Strona główna Wypowiedzi W jaki sposób nastąpiła redukcja skrajnego ubóstwa?

W jaki sposób nastąpiła redukcja skrajnego ubóstwa?

W jaki sposób nastąpiła redukcja skrajnego ubóstwa?

Bartosz Marczuk

Dowody sa w danych GUS.Np.ogromna redukcja skrajnego ubóstwa dzieci (to wielka wartosc),czy ok. 400k urodzeń w 2017 (prognoza mowila o 346k)

— Bartosz Marczuk (@BartoszMarczuk) August 17, 2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

W naszej analizie i idącej za nią ocenie braliśmy pod uwagę jedynie fragment dotyczący prognozowanej liczby urodzeń; jeśli chodzi o pozostałe twierdzenia, to są one nieweryfikowalne ze względu na ich nieprecyzyjność lub prognozy na przyszłość.

Liczba urodzeń w Polsce w 2016 r. wyniosła ok. 382 tys., czyli o 15 tysięcy więcej niż w 2015 r. Jeżeli chodzi o prognozy GUSu opracowane w 2014 r., w tym roku liczba urodzeń ma wynieść od ok. 346 do ok. 378 tys.

400 tysięcy urodzeń – to cel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 r., o którym mówiła minister Elżbieta Rafalska. Nie jest on jednak wymieniony w żadnej publikacji GUS. Według ostatnich danych GUS z zeszłego tygodnia – do końca czerwca urodziło się 200,1 tys. dzieci, o prawie 15 tys. więcej niż w zeszłym roku. Wypowiedź Bartosza Marczuka uznajemy za manipulację, bo wspomina jedynie o dolnej granicy prognozy GUSu nie wspominając o górnym pułapie który był prognozowany.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zasięg skrajnego ubóstwa w gospodarstwach domowych z co najmniej 2 dziećmi w wieku 0-17 lat wyniósł w 2016 r. 5,9%, podczas gdy w 2015 r. zasięg ten wyniósł 6,5%. Największy spadek skrajnego ubóstwa miał miejsce w rodzinach wielodzietnych (z co najmniej 3 dzieci w wieku 0-17 lat): w 2016 r. wyniósł on 9,9%, a w 2015 r. wyniósł on 16,7%.

 

 

Share The Facts
Bartosz Marczuk
podsekretarz stanu w ministerstwie Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej

 

Prognoza GUS mówiła o 346 tys.(urodzeń w 2017 r.).

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!