Strona główna Wypowiedzi Włodzimierz Czarzasty o środkach otrzymanych przez Polskę z Unii Europejskiej

Włodzimierz Czarzasty o środkach otrzymanych przez Polskę z Unii Europejskiej

Włodzimierz Czarzasty o środkach otrzymanych przez Polskę z Unii Europejskiej

Włodzimierz Czarzasty

Wicemarszałek Sejmu
Nowa Lewica

My uważamy, jako partia, która Polskę do UE wprowadziła, a Leszek Miller z Cimoszewiczem podpisali traktat, który dał nam 110 mld euro netto do tej pory.

Radio ZET, 18.02.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio ZET, 18.02.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Włodzimierz Czarzasty w swojej wypowiedzi ma na myśli Traktat Ateński(zwany także Traktatem Akcesyjnym) podpisany 16 kwietnia 2003 roku, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przez Premiera Leszka Millera, Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Danutę Hübner. Traktat ten dotyczy przystąpienia do Unii Europejskiej 10 nowych państw, między innymi, Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeśli chodzi o środki otrzymane przez Polskę od Unii Europejskiej to w grudniu 2018 roku Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Finansów opublikował zestawienie transferów finansowych środków unijnych od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedstawia ono stan na koniec grudnia 2018 roku. Saldo rozliczeń pomiędzy Polską, a Unią Europejską wyniosło 107 465 372 197 złotych.

Zgodnie z danymi zawartymi w zestawieniu, transfery z Unii Europejskiej do Polski wyniosły:159 464 801 223 złote. Polska natomiast wpłaciła do do unijnego budżetu: 51 830 666 629 złotych.169 945 237 złotych zostało zwróconych do unijnego budżetu.

Włodzimierz Czarzasty w wywiadzie podaje zaokrągloną liczbę 110 mld. Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!