Strona główna Wypowiedzi Wydobycie węgla. W których krajach jest największe?

Wydobycie węgla. W których krajach jest największe?

Wydobycie węgla. W których krajach jest największe?

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Konfederacja

W ’22 roku wydobyto o 8 mld ton, a więc wzrost o 8 proc. względem ’21 roku. Rekordziści: w Chinach wydobyto 4,5 mld ton, wzrost o 11 proc. W Indiach wydobyto o prawie miliard ton, wzrost o 12 proc. Co więcej, nawet w Unii Europejskiej wzrosło wydobycie […] do 0,35 mld ton, czyli wzrost o 5 proc., nawet w Unii Europejskiej. Gdzie się zwiększyło wydobycie? W Bułgarii, w Czechach i w Niemczech. Tak, w Niemczech.

Bosak & Mentzen, 18.08.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Bosak & Mentzen, 18.08.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według danych Enerdata światowa produkcja węgla w roku 2022 wyniosła 8 685 mln ton. Oznacza to wzrost względem 2021 roku o 655 mln ton (8 proc.).
 • Najwięcej węgla produkują Chiny. W 2022 roku wydobyto w tym kraju 4 430 mln ton węgla. Oznacza to wzrost o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.
 • Na drugim miejscu pod względem wydobycia węgla znalazły się Indie – 937 mln ton w 2022 roku (wzrost o 14 proc. względem roku 2021).
 • W państwach Unii Europejskiej wydobycie wzrosło w 2022 roku o 5 proc. do poziomu 349 mln ton.
 • Również w przypadku Bułgarii, Czech i Niemiec w 2022 roku doszło do wzrostu wydobycia węgla. Produkcja zwiększyła się o: 25,53 proc. w Bułgarii, 11,76 proc. w Czechach i 3,49 proc. w Niemczech.
 • W przypadku Polski wzrost wydobycia węgla między 2021 a 2022 rokiem wyniósł mniej niż 1 proc.

Bosak i Mentzen krytykują unijną politykę klimatyczną

Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen od kilku miesięcy prowadzą program na kanale Konfederacji w serwisie YouTube. W jednym z ostatnich odcinków poświęcili cały segment wzrostowi wydobycia węgla na świecie.

@ruchnarodowy Powrót do węgla? #Bosak #Węgiel #energetyka #energiazwęgla ♬ dźwięk oryginalny – Ruch Narodowy

Bosak wyliczył kraje, które zwiększyły produkcję węgla. Zwrócił też uwagę na wzrost wydobycia w Unii Europejskiej, która przyjęła za cel zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (przede wszystkim metanu) pochodzących z paliw kopalnych.

Chiny i Indie liderami produkcji węgla

Zgodnie z danymi przedstawionymi w serwisie Enerdata produkcja węgla w latach 2021–2022 wzrosła o 655 mln ton (około 8 proc.) do poziomu 8 685 mln ton. To najwięcej od 1990 roku, od którego dostępne są dane. 

Zdecydowanym liderem produkcji węgla na świecie są Chiny. W samym 2022 roku w Państwie Środka wydobyto 4 430 mln ton węgla. Oznacza to wzrost o 418 mln ton – czyli o 10 proc. – względem 2021 roku.

Drugim największym producentem węgla zarówno w 2021, jak i w 2022 roku były Indie. Wydobyły one w tych latach kolejno: 825 mln ton i 937 mln ton węgla. Indie zwiększyły tym samym wydobycie o prawie 14 proc.

W Europie najwięcej węgla produkują Niemcy oraz Polska

Produkcja węgla w UE wzrosła względem 2021 roku o 4,8 proc., osiągając 349 mln ton. Jeśli chodzi o poszczególne państwa, najwięcej węgla w 2022 roku wyprodukowały Niemcy (131 mln ton) oraz Polska (107 mln ton).

Wydobycie węgla wzrosło szczególnie w Bułgarii: o 25,5 proc. (z ok. 28,3 mln ton do 35,5 mln ton), a także w Czechach, gdzie odnotowano wzrost o 11,76 proc. (z 31,5 mln do 35,2 mln ton).

W przypadku Niemiec doszło do zwiększenia wydobycia o 3,49 proc. Nasz zachodni sąsiad wydobył w 2022 roku 130,8 mln ton węgla (wobec 126,4 mln ton rok wcześniej). W przypadku Polski nie odnotowano większych zmian. Wydobycie pozostało na podobnym poziomie ok. 107,4 mln ton (wrastając o 0,8 proc.). 

Zużycie węgla w Unii Europejskiej wyniosło 454 mln ton, co oznacza wzrost względem 2021 roku o 2 proc.

Najwięksi producenci węgla zużywają go najwięcej

Jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency), Chiny i Indie są jednocześnie największymi konsumentami, producentami, a także największymi importerami węgla na świecie.

Według danych Enerdata Chiny odpowiadają za aż 54 proc. światowego zużycia węgla. Na drugim miejscu (mocno w tyle) znajdują się Indie z wynikiem 14 proc. światowego zużycia węgla. Podium zamyka Europa (8 proc.), a kolejne miejsce zajmują Stany Zjednoczone (6 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!