Czas czytania: około min.

Władysław Kosiniak-Kamysz o emigracji z Polski

08.07.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Ostatnie dane o emigracji zostały opublikowane przez GUS 22.09.2014 r. i opisują okres od 2004 do 2013 r. Rzeczywiście największy wzrost emigracji został zanotowany w latach 2004-2007, czyli bezpośrednio po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W latach 2011- 2013 liczba emigrantów rosła, a więc nie można mówić o jej stabilności.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.