Czas czytania: około min.

W jaki sposób nastąpiła redukcja skrajnego ubóstwa?

28.08.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W naszej analizie i idącej za nią ocenie braliśmy pod uwagę jedynie fragment dotyczący prognozowanej liczby urodzeń; jeśli chodzi o pozostałe twierdzenia, to są one nieweryfikowalne ze względu na ich nieprecyzyjność lub prognozy na przyszłość.

Liczba urodzeń w Polsce w 2016 r. wyniosła ok. 382 tys., czyli o 15 tysięcy więcej niż w 2015 r. Jeżeli chodzi o prognozy GUSu opracowane w 2014 r., w tym roku liczba urodzeń ma wynieść od ok. 346 do ok. 378 tys.

400 tysięcy urodzeń – to cel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 r., o którym mówiła minister Elżbieta Rafalska. Nie jest on jednak wymieniony w żadnej publikacji GUS. Według ostatnich danych GUS z zeszłego tygodnia – do końca czerwca urodziło się 200,1 tys. dzieci, o prawie 15 tys. więcej niż w zeszłym roku. Wypowiedź Bartosza Marczuka uznajemy za manipulację, bo wspomina jedynie o dolnej granicy prognozy GUSu nie wspominając o górnym pułapie który był prognozowany.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zasięg skrajnego ubóstwa w gospodarstwach domowych z co najmniej 2 dziećmi w wieku 0-17 lat wyniósł w 2016 r. 5,9%, podczas gdy w 2015 r. zasięg ten wyniósł 6,5%. Największy spadek skrajnego ubóstwa miał miejsce w rodzinach wielodzietnych (z co najmniej 3 dzieci w wieku 0-17 lat): w 2016 r. wyniósł on 9,9%, a w 2015 r. wyniósł on 16,7%.

 

 

Share The Facts
Bartosz Marczuk
podsekretarz stanu w ministerstwie Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej

 

Prognoza GUS mówiła o 346 tys.(urodzeń w 2017 r.).

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub