Strona główna Wypowiedzi Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Ilu z nich podjęło już pracę? [AKTUALIZACJA]

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Ilu z nich podjęło już pracę? [AKTUALIZACJA]

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Ilu z nich podjęło już pracę? [AKTUALIZACJA]

Paweł Szefernaker

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

To jest ok. 1 mln 300 tys. osób (uchodźców z Ukrainy pozostających w Polsce – przyp. Demagog), z czego 600 tys. to są osoby w wieku produktywnym, osoby dorosłe, które mogą podjąć pracę. 450 tys. z 600 tys. to są osoby, które podjęły legalnie pracę w Polsce.

Gość Wydarzeń, 16.09.2022

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 16.09.2022

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Na 16 września 1 379 470 uchodźców z Ukrainy otrzymało w Polsce tymczasowe schronienie lub tymczasowy azyl.
 • 24 sierpnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała, że 420 tys. obywateli Ukrainy znalazło w Polsce pracę. 
 • Skierowaliśmy zapytanie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu uzyskania możliwie najnowszych danych koniecznych do weryfikacji wypowiedzi. Do czasu uzyskania tych danych wypowiedź uznajemy za jako nieweryfikowalną.
 • [Aktualizacja 12.10.2022] Według danych MRiPS – spośród 772 tys. dorosłych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską inwazją i mają nadany numer PESEL UKR – pracowało ponad 180 tys. osób.
 • Do 6 października zarejestrowano 545 tys. powiadomień o podjęciu zatrudnienia przez obywatela Ukrainy dla 426 tys. osób.
 • Z racji, że dane udostępnione nam przez MRiPS nie uwzględniają obecnie osób zarejestrowanych w systemie KRUS oraz na umowach o dzieło, nie jesteśmy w stanie realnie ocenić, jaka część ukraińskich uchodźców podjęła pracę w Polsce.
 • W związku z tym ocena wypowiedzi Pawła Szefernakera pozostaje niezmieniona.

Polska ważnym punktem dla uciekających Ukraińców

Polska od początku wojny w Ukrainie jest najczęściej wybieranym kierunkiem dla ukraińskich osób uchodźczych. Często stanowi również pierwszy kraj, z którego podróżują dalej.

Straż Graniczna raportuje, że od 24 lutego do 22 września przez polsko-ukraińską granicę w kierunku Polski przeszło 6,48 mln osób. Z kolei w czasie od 24 lutego do 21 września w stronę Ukrainy odprawiono 4,71 mln osób.


Według informacji na 20 września 2022, zawartych na stronie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Ukrainę opuściło 13,082 mln osób. Z kolei do Ukrainy przez granicę przeszło 6,088 mln osób, czyli mniej niż połowa opuszczających kraj.

Ukraińscy uchodźcy w Polsce – co mówią dane?

Według danych zebranych przez Komisję Europejską Polska jest krajem, który przyjął najwięcej ukraińskich uchodźców. Do dnia wypowiedzi Pawła Szefernakera, czyli 16 września 2022 roku, 1 379 470 osób otrzymało tymczasowe schronienie lub tymczasowy azyl.

Liczby dotyczące uchodźców z Ukrainy zatrudnionych w Polsce nie są aktualizowane na bieżąco. Najnowsze dane pochodzą z wywiadu minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, która w Polskim Radiu przekazała, że do 24 sierpnia 420 tys. obywateli Ukrainy znalazło pracę w Polsce. 

Wcześniej, 3 sierpnia, resort podał dane, zgodnie z którymi w Polsce prawie 380 tys. obywateli Ukrainy znalazło pracę. Dokładne dane, podane na Twitterze ministerstwa 2 sierpnia, wskazywały na liczbę 372 tys. 


W celu zweryfikowania wypowiedzi wysłaliśmy zapytanie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dokładną liczbę obywateli Ukrainy, którzy są w wieku produkcyjnym, oraz o to, jaka część z nich znalazła pracę możliwie najbliżej stanu na 16 września 2022 roku.

[Aktualizacja, 12.10.2022]

Dane MRiPS – pracujący w Polsce obywatele Ukrainy

odpowiedzi na zapytanie skierowane do MRiPS dowiedzieliśmy się, że zgodnie ze stanem na dzień 6 października 2022 w Polsce zarejestrowano 545 tys. powiadomień o podjęciu zatrudnienia przez obywatela Ukrainy dla 426 tys. osób. 

Ponadto z końcem sierpnia 2022 roku w Polsce było 180 tys. ubezpieczonych osób z obywatelstwem Ukrainy, które przekroczyły granicę polsko–ukraińską po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Osoby te uzyskały numer PESEL z dopiskiem UKR. 

Dane te nie obejmują danych z KRUS oraz osób zatrudnionych na umowy o dzieło, ponieważ Ministerstwo obecnie nie dysponuje tymi danymi.

Według MRiPS należy przyjąć, że, według danych na koniec sierpnia, spośród 772 tys. dorosłych osób z nadanym PESEL UKR pracowało powyżej 180 tys. obywateli Ukrainy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!