Strona główna Wypowiedzi Ukraina nie chce komisji ws. Buczy? Ona już powstała

Ukraina nie chce komisji ws. Buczy? Ona już powstała

Ukraina nie chce komisji ws. Buczy? Ona już powstała

Janusz Korwin-Mikke

Konfederacja

Fakty: 1. Francuscy maquis po wyzwoleniu w 1945 zamordowali bez sądu ok. 9000 kolaborantów; 2. Niemcy po wykryciu mordu w Katyniu powołali międzynarodową komisję; 3. Ukraińcy takiej komisji w/s Buczy nie powołali; – a dalej to myślcie sami. Myślenie nie boli.

Twitter, 31.03.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Twitter, 31.03.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Rada Praw Człowieka ONZ powołała międzynarodową komisję, której zadaniem było zbadanie naruszeń praw jednostki i prawa humanitarnego na terenie Ukrainy.
  • Komisja ustaliła, że rosyjskie wojsko było odpowiedzialne za masowe egzekucje ukraińskich cywilów m.in. w Buczy.
  • Ukraina podjęła wysiłki na rzecz powołania międzynarodowego zespołu badającego zbrodnie wojenne na jej terytorium. Do współpracy przyłączyło się sześć państw UE (w tym Polska), a także Stany Zjednoczone.
  • Na rok po wyzwoleniu Buczy spod rosyjskiej okupacji, 31 marca 2023 roku, odbył się międzynarodowy szczyt „Bucha Summit” dotyczący odpowiedzialności za zbrodnie wojenne popełnione na terytorium Ukrainy.
  • W związku z powyższym wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego uznajemy za fałszywą.

Janusz Korwin-Mikke kolejny raz powiela fake newsy o Buczy

Ukraińcy są odpowiedzialni za zbrodnie, które miały miejsce w Buczy – przekonywał wprost Janusz Korwin-Mikke. To nieprawdziwa informacja, którą weryfikowaliśmy w Demagogu już wielokrotnie. Liczne dowody zebrane przez dziennikarzy śledczych i organizacje pozarządowe wskazują na winę Rosji.

Tym razem poseł Konfederacji był bardziej enigmatyczny niż w przypadku wcześniejszych wypowiedzi. Polityk insynuował, że Ukraińcy rzekomo nie powołali międzynardowej komisji w obawie przed pociągnięciem ich do odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego.

Komisja pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych

Rada Praw Człowieka ONZ (UNHRC) 4 marca powołała międzynarodową niezależną komisję śledczą ds. Ukrainy. Jej celem było zbadanie naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego na terenie naszego wschodniego sąsiada. W tym celu komisja zbierała materiał dowodowy. Finalnie wyniki jej dochodzenia zaprezentowano w marcu br.

Komisja na podstawie zgromadzonych dowodów stwierdziła, że rosyjskie siły zbrojne dokonywały egzekucji na ludności cywilnej w 17 miejscowościach obwodu czernihowskiego, charkowskiego, kijowskiego i sumskiego. Największą liczbę egzekucji dokonano w obwodzie kijowskim, w tym w Buczy.

Ostateczny dokument jest potwierdzeniem wcześniejszych śledztw komisji. W raporcie z czerwca 2022 roku wskazano, że Rosjanie zamordowali w Buczy przynajmniej 50 cywilów. Z kolei we wrześniu przewodniczący komisji Erik Møse – powołując się na dotychczasowe ustalenia – jednoznacznie podkreślił, że w Ukrainie rosyjskie wojsko popełniło zbrodnie wojenne.

Wysiłki Ukrainy na rzecz umiędzynarodowienia śledztwa

Sama Ukraina również zainicjowała utworzenie międzynarodowego zespołu odpowiedzialnego za zebranie materiału ws. zbrodni popełnianych na jej terytorium. Już w lutym 2022 roku doszło do porozumienia z Polską i z Litwą, na mocy którego powołano wspólny zespół śledczy.

Z czasem inicjatywa poszerzyła się o kolejne państwa: Estonię, Łotwę, Słowację i Rumunię. Do kooperacji dołączył się także Międzynarodowy Trybunał Karny oraz agencja UE – Eurojust. Na tym jednak nie poprzestano.

Na początku marca br. w Ukrainie 7 państw zawarło memorandum o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Współpraca ma dotyczyć wsparcia w zakresie śledztw dotyczących potencjalnych zbrodni wojennych w Ukrainie.

Ponadto w trakcie spotkania ogłoszono powstanie Międzynarodowego Centrum Ścigania Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA) w ramach wspomnianego Eurojustu. Jego zadaniem będzie zbieranie materiału dowodowego niezbędnego do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców (decydentów) zbrodni popełnianych w Ukrainie.

Przedstawiciele Ukrainy podejmują działania dążące do umiędzynarodowienia śledztwa w sprawie zbrodni wojennych i są otwarci na współpracę z kolejnymi państwami i instytucjami. Pod koniec marca 2023 roku opublikowana została Deklaracja Buczańska dotycząca zbadania rosyjskich zbrodni wojennych. Powstała ona po międzynarodowym szczycie „Bucha Summit”, zorganizowanym w pierwszą rocznicę wyzwolenia Buczy spod rosyjskiej okupacji. W wydarzeniu udział wziął m.in. prezydent Andrzej Duda.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!