Strona główna Wypowiedzi Wizy dla osób z Azji i Afryki. Ile ich wydano przez ostatnie 2,5 roku?

Wizy dla osób z Azji i Afryki. Ile ich wydano przez ostatnie 2,5 roku?

Wizy dla osób z Azji i Afryki. Ile ich wydano przez ostatnie 2,5 roku?

Jan Grabiec

Minister - członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

W Polsce mówimy o 250 tys. wiz wydanych obywatelom Afryki i Azji przez ostatnie 2,5 roku.

Gość Radia ZET, 18.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 18.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • W związku z tzw. aferą wizową MSZ wydało oświadczenie, w którym podało najważniejsze dane dotyczące polityki wizowej.
  • załączniku I do oświadczenia resort opublikował dane dotyczące liczby wiz obywatelom państw innych niż Ukraina i Białoruś, wydanych w ciągu ostatnich 30 miesięcy.
  • Z danych wynika, że 374 753 wizy wydano obywatelom innych państw niż Ukraina i Białoruś. W zależności, czy uznamy Turcję za państwo europejskie czy azjatyckie, liczba wydanych wiz dla mieszkańców Azji i Afryki wynosiła 250 lub 300 tys.
  • Jednoznaczne sklasyfikowanie Turcji jako państwa europejskiego lub azjatyckiego budzi wątpliwości. Państwo to w przeszłości podejmowało jednak próby integracji z UE, dlatego uznaliśmy je za europejskie. W związku z tym wypowiedź Jana Grabca oceniamy jako prawdę.

 

Dane na temat liczby wiz dla mieszkańców Azji i Afryki znajdziesz w tym pliku.

Ta analiza powstała we współpracy Stowarzyszenia Demagog z Radiem ZET w ramach fact-checkingowego projektu przedwyborczego.

Afera wizowa i powrót tematu polityki migracyjnej

Wraz z wybuchem tzw. afery wizowej, czyli wykryciem nieprawidłowości w procedurze przyznawania wiz przez polskie władze, zdymisjonowany został wiceminister spraw zagranicznych – Piotr Wawrzyk. Głos w tej sprawie zabrał także minister Zbigniew Rau, który nie uważa się za winnego całej sytuacji. 

Afera spowodowała, że w polskiej debacie powrócił temat nielegalnej migracji oraz ściągania migrantów do Polski przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Podczas audycji w porannej rozmowie Radia ZET poseł PO Jan Grabiec przekonywał, że trwający obecnie kryzys migracyjny na Lampedusie jest nieporównywalny z liczbą wiz, jaka została wydana przez polski rząd przez ostatnie 2,5 roku. Według niego liczba ta wynosi 250 tys.

MSZ wydaje oświadczenie i prostuje dezinformację

Aby zapobiec szerzeniu się dezinformacji związanej z wydawaniem wiz, MSZ wydało oświadczenie, w którym wyjaśniło podstawowe informacje dotyczące przyznawania wiz oraz przedstawiło dane liczbowe. 

W wyjaśnieniu znajdziemy m.in. rozróżnienie typów wiz na wizę „C”, czyli jednolitą wizę Schengen, oraz na wizę „D”, czyli wizę krajową. Wiza krajowa uprawnia do pobytu w Polsce na okres dłuższy niż 90 dni. Wiza Schengen na okres krótszy niż 90 dni. Obydwie dają możliwość poruszania się po całej strefie Schengen.

danych MSZ wynika, że przez ostatnie 30 miesięcy zostało wydanych ponad 1,95 mln wiz (krajowych i Schengen). Jak podkreśla resort, aż 1,57 mln wszystkich wiz dotyczyło Ukraińców i Białorusinów. Obywatele pozostałych państw otrzymali łącznie 374 753 wizy.

Turcy, Rosjanie i Hindusi otrzymują najwięcej polskich wiz

załączniku I do oświadczenia MSZ opublikowało listę wszystkich państw, których obywatele otrzymali wizę przez ostatnie 30 miesięcy. Zestawienie to nie uwzględnia obywateli Ukrainy i Białorusi.

W zestawieniu przeważają trzy państwa: Turcja (51,1 tys. wiz), Rosja (44,6 tys.) i Indie (44,2 tys.). Następni na liście – obywatele Kazachstanu – otrzymali 17,2 tys. wiz.

250 tys. wiz wydanych mieszkańcom Azji i Afryki

Wyselekcjonowaliśmy i zebraliśmy w jednym pliku dane na temat łącznej liczby wiz wydanych obywatelom Azji i Afryki. Jeśli uwzględnimy Turcję, liczba wiz wydanych dla osób z Azji i Afryki w ciągu ostatnich 30 miesięcy (2,5 roku) wynosiła prawie 300 tys. W zestawieniu nie uwzględniliśmy obywateli Rosji, gdyż powszechnie państwo to zaliczane jest do Europy. 

Nieco bardziej problematyczne jest sklasyfikowanie Turcji. Państwo to leży w większości w Azji, jednak ze względu na położenie części swoich ziem w Europie oraz historyczne relacje z jej państwami, Turcja bywa zaliczana do państw europejskich. Prowadzone były nawet negocjacje mające pozwolić Turcji na wstąpienie do UE. 

Z tego względu postanowiliśmy nie uwzględniać Turcji w grupie państw azjatyckich. W takiej sytuacji liczba wydanych wiz dla obywateli Azji i Afryki – zgodnie ze słowami Jana Grabca – wyniosła niecałe 250 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!