Strona główna Wypowiedzi Czy obcokrajowcy dostają Bezpieczny kredyt 2 proc.?

Czy obcokrajowcy dostają Bezpieczny kredyt 2 proc.?

Czy obcokrajowcy dostają Bezpieczny kredyt 2 proc.?

Waldemar Buda

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

[…] beneficjenci BK2 proc. [Bezpieczny kredyt 2 proc. – przyp. Demagog] spoza PL są na poziomie poniżej 1 proc. i najczęściej tylko przy związkach mieszanych z obywatelem PL.

X, 13.09.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

X, 13.09.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Program Bezpieczny kredyt 2 proc. zaczął obowiązywać na mocy ustawy od 1 lipca 2023 roku. 
 • Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii do 11 września udzielono 7 682 kredytów.
 • Biuro ministra Waldemara Budy odpowiedziało nam, że dane dotyczące odsetka obcokrajowców zostały zmierzone tylko raz. Według stanu na 1 sierpnia 2023 roku niewiele ponad 1 proc. udzielonych kredytów przyznano osobom spoza Polski. Dodatkowo część obcokrajowców składała wniosek wspólnie ze swoim polskim małżonkiem.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował nas, że nie dysponuje danymi o liczbie cudzoziemców, którzy zostali beneficjentami programu. Zarówno Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jak i BGK nie dostarczają cyklicznie informacji w tym zakresie.
 • Od sierpnia liczba wydanych kredytów wzrosła, co mogło wpłynąć na odsetek obcokrajowców wśród beneficjentów. Nie jest znana dokładna liczba obcokrajowców, którzy do września zostali beneficjentami Bezpiecznego kredytu. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako nieweryfikowalną.

Konfederacja atakuje, minister Buda odpowiada

13 września na portalu X jeden z przewodniczących Konfederacji – Sławomir Mentzen – zamieścił wpis atakujący rząd i jego najnowszy program Bezpieczny kredyt 2 proc. Zarzucił on rządzącym, że w ten sposób polscy podatnicy „finansują Ukraińców”.

Już godzinę później swoją odpowiedź w tej sprawie wystosował odpowiedzialny za program Waldemar Buda. Zdaniem ministra takie ataki to próby „przykrycia postulatów” Konfederacji, przez które partia ta miała rzekomo tracić poparcie w sondażach. W celu obalenia antyukraińskiej narracji minister Buda poinformował, że spośród udzielonych kredytów mniej niż 1 proc. beneficjentów nie miało obywatelstwa polskiego.

Nowy program mieszkaniowy rządu

Program Bezpieczny kredyt 2 proc. zaczął obowiązywać 1 lipca b.r. na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W art. 29 zapisano zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie o rodzinnym kredycie mieszkaniowym, uzupełniły ją m.in. o przepisy dotyczące Bezpiecznego kredytu 2 proc.

W rozdziale 3. ustawy, dotyczącym Bezpiecznego kredytu, znaleźć możemy warunki, jakie należy spełnić, by starać się o kredyt. Warunkiem koniecznym jest brak własnego mieszkania lub domu. Dodatkowo wnioskodawca nie może mieć skończonych 45 lat w momencie składania wniosku. 

Warto dodać, że program dopuszcza możliwość udzielenia kredytu osobie bez wkładu własnego, z kolei maksymalny dopuszczalny wkład własny wynosi 200 tys. Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie BGK.

Program cieszy się sporym zainteresowaniem

Na portalu X Ministerstwo udostępniło informację, z której wynika, że dotychczas w ramach programu zostało złożonych ponad 47 tys. wniosków o kredyt. Z kolei łączna kwota udzielonych kredytów wyniosła ponad 2,9 mld zł.

Z otrzymanej od Ministerstwa Rozwoju i Technologii odpowiedzi wynika, że do 11 września b.r. udzielono 7 682 kredytów. Ministerstwo nie podało nam jednak danych dotyczących osób innej narodowości, które są beneficjentami tego programu. W tym celu skontaktowaliśmy się z BGK i biurem ministra Waldemara Budy.

Beneficjentami kredytu 2 proc. są również obcokrajowcy

Po 2 tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź od biura ministra Budy. Z nadesłanego pisma wynika, że nieco ponad 1 proc. złożonych wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc. stanowiły wnioski złożone przez obcokrajowców. Dodatkowo sekretariat podkreślił, że:

„dane procentowe obejmują liczbę wniosków, gdzie co najmniej jednym z kredytobiorców jest obywatel krajów spoza Polski. Zatem część spośród obcokrajowców składających wniosek o bezpieczny kredyt 2% składa go wspólnie wraz ze swoim polskim małżonkiem. Ponadto należy zaznaczyć, że wśród obcokrajowców znajdują się osoby różnych narodowości”.

Należy jednak zaznaczyć, że otrzymane dane opisują stan na 1 sierpnia 2023 roku, czyli cztery tygodnie po wejściu w życie nowego programu. Do połowy września liczba wydanych kredytów wzrosła, przez co mógł zmienić się odsetek cudzoziemców wśród jego beneficjentów.

BGK i MRiT nie zbierają cyklicznych danych

Dane, którymi dysponował sekretariat ministra Waldemara Budy, pochodzą z początku sierpnia. Mimo to dostaliśmy wyjaśnienie, że zarówno BGK, jak i Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie są zobowiązane do cyklicznego zbierania informacji w zakresie narodowości osób wnioskujących o kredyt.

Jak czytamy w odpowiedzi, informacja o odsetku kredytów przyznanych obcokrajowcom została wskazania jednorazowo. W związku z tym „stanowisko przekazane przez BGK wg stanu na 1 sierpnia 2023 roku należy uznać za aktualne”.

Brak obowiązku zbierania danych dotyczących narodowości potwierdził nam także Bank Gospodarstwa Krajowego w odpowiedzi na nasze zapytanie o liczbę beneficjentów Bezpiecznego kredytu niebędących Polakami. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!