Strona główna Wypowiedzi Wykluczenie osób z niepełnosprawnością. Jak wiele z nich posiada pracę?

Wykluczenie osób z niepełnosprawnością. Jak wiele z nich posiada pracę?

Wykluczenie osób z niepełnosprawnością. Jak wiele z nich posiada pracę?

Michał Gramatyka

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

Na rynku pracy osoby z niepełnosprawnościami w Polsce, w naszym kraju, mają się najgorzej w Europie. Tylko ok. 1⁄3 takich osób pracuje, a w Europie to jest ponad połowa.

Posiedzenie Sejmu, 09.02.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 09.02.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wieku 16-64 lata w 2020 roku wynosił 27,1 proc.
 • Z najnowszych danych Komisji Europejskiej z 2018 roku wynika, że w Polsce wskaźnik zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością wyniósł ok. 40 proc. Z kolei średnia unijna wyniosła 50 proc.
 • GUS i Eurostat stosują różne metodologie w badaniach dotyczących rynku pracy, stąd dane podawane przez obie te instytucje różnią się od siebie. Ponieważ Michał Gramatyka zestawił polski wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością według GUS ze średnią unijną podaną przez Eurostat (w dodatku dwa lata starszą), jego wypowiedź oceniamy jako manipulację.
 • Według Eurostatu 2011 roku w Polsce co trzecia osoba z niepełnosprawnością była zatrudniona. Wówczas wskaźnik zatrudnienia w UE wynosił poniżej 50 proc.

Polityka społeczna prowadzona przez rząd

W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu, z inicjatywy Joanny Borowiak, minister Marlena Malag udzieliła informacji bieżącej na temat polityki prorodzinnej rządu. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej mówiła m.in. o programach „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, „Maluch+” czy „Za Życiem”.

W trakcie debaty głos zabrał Michał Gramatyka, który zwrócił uwagę na trudną sytuację osób z niepełnosprawnością, które nie zostały wcześniej wymienione. W jego opinii tylko co trzecia osoba z niepełnosprawnością w Polsce podejmuje pracę, podczas gdy w Europie jest to ponad 50 proc.

GUS o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością

Najnowsze dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wieku 16-64 lata pochodzą z 2020 roku. Według GUS w czwartym kwartale 2020 roku wskaźnik ten wyniósł 27,1 proc.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych z roku na rok rośnie. W 2019 roku jego wskaźnik wynosił 24,2 proc., a jeszcze na początku ubiegłej dekady – 20,6 proc.

Źródło: GUS

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wieku 16-64 lata jest przez GUS obliczany jako udział pracujących osób z niepełnosprawnością w wieku 16-64 lata w ogólnej liczbie ludności z niepełnosprawnością w tym samym zakresie wieku.

87 mln osób z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej

danych podanych przez Komisję Europejską wynika, że w Unii Europejskiej żyje 87 mln osób z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia (w prywatnych gospodarstwach). 

Tylko na pięć państw – Niemcy, Francję, Włochy, Polskę i Hiszpanię – przypada 55 mln osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że ponad 6 na 10 osób z niepełnosprawnością przypada tylko na 5 z 27 państw UE.

Eurostat: co druga osoba niepełnosprawna w UE podejmuje pracę

Jak podaje Komisja Europejska, w 2018 roku wskaźnik zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami w wieku 20-64 lat wynosił 50,8 proc. Dla porównania w tej samej grupie wiekowej osób pełnosprawnych wskaźnik zatrudnienia oscylował na poziomie 70,7 proc. W związku z tym cel w postaci zatrudnienia 75 proc. jest nierealizowany.

W przypadku Polski odsetek zatrudnionych osób z niepełnosprawnością jest poniżej średniej unijnej. W 2018 roku w Polsce zatrudnionych było ok. 40 proc. osób z niepełnosprawnościami. Gorszy wynik zanotowały jedynie cztery państwa: Irlandia, Bułgaria, Grecja i Chorwacja.

Natomiast na czele znajdują się państwa, w których pracuje ponad 60 proc. osób z niepełnosprawnościami. Są to Dania, Estonia, Łotwa i Niderlandy.

Źródło: Komisja Europejska

Eurostat liczy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, wykorzystując „Europejskie badanie warunków życia ludności” (EU-SILC), przeprowadzane w prywatnych gospodarstwach domowych. Sama Komisja Europejska wskazuje, że wyniki badania mogą być zawyżone, ponieważ nie obejmują osób z niepełnosprawnościami mieszkających w takich miejscach jak szpitale, domy starców, więzienia itp.

⅓ osób z niepełnosprawnościami w Polsce pracowała w… 2011 roku

Dane Eurostatu z 2011 roku wskazują, że w UE wśród osób z niepełnosprawnościami, którym trudność sprawiają podstawowe czynności, wskaźnik zatrudnienia wynosił 47,3 proc (UE-28). Z kolei wśród osób pełnosprawnych zatrudnionych wynosiło 67 proc.

W Polsce zatrudniona była co trzecia osoba z niepełnopoprawnościami (33,9 proc.). Mniejszy odsetek zatrudnionych przypadał na sześć państw: Chorwację (33 proc.), Słowację (31,9 proc.), Rumunię (31,8 proc.), Bułgarię (30,7 proc.), Irlandię (29,8 proc.) i Węgry (23,7 proc.). 

Na czele zestawienia w UE znalazła się Szwecja (66,2 proc.). Tuż za nią uplasował się Luksemburg (62,5 proc.). Zatrudnieniem powyżej 60 proc. mogły pochwalić się też Finlandia (60,8 proc.) i Austria (60,3 proc.)

Wykluczenie osób z niepełnosprawnościami

Unia Europejska podkreśla, że niższy odsetek zatrudnionych jest jednym z kilku problemów, z jakim borykają się osoby z niepełnosprawnościami. 

Szacuje się, że 28,4 proc. osób z niepełnosprawnościami jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dla osób pełnoprawnych odsetek ten wynosi 17,8 proc. 

Ponadto wśród osób z niepełnosprawnościami odsetek z wykształceniem wyższym (29,4 proc.) jest niższy o ok. 14 punktów proc. niż wśród osób pełnosprawnych (43,8 proc.). Jest to wynik poniżej unijnego celu, który zakłada zwiększeniu w Europie odsetka osób z niepełnosprawnościami w wieku 30–34 lat z wyższym wykształceniem do poziomu co najmniej 40 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!