roku rządów koalicji PO-PSL) 15 uczelni mogło kształcić na kierunku lekarskim, a na kierunku lekarsko-dentystycznym 10.

Na przestrzeni lat zarówno wzrastały limity przyjęć, jak i poszerzano grono uczelni z uprawnieniami do prowadzenia studiów medycznych. W rozporządzeniu dotyczącym roku akademickiego 2022/2023 wskazano już 23 uczelnie z kierunkiem lekarskim.

Po studiach na lekarzy czeka staż

Według obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2019 roku studia na kierunku lekarskim są studiami jednolitymi magisterskimi i trwają 12 semestrów, czyli 6 lat. Natomiast staż podyplomowy lekarza trwa 13 miesięcy.

Ukończenie stażu podyplomowego uprawnia absolwenta do uzyskania prawa do wykonywania zawodu. Oznacza to, że lekarzem można zostać już po 7 latach i 1 miesiącu.

Zdobycie specjalizacji trwa od 4 do 10 lat

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 września 2020 roku dla absolwentów kierunku lekarskiego dostępnych jest 77 specjalizacji. Trwają one od 4 do nawet 10 lat. Najdłużej trwa wykształcenie specjalisty z zakresu transplantologii klinicznej (od 7 do 10 lat).

Oznacza to, że czas przeznaczony na naukę wyspecjalizowanego lekarza trwa od 11 do 17 lat.

Według raportu GUS pod koniec 2019 roku wśród lekarzy pracujących z pacjentem było 84,7 tys. specjalistów (stanowiących 67,5 proc. lekarzy).

Do utworzenia kierunku lekarskiego konieczna jest zgoda ministra

Z art. 53 pkt 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że do utworzenia studiów konieczne jest pozwolenie ministra po spełnieniu odpowiednich warunków. Ze stanem na dzień złożenia wniosków uczelnia musi spełniać następujące wymagania (pkt 6):

„1) posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub 2) prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8, i posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu, lub 3) zawarła umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1, albo otrzymuje środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji, o których mowa w art. 390 albo art. 394 ust. 6”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!