Czas czytania: około min.

Ukraina nie chce komisji ws. Buczy? Ona już powstała

05.04.2023 godz. 9:51

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Analiza w pigułce

  • Rada Praw Człowieka ONZ powołała międzynarodową komisję, której zadaniem było zbadanie naruszeń praw jednostki i prawa humanitarnego na terenie Ukrainy.
  • Komisja ustaliła, że rosyjskie wojsko było odpowiedzialne za masowe egzekucje ukraińskich cywilów m.in. w Buczy.
  • Ukraina podjęła wysiłki na rzecz powołania międzynarodowego zespołu badającego zbrodnie wojenne na jej terytorium. Do współpracy przyłączyło się sześć państw UE (w tym Polska), a także Stany Zjednoczone.
  • Na rok po wyzwoleniu Buczy spod rosyjskiej okupacji, 31 marca 2023 roku, odbył się międzynarodowy szczyt „Bucha Summit” dotyczący odpowiedzialności za zbrodnie wojenne popełnione na terytorium Ukrainy.
  • W związku z powyższym wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego uznajemy za fałszywą.

Janusz Korwin-Mikke kolejny raz powiela fake newsy o Buczy

Ukraińcy są odpowiedzialni za zbrodnie, które miały miejsce w Buczy – przekonywał wprost Janusz Korwin-Mikke. To nieprawdziwa informacja, którą weryfikowaliśmy w Demagogu już wielokrotnie. Liczne dowody zebrane przez dziennikarzy śledczych i organizacje pozarządowe wskazują na winę Rosji.

Tym razem poseł Konfederacji był bardziej enigmatyczny niż w przypadku wcześniejszych wypowiedzi. Polityk insynuował, że Ukraińcy rzekomo nie powołali międzynardowej komisji w obawie przed pociągnięciem ich do odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego.

Komisja pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych

Rada Praw Człowieka ONZ (UNHRC) 4 marca powołała międzynarodową niezależną komisję śledczą ds. Ukrainy. Jej celem było zbadanie naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego na terenie naszego wschodniego sąsiada. W tym celu komisja zbierała materiał dowodowy. Finalnie wyniki jej dochodzenia zaprezentowano w marcu br.

Komisja na podstawie zgromadzonych dowodów stwierdziła, że rosyjskie siły zbrojne dokonywały egzekucji na ludności cywilnej w 17 miejscowościach obwodu czernihowskiego, charkowskiego, kijowskiego i sumskiego. Największą liczbę egzekucji dokonano w obwodzie kijowskim, w tym w Buczy.

Ostateczny dokument jest potwierdzeniem wcześniejszych śledztw komisji. W raporcie z czerwca 2022 roku wskazano, że Rosjanie zamordowali w Buczy przynajmniej 50 cywilów. Z kolei we wrześniu przewodniczący komisji Erik Møse – powołując się na dotychczasowe ustalenia – jednoznacznie podkreślił, że w Ukrainie rosyjskie wojsko popełniło zbrodnie wojenne.

Wysiłki Ukrainy na rzecz umiędzynarodowienia śledztwa

Sama Ukraina również zainicjowała utworzenie międzynarodowego zespołu odpowiedzialnego za zebranie materiału ws. zbrodni popełnianych na jej terytorium. Już w lutym 2022 roku doszło do porozumienia z Polską i z Litwą, na mocy którego powołano wspólny zespół śledczy.

Z czasem inicjatywa poszerzyła się o kolejne państwa: Estonię, Łotwę, Słowację i Rumunię. Do kooperacji dołączył się także Międzynarodowy Trybunał Karny oraz agencja UE – Eurojust. Na tym jednak nie poprzestano.

Na początku marca br. w Ukrainie 7 państw zawarło memorandum o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Współpraca ma dotyczyć wsparcia w zakresie śledztw dotyczących potencjalnych zbrodni wojennych w Ukrainie.

Ponadto w trakcie spotkania ogłoszono powstanie Międzynarodowego Centrum Ścigania Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA) w ramach wspomnianego Eurojustu. Jego zadaniem będzie zbieranie materiału dowodowego niezbędnego do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców (decydentów) zbrodni popełnianych w Ukrainie.

Przedstawiciele Ukrainy podejmują działania dążące do umiędzynarodowienia śledztwa w sprawie zbrodni wojennych i są otwarci na współpracę z kolejnymi państwami i instytucjami. Pod koniec marca 2023 roku opublikowana została Deklaracja Buczańska dotycząca zbadania rosyjskich zbrodni wojennych. Powstała ona po międzynarodowym szczycie „Bucha Summit”, zorganizowanym w pierwszą rocznicę wyzwolenia Buczy spod rosyjskiej okupacji. W wydarzeniu udział wziął m.in. prezydent Andrzej Duda.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.