Strona główna Wypowiedzi Świadczenia socjalne dla Ukraińców? Bosak przytacza fakty

Świadczenia socjalne dla Ukraińców? Bosak przytacza fakty

Świadczenia socjalne dla Ukraińców? Bosak przytacza fakty

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Konfederacja

(…) polski podatnik finansuje 500+, 800+, rodzinny kapitał opiekuńczy, 300+, kredyty 2-proc. na to, żeby Ukraińcy nabywali tu nieruchomości.

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Na mocy Ustawy pomocowej z 12 marca 2022 roku obywatele Ukrainy, którzy uciekli z dziećmi ze swojego kraju do Polski w wyniku działań wojennych Rosji, mogą korzystać z szeregu świadczeń. Świadczenia przysługują tylko osobom rzeczywiście i legalnie przebywającym na terenie Polski wraz z dzieckiem.
 • ZUS wypłaca obywatelom Ukrainy świadczenie wychowawcze z programu 500+. Na koniec maja br. pobierało je 211,8 tys. Ukraińców, na co państwo wydało 2,4 mld zł.
 • Z kolei z rodzinnego kapitału opiekuńczego korzystało pod koniec maja 29,1 tys. Ukraińców, na co państwo wydało do tego czasu 125,5 mln zł.
 • Świadczenie 300+ z programu „Dobry start” pobierało pod koniec grudnia 2022 roku 150 tys. Ukraińców. Państwo wydało na to 44,6 mln zł.
 • Krzysztof Bosak wspomina także o możliwości korzystania z 2-proc. kredytu. Cudzoziemcy mają taką możliwość, ale muszą spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim zarabiać w złotówkach i płacić podatki. Brakuje aktualnych danych na temat liczby kredytów przyznanych cudzoziemcom.
 • Wypowiedź Krzysztofa Bosaka oceniamy jako prawdę. Rzeczywiście, wszystkie świadczenia, które wymienił, są dostępne dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terenie Polski.

Sprawdzamy wypowiedzi z debaty wyborczej w TVP

Podczas debaty wyborczej w TVP uważnie wypisywaliśmy weryfikowalne wypowiedzi, a 10 z nich sprawdziliśmy jeszcze w trakcie trwania debaty. Wyniki naszych szybkich ustaleń możesz zobaczyć na portalu X.com. Na naszej stronie publikujemy teraz szersze analizy tych wypowiedzi.

Ukraińcy pobierają świadczenie 500+. Na jakich zasadach?

ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ także Ukraińcom. Pieniądze przysługują tym Ukraińcom, którzy legalnie przebywają na terenie Polski i mają pod opieką dziecko. Dziecko także musi mieć ukraińskie obywatelstwo i przybyć z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi.

Ustawa obejmuje także osoby, które nie mają obywatelstwa ukraińskiego, ale pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy i przyjechały do Polski w wyniku działań wojennych Rosji. Świadczenie wypłacane jest także w sytuacji, gdy dziecko zostało urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny. Pieniądze otrzymuje rodzic lub prawny opiekun dziecka.

Inne świadczenia socjalne także dla Ukraińców

Ukraińcy mogą pobierać także inne świadczenia socjalne, na podstawie wspomnianej już ustawy pomocowej. Zgodnie z art. 25 ustawy pomocowej przysługuje im także wsparcie przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Są to zasiłek rodzinny lub dodatek do zasiłku, świadczenia opiekuńcze czy zapomogi od gmin.

Osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie, mają także dostęp do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Przysługuje on na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Wynosi on do 12 tys. zł na dziecko. Pobierający zasiłek decyduje, czy chce otrzymać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Ponadto obywatele Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, mogą ubiegać się o dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, a także o 300+ na każde dziecko do 20. roku życia uczące się w szkole, wypłacane raz w roku.

Warto zaznaczyć, że ZUS wstrzymuje wypłaty świadczeń, gdy dana osoba opuszcza terytorium Polski. Legalność pobytu Ukraińców, którzy uciekli przed wojną do Polski, również ma termin do marca, a w szczególnych przypadkach do sierpnia lub do września 2024 roku. Ta legalność jest podstawą do uzyskania świadczeń.

Kredyt 2-proc. także dla cudzoziemców. Jest jedno „ale”

bezpieczny kredyt 2 proc. na zakup mieszkania mogą się ubiegać nie tylko Polacy do 45. roku życia, lecz także cudzoziemcy. Warunkiem skorzystania z programu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o bezpiecznym kredycie, jest prowadzenie przez cudzoziemca gospodarstwa domowego w Polsce albo poza nią, ale wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo. Wtedy kredyt jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Kredyt udzielany jest tylko w walucie polskiej, a więc mogą o niego ubiegać się cudzoziemcy, którzy większość dochodu uzyskują w złotówkach, a więc płacą podatki w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało mediom na początku sierpnia br., że wnioski od cudzoziemców stanowią tylko 1 proc. wszystkich złożonych. Dane o odsetku kredytów przyznanych cudzoziemcom nie zostały do tej pory zaktualizowane.

Ile Ukraińców pobiera świadczenia? Dane

W maju br. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską podało, ile Ukraińców korzysta ze świadczeń socjalnych. Stan na koniec maja był taki:

 • świadczenie wychowawcze pobierało 211,8 tys. osób,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy – 29,1 tys. osób,
 • dofinansowanie pobytu dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 400 zł miesięcznie – 1,3 tys. osób,
 • świadczenie 300+ pod koniec grudnia 2022 roku pobierało 150 tys. osób.

Ministerstwo odniosło się też do pytania, ile państwo wydało na pomoc Ukraińcom. Od uchwalenia ustawy pomocowej do lipca 2023 roku wydano 2,4 mld zł na program „Rodzina 500+”, na program „Dobry start”: 44,6 mln zł, na rodzinny kapitał opiekuńczy: 125,5 mln zł oraz na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna: 4,8 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!