Strona główna Wypowiedzi Warunki umowy przystąpienia Polski do UE

Warunki umowy przystąpienia Polski do UE

Warunki umowy przystąpienia Polski do UE

Bronisław Komorowski

No to nie wiem, jak jego [Andrzeja Dudy] zaplecze polityczne, PiS, głosowało. Mam nadzieję, że głosowało o ile pani się nie myli, głosowało za członkostwem Polski do Unii, a tam w traktacie jest zapisane także i wejście do strefy euro, (…)

http://www.starybip.luw.pl/cudzoziemcy.zatr/traktat_o_przystapieniu_Polski_do_Unii_Europejskiej.rtf, 16.04.2003

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

http://www.starybip.luw.pl/cudzoziemcy.zatr/traktat_o_przystapieniu_Polski_do_Unii_Europejskiej.rtf, 16.04.2003

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W samym Sejmie nie odbyło się żadne głosowanie dotyczące stricte kwestii wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 7 kwietnia 1994 roku informacja rządu na temat planowanego złożenia wniosku o członkostwo w Unii została jednomyślnie przyjęta przez Sejm, natomiast 17 kwietnia 2003 roku Sejm podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na ratyfikację traktatu akcesyjnego na drodze wiążącego ogólnokrajowego referendum w czerwcu 2003 r. W prowadzonej przez siebie kampanii przedreferendalnej Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie zachęcało do głosowania za wejściem polski do UE.

Jeśli natomiast chodzi o nastawienie elektoratu, to według raportów TNS OBOP (czerwiec 2003) i CBOS (marzeckwiecień 2003) zdecydowana większość osób identyfikujących się jako wyborcy PiS wyrażała swoje poparcie dla integracji z Unią Europejską i zamiar głosowania w zbliżającym się referendum za wstąpieniem do niej.

Artykuł 4 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia oraz dostosowań, dołączonego do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stwierdza, że Polska i pozostałe dziewięć państw wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej będą uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej jako państwa członkowskie objęte derogacją. Oznacza to, iż są one wyłączone z unii walutowej na zasadach określonych w artykułach 139-144 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) do czasu spełnienia przez nie kryteriów konwergencji, czyli warunków niezbędnych do przyjęcia przez państwo waluty euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!