Strona główna Wypowiedzi Unijna kwota mleczna

Unijna kwota mleczna

Unijna kwota mleczna

Zbigniew Kuźmiuk

Polska w tamtym roku przekroczyła kwoty [głos w studiu: Tak jest, o 30 gr na kilogramie.] …mleczne, ale Unia Europejska nie wykorzystała ogólnounijnej kwoty mlecznej.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata polityczna Jedynki, 27.01.2015

O ile w Polsce kwoty mleczne zostały już przekroczone, o tyle w całej UE nie wykorzystano ogólnej kwoty mlecznej.

Na podstawie opracowań Senatu RP dot. konferencji “Stan przygotowania Polski i UE do zniesienia kwot mlecznych” wiemy, iż za przekroczenie limitu za rok kwotowy 2013/2014 rolnicy muszą zapłacić ok. 200 mln zł. Zaś za rok kwotowy 2014/2015 przekroczono już kwotę o ok. 8% (poprzednio 1,68%).

Jeśli chodzi o Unię Europejską, z danych wynika, że wykorzystanie kwot jest na poziomie -4,6% (poniżej ustalonych kwot produkcyjnych dla mleka).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy