Strona główna Wypowiedzi Wartość dodana produkcji rolniczej. Rekordowy 2022 rok

Wartość dodana produkcji rolniczej. Rekordowy 2022 rok

Wartość dodana produkcji rolniczej. Rekordowy 2022 rok

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa
Prawo i Sprawiedliwość

Sprawdziłem dokładnie dane. Jest taka kategoria „wartość dodana w produkcji rolniczej”. To jest, krótko mówiąc, to co rolnictwo wyprodukowało, wszystko, co wyprodukowało, minus to, co samo zjadło w ramach tej produkcji, pasze, którą zwierzęta zjadły. I teraz ta produkcja dodana (w Polsce – przyp. Demagog) w 2010 roku wynosiła 8 mld euro, w 2015 też 8 mld euro, a w 2022: 12 mld euro. Wzrosła ta wartość dodana produkcji rolniczej w tym okresie 2015–2022 o 50 proc. W skali całej Unii o 41 proc.

Gość Radia Zet, 08.05.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia Zet, 08.05.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Wartości dodana produkcji rolnej to różnica między wytworzonymi produktami i usługami w rolnictwie a zużytymi materiałami w produkcji.
  • Wartość dodana produkcji rolnej w Polsce w 2010 roku wynosiła 8,2 mld euro. W 2015 było to 7,8 mld euro, a w 2022 roku: 12,1 mld euro (dane aktualne w dniu wypowiedzi polityka).
  • Oznaczałoby to, że Polska między 2015 a 2022 rokiem odnotowało wzrost rzędu 54 proc. W UE w tym samym czasie wzrost wyniósł 38 proc.
  • Na tej podstawie wypowiedź Janusza Wojciechowskiego oceniamy jako prawdę.

Czym jest wartość dodana w produkcji rolniczej?

Janusz Wojciechowski w programie „Gość Radia Zet” mówił o sytuacji polskiej wsi i o procesie zmniejszania wielkości gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą. W kontrze do poglądu, że polska wieś jest w złej sytuacji, stwierdził, że wartość dodana w produkcji rolniczej podwoiła się w latach w 2015–2022, a jej wzrost był większy niż średnia unijna.

Wartość dodana brutto produkcji rolnej tróżnica między globalną produkcją rolniczą a zużyciem pośrednim. Oblicza się ją poprzez odjęcie od wartości globalnej produkcji (całości wytworzonych  produktów i usług) wartości zużycia pośredniego, czyli własnych produktów rolnych lub zakupionych dóbr takich jak paliwo, energia i cudze usługi, które były niezbędne podczas produkcji.

Rekordowy 2022 rok

W latach 2008–2022 wartość dodana produkcji rolniczej wahała się od 6,7 mld euro do 14 mld euro. Rekordową wielkość osiągnęła w 2022 roku. Warto jednak wspomnieć, że Eurostat dokonał aktualizacji danych. W dniu wypowiedzi Janusza Wojciechowskiego dostępne statystyki mówiły o 12 mld euro (a nie – o 14 mld euro) w 2022 roku. Dlatego to właśnie tę wartość uwzględnimy do oceny.

W okresie rządów PO-PSL przeciętna wartość dodana produkcji rolnej (mediana) była niższa niż ta za rządów PiS. W latach 2008–2015 jej przeciętna wartość wynosiła 8,2 mld euro. Z kolei w okresie 2016–2022 mowa o wielkości rzędu 9,8 mld euro.

Wartość dodana produkcji rolniczej zaczęła wyraźnie wzrastać po 2017 roku. Można to zauważyć na poniższym wykresie.

Co z UE?

Podobnie sytuacja prezentuje się w Unii Europejskiej. W 2017 roku widać wzrost wartości dodanej produkcji rolniczej. W okresie, o którym mówi Janusz Wojciechowski, w UE odnotowano wzrost o 38 proc.: ze 159 mld euro do 219,5 mld euro (po aktualizacji danych – 222,2, mld euro).

Obecnie krajem o najwyższej wartości dodanej produkcji rolnej w UE jest Francja (43,5 mld euro). Kolejne są Włochy (37,2 mld euro), Niemcy (30,2 mld euro) oraz Hiszpania (28,3 mld euro). Polska plasuje się na piątym miejscu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!