Czas czytania: około min.

Unijna kwota mleczna

04.02.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

O ile w Polsce kwoty mleczne zostały już przekroczone, o tyle w całej UE nie wykorzystano ogólnej kwoty mlecznej.

Na podstawie opracowań Senatu RP dot. konferencji “Stan przygotowania Polski i UE do zniesienia kwot mlecznych” wiemy, iż za przekroczenie limitu za rok kwotowy 2013/2014 rolnicy muszą zapłacić ok. 200 mln zł. Zaś za rok kwotowy 2014/2015 przekroczono już kwotę o ok. 8% (poprzednio 1,68%).

Jeśli chodzi o Unię Europejską, z danych wynika, że wykorzystanie kwot jest na poziomie -4,6% (poniżej ustalonych kwot produkcyjnych dla mleka).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.