Czas czytania: około min.

Warunki umowy przystąpienia Polski do UE

31.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Wojciech Grzędziński / prezydent.pl / CC BY-SA 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

W samym Sejmie nie odbyło się żadne głosowanie dotyczące stricte kwestii wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 7 kwietnia 1994 roku informacja rządu na temat planowanego złożenia wniosku o członkostwo w Unii została jednomyślnie przyjęta przez Sejm, natomiast 17 kwietnia 2003 roku Sejm podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na ratyfikację traktatu akcesyjnego na drodze wiążącego ogólnokrajowego referendum w czerwcu 2003 r. W prowadzonej przez siebie kampanii przedreferendalnej Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie zachęcało do głosowania za wejściem polski do UE.

Jeśli natomiast chodzi o nastawienie elektoratu, to według raportów TNS OBOP (czerwiec 2003) i CBOS (marzeckwiecień 2003) zdecydowana większość osób identyfikujących się jako wyborcy PiS wyrażała swoje poparcie dla integracji z Unią Europejską i zamiar głosowania w zbliżającym się referendum za wstąpieniem do niej.

Artykuł 4 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia oraz dostosowań, dołączonego do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stwierdza, że Polska i pozostałe dziewięć państw wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej będą uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej jako państwa członkowskie objęte derogacją. Oznacza to, iż są one wyłączone z unii walutowej na zasadach określonych w artykułach 139-144 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) do czasu spełnienia przez nie kryteriów konwergencji, czyli warunków niezbędnych do przyjęcia przez państwo waluty euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub