Czas czytania: około min.

Wydatki na sądownictwo w Polsce na tle krajów unijnych

10.01.2020 godz. 14:10

Wypowiedź

fot. Adam Guz / gov.pl / CC BY 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszego raportu EU Justice Scoreboard, jak również danych Eurostatu, Polska wydaje 0,5% PKB na sądownictwo. Przed nami jest tylko Bułgaria z 0,6% PKB. W Niemczech jest to 0,4% PKB, we Włoszech – 0,3% PKB, z kolei we Francji – 0,2% PKB. Wypowiedź Janusza Wojciechowskiego uznajemy zatem za prawdziwą.

Czym jest EU Justice Scoreboard?

W kwietniu ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała najnowszy raport „The 2019 EU Justice Scoreboard”, tłumaczony na język polski jako „Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości UE 2019”.  

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości jest porównawczym narzędziem informacyjnym, którego celem jest wspieranie UE i państw członkowskich w poprawie skuteczności krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości. Narzędzie to dostarcza obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących jakości, niezależności i efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich.

Tablica wyników przyczynia się do identyfikacji dobrych praktyk, ulepszeń i ewentualnych niedociągnięć. Zaprezentowano w niej obserwowane w czasie tendencje dotyczące funkcjonowania krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości. Nie zawiera ona ogólnej jednolitej klasyfikacji, lecz przegląd sposobu funkcjonowania wszystkich systemów wymiaru sprawiedliwości. Opiera się to na różnych wskaźnikach, które są przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkich państw członkowskich.

W dokumencie znajdziemy między innymi informacje na temat wydatków państw UE na sądownictwo zarówno w stosunku do Produktu Krajowego Brutto, jak i przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto z raportu możemy dowiedzieć o liczbie dni, jaka jest potrzebna, aby zapadł wyrok w danej sprawie, jakimi rodzajami spraw sądy zajmowały się najczęściej oraz przeanalizować dane dotyczące jakości systemu sądownictwa takich jak internetowy dostęp do informacji czy wgląd na temat postępu w danej sprawie.

Wydatki państw członkowskich UE na sądownictwo w raporcie EU Justice Scoreboard 2019

Wśród 28 państw członkowskich UE na 1 miejscu w kategorii wydatków rządowych w stosunku do PKB plasuje się Bułgaria z wynikiem ponad 0,6%. Zaraz za Bułgarią jest Polska z wynikiem 0,5%. Nasi zachodni sąsiedzi Niemcy znajdują się na 8 miejscu z wynikiem nieznacznie poniżej 0,4%. Włosi znajdują się na 10 pozycji – ok. 0,35% zaś Francuzi są 25 – ponad 0,2%.

Należy podkreślić, iż w raporcie Komisji Europejskiej dane w analizowanym segmencie zostały przytoczone za pomocą wykresów słupkowych.

Przytoczone dane liczbowe przez Komisję Europejską bazują na wyliczeniach Eurostatu. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego wydatki rządowe państw w stosunku do PKB w roku 2017 przedstawiały się następująco: 

  • Bułgaria – 0,6%
  • Polska – 0,5%
  • Niemcy – 0,4%
  • Włochy – 0,3%
  • Francja – 0,2%

Statystyki przybliżone przez polskiego Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego mają odzwierciedlenie w danych opublikowanych przez Eurostat, które przytacza również najnowszy raport EU Justice Scoreboard. Zgodnie z tym, uznajemy jego wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub